Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - september 2022

Banderoll

Som Experience Maker börjar er väg till framgång med Experience League. Hitta ett omfattande bibliotek med självstudiekurser, självstudiekurser, självstudiekurser och kurser för alla nivåer och roller, en online-community med kollegor och expertsupport när du behöver det.

OBSERVERA

Om du vill få ett månatligt e-postmeddelande om uppdateringar av den här sidan prenumererar du på Produktuppdatering för Adobe Prioritet. Kolla in det som händer i Experience League.

Senaste uppdatering: 19 september 2022

Behöver du hjälp? Besök Experience League för produktdokumentation och teknisk dokumentation, Adobe-kurser, videokurser, snabba svar, communityinsikter och lärarledd utbildning.

Ikon Experience League händelser

Experience League event är en utmärkt plats att lära sig, interagera och få svar från produktexperter på Adobe! Se Händelser på Experience League för att hålla sig uppdaterad till juli 2022.

Uppdaterat 19 september 2022

Produkt-/händelsenamn Typ Beskrivning
Experience League Showcase Tävling Berätta för Adobe hur ni har integrerat Experience Cloud-produkter för att skapa innovativa och personaliserade kundupplevelser. Skicka in din berättelse och låt Adobe känna igen den! Godkända bidrag 9-29 september - Detaljer
Adobe Workfront Workshop Diagnostisera arbetsflöden - Delta i Customer Success Team för en livediskussion och genomgång av arbetsflöden för diagram - från inmatning till färdig produkt - och förstå hur ni kan sätta en stabil grund för effektiva arbetsrutiner.

20 september - Detaljer och registrering

Adobe Workfront Webbinarium Grundläggande om systemadministratörer: Komma igång med resurshantering - Använda Adobe Workfront Att hantera era resurser är DREAM - att veta vilket arbete som behöver utföras, vilka resurser ni har tillgång till och tilldela dem baserat på deras tillgänglighet. Följ oss och lär dig hur.

21 september kl. 8.00 (Storbritannien) - Detaljer och registrering

Adobe Workfront Workshop Value Realization Series: Så här gör du för projektmallar - Delta i vår diskussion om Project Templates och de olika sätt som de ger mervärde och skapar effektivitet i organisationer. Vi brainstormar olika sätt att strukturera mallar för att stödja dina projekt - efter kampanj, efter slutprodukt och så vidare. Vi demonstrerar några favoriter och går igenom våra senaste ritningar.

21 september kl. 12.30 MT - Detaljer och registrering

Adobe Workfront Workshop 10 Kommunikationstips som håller dig och dina användare uppdaterade - Effektiv kommunikation är en viktig del av dig, dina användare och i slutändan företagets framgång. Den här workshopen innehåller tio tips - både in och ut Workfront - för att öka prestanda, produktivitet och minska risken för onödiga problem.

22 september kl. 19.00 MT - Detaljer och registrering

Adobe Campaign Classic och Adobe Campaign Standard Workshop Community Q&A Coffee Break - Besök Tamara Wulf och Earl Ross för att få prata om dina frågor kring de ämnen som diskuteras i Adobe Campaign Insider-webbinarium på Checklista för lyckade under helgdagar och högtider.

22 september kl. 20.00 MT - Detaljer och registrering

Adobe Workfront Workshop Driva Adobe med Dashboards: Planerare - Gå med i vårt Customer Success-team när vi fortsätter den nya instrumentpanelsserien som bygger på Adobe Workfront persona. Under den här sessionen fokuserar vi på era planer, som ofta arbetar med projektet eller satsningshanteringen. Lär dig hur du skapar ett proaktivt, teamorienterat utrymme för aktivitetsmedvetenhet och ansvarsskyldighet.

27 september kl. 9.00 MT - Detaljer och registrering

Adobe Workfront Workshop Value Realization Series: Vägkarta din Workfront Journey - Vad händer på din Workfront Journey? Följ oss och tala om hur du skapar en egen färdplan för Adobe Workfront på ditt företag. Vi delar med oss av några idéer om våra favoritmilstolpar som kan läggas till i din färdplan och våra upplevelser som tidigare systemadministratörer.

4 oktober kl. 12.30 MT - Detaljer och registrering

Adobe Workfront Workshop CS-anslutningar: Strategiska strategier för utbyte - Söker du möjlighet att få kontakt med andra kunder och diskutera Workfront funktioner? Gå med i CS Connections-serien! En månatlig möjlighet att få kontakt med andra kunder för att diskutera er organisations aktuella ämnen. Vi kommer att brainstorm tillsammans med systemadministratörer för att lösa utmaningar, utbyta idéer och diskutera bästa metoder.

Datum: 10 oktober kl. 7.00 MT Detaljer och registrering

Adobe Workfront Workshop Driv till användning med användarhantering - Kommer du igång med Workfront och vill du lära dig mer om installationsfunktionerna för slutanvändarna? Delta i Customer Success-teamet när vi granskar praktiska exempel på rapporter och kontrollpaneler för att sätta både en grund för framgångsrik användarhantering och skapa en användbar, informativ användarupplevelse.

18 oktober kl. 9.00 MT - Detaljer och registrering

Adobe Workfront Workshop Adoption Series: Skapar Workfront Fun (framsida)! Behöver du implementeringsidéer? Vi har dem! Vårt team har gått igenom de höga och låga kraven på användaracceptans och det är avgörande för framgång att fokusera på det roliga. Vi kommer att gå igenom saker som fungerade för oss och ge mycket tid för en öppen diskussion för att dela idéer med andra kunder.

20 oktober kl. 12.30 MT - Detaljer och registrering

Se Händelser på Experience League för att hålla sig uppdaterad om kommande evenemang och tidigare avsnitt.

Ikon Adobe System Status

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om driftstopp, avbrott och underhållshändelser för Adobe produkter och tjänster. Kolla in det på status.adobe.com.

Den senaste versionsinformationen finns i Systemstatus för Adobe versionsinformation.

Ikon Experience Cloud - centrala gränssnittskomponenter och administration

Experience Cloud komponenter för centralt användargränssnitt innehåller funktioner som finns på startsidan och den beständiga produkthuvudet. Bland dessa funktioner finns inställningar för användarprofiler, inställningar och sökning. Du kan även hitta hjälp om användar- och produkthantering, kundattribut och Experience Cloud-målgrupper.

Etableringsuppdatering

VIKTIGT

Administratörer, missa inte detta viktigt meddelande om etablering av Experience Cloud (publicerat i juli 2022).

Ikon Adobe Experience Platform

Senaste versionsinformation och ny dokumentation för Experience Platform och Mobile SDK:

Releasedatum: 28 september 2022

Adobe Mobile SDK

Uppdaterat: 1 september 2022 - Se Versionsinformation och ändringsloggar för Adobe Experience Platform Mobile SDK.

Ikon Adobe Analytics

Releasedatum: 14 september 2022

Senaste uppdatering: 6 september 2022

AppMeasurement

Version: 2.22.4

Nytt Analytics självstudiekurser och kurser

Nya videokurser, artiklar och kurser publicerade för Adobe Analytics.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
September 2022 Skapa en flödesvisualisering Video Lär dig använda Flow-visualiseringar för att utforska exakt vilka resor kunderna har med ert varumärke.

Ikon Customer Journey Analytics

Senaste uppdatering: 6 september 2022

Självstudiekurser och kurser i nya Customer Journey Analytics

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för CJA.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
September 2022 Audience Publishing för Customer Journey Analytics Video Lär dig hur du kan använda Customer Journey Analytics för att publicera målgrupper som du hittar från din analys till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid för segmentaktivering med Adobe Real-time Customer Data Platform eller Adobe Journey Optimizer.

Ikon Streaming Media Analytics

Senaste uppdatering: 23 mars 2022

Ikonen Audience Manager

Inte uppdaterad

Självhjälp finns på Audience Manager dokumentation och självstudiekurser på Experience League.

Ikon Adobe Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Adobe rekommenderar att kunder med lokal driftsättning driftsätter de senaste patcharna för att säkerställa högre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Adobe rekommenderar att du går till Uppdateringar och färdplaner för Experience Manager för att hålla sig uppdaterad om versionsinformation.

Videofilmer om produktuppdateringar

Titta på Video om versionsöversikt, augusti 2022 för en sammanfattning av de funktioner som lagts till i version 2022.8.0 (augusti 2022).

Experience Manager Assets som Cloud Service

Nya funktioner

 • När användarna delar digitala resurser som en länk kan de kopiera URL:en till Urklipp direkt. Förbättringen gör att du kan dela resurser snabbare och bekvämare. Den här funktionen gör det möjligt att dela material snabbare och smidigt.
 • När du överför TXT-filer genererar resursens mikrotjänster automatiskt en miniatyrbild. PNG-miniatyrbilden är en återgivning av TXT-filen som gör det lättare för användare att identifiera innehållet eller filerna i viss utsträckning, utan att öppna filerna. Den här funktionen kräver ingen konfiguration och fungerar som standard.

Ny funktion i prerelease channel

 • Användarna kan nu sortera de resurser som visas i sökresultaten i kolumn- och kortvyn. Sorteringen fungerar på kolumnerna Namn, Skapad, Ändrad eller Ingen.

Experience Manager Forms som Cloud Service

Nya funktioner

Betafunktioner i Forms

 • Enhetlig lagringsanslutning - Använd Unified Storage Connector för att externalisera processdata i kundhanterade databaser. Du kan till exempel
  • Möjliggör för Forms Portal att spara och återuppta samt lagra adaptiva formulärutkast i ett kundhanterat datalager.
  • Lagra processdata för arbetsflöden i Experience Manager (Experience Manager Workflow Variables data) som innehåller känsliga personuppgifter (SPD) i en kundhanterad databas.
 • Experience Manager Forms as a Cloud Service, Communications - Kommunikations-API:er hjälper dig att kombinera XDP-mallar och XML-data för att generera utskriftsdokument i olika format. Med tjänsten kan du generera dokument i synkront läge. Med API:erna kan du skapa program som gör att du kan:
  • Generera dokument genom att fylla i mallfiler med XML-data.
  • Generera utdataformulär i olika format, inklusive icke-interaktiva PDF-utskriftsströmmar.
  • Generera PDF-filer från ett XFA-formulär PDF och Adobe Acrobat-formulär.
   Du kan skriva till formscsbeta@adobe.com för att anmäla dig till betaprogrammet.

Nya funktioner i prerelease channel

Experience Manager Screens as a Cloud Service

Nya funktioner

 • as a Cloud Service skärmar har nu stöd för grundläggande uppspelningsövervakning. Spelaren rapporterar nu olika uppspelningsmått för varje ping (standard är 30 sekunder). Baserat på mätvärden kan programmet identifiera olika kantfall (fastnålade upplevelser, tom skärm, schemaläggningsproblem osv.). Med den här funktionen kan teamet fjärrövervaka om en spelare spelar upp innehåll på rätt sätt. Det förbättrar också reaktiviteten till tomma skärmar eller trasiga upplevelser på fältet och minskar risken för att slutanvändaren får en trasig upplevelse.
  Se Grundläggande uppspelningsövervakning för mer information.
 • Miniatyrbildsstöd för videor i stöds nu i as a Cloud Service skärmar. En innehållsförfattare kan definiera en miniatyrbild för videoklipp så att bilden används som platshållare. De kan testa uppspelning och målgruppsanpassning av innehåll på rätt sätt, medan själva videon färdigställs av rätt team. Bilden kan också användas om videouppspelningen misslyckas.
  Se Stöd för miniatyrbilder för videoklipp för mer information.

Cloud Manager

Nya funktioner

 • Den version av det AEM Archetype-projekt som används av Cloud Manager uppdateras nu till version 30.
 • Programkorten på landningssidan för Cloud Manager och tillhörande upplevelser har uppdaterats.
 • Kodkvalitetsstegloggen innehåller nu utförlig loggningsinformation om OakPal-skanningen.
 • Menyalternativen på sidan Aktivitet innehåller nu ett alternativ för att hämta logg för slutförda kodgeneratorkörningar. Om du väljer det här alternativet hämtas loggen för byggsteget.
 • Om du klickar direkt på programkortet navigeras nu till sidan Översikt över Cloud Manager.
 • Cloud Service kan nu visa SLA-rapporter (Service Level Agreement) i Cloud Manager. Den här funktionen kommer att göras tillgänglig stegvis under de kommande månaderna.
  Se SLA-rapportering om du vill veta mer.
 • Typen och allvarlighetsgraden för kvalitetsreglerna IndexType och IndexDamAssetLucene har ändrats. De här är nu båda Buggar av blockerarallvarlighetsgrad.
 • Nya kvalitetsregler för Oak-index har införts för att omfatta asynkrona och Tika-konfigurationer.
 • Öka det högsta antalet SSL-certifikat per program till 50.
 • Självbetjäning för att låta användare skapa och hantera flera databaser via användargränssnittet i Cloud Manager.
 • SonarQube läste historikdata för Git i onödan. På stora kodbaser kan detta leda till en onödig prestandaförbättring.
 • Det finns nu ett API för att göra Maven-beroendecachen ogiltig per pipeline.
 • Den version av det AEM Archetype-projekt som används av Cloud Manager uppdateras nu till version 29.

Community

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
September 2022 AEM as a Cloud Service version 2022.8.0 - uppdatering Video Hör vad AEM produktteamet tycker och lär dig mer om funktionerna och innovationerna i den senaste releasen av Adobe Experience Manager Assets, Assets Essentials, Sites, Commerce Integration Framework, Formsoch Cloud Manager. AEM
September 2022 Webboptimerad bildleverans Video Lär dig hur du aktiverar webboptimerad bildleverans på AEM as a Cloud Service webbplatser med AEM Core Components. AEM Sites
September 2022 Integrera med Microsoft® Power Automate Video Anropa era kraftfulla automatiserade flöden med inlämning av adaptiva blanketter. Lär dig hur du konfigurerar och integrerar Forms CS med Microsoft® strömautomatisering. Tolka skickade formulärdata och skicka DoR som en e-postbilaga. AEM Forms CS
September 2022 Adobe Content Management Forum - eventserie 2022 Video Se välkomstadressen och få en AEM översikt från Elliot Sedegah. Det handlar också om att frigöra kraften i innehållets hastighet och mycket annat. AEM CS
September 2022 Kunskapsutbyte - Developer Track - Experience Makers Spotlight Video Följ oss och lyfter fram två expertanvändare AEM. Var och en delar sina bästa AEM tips och trick. AEM CS
September 2022 Kunskapsutbyte - marknadsförare/Web Publisher Video Lär dig hur du använder upplevelsefragment för att öka återanvändningen och effektiviteten i hela ekosystemet. Detta påverkar avkastningen och ökar hastigheten. AEM CS
September 2022 Så här använder du AEM React Editable Components v2 Video Lär dig hur du använder AEM React Editable Components. AEM tillhandahåller AEM React Editable Components v2, en Node.js-baserad SDK som gör att du kan skapa React-komponenter som har stöd för kontextredigering med AEM SPA Editor. AEM CS

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Experience Manager Guides

Experience Manager Guides är ett program som distribueras till AEM. Det är en kraftfull, komponentbaserad innehållshanteringslösning (CCMS) som möjliggör inbyggt DITA-stöd i Adobe Experience Manager och ger möjlighet att AEM hantera DITA-baserad framtagning och leverans av innehåll.

Läs mer om Experience Manager Guides.

Ytterligare resurser

Ikon Adobe Commerce

Se följande länkar för versionsinformation om Adobe Commerce:

OBSERVERA

Adobe Search&Promote tjänstens slut är schemalagt för 1 september 2022. För produkt- och e-handelssökning Live Search är Adobe sökprogram. Se sista giltighetsdag för mer information.

Nya självstudiekurser och dokumentation för Adobe Commerce

Publicerad Namn Typ Beskrivning
September 2022 Leverera Headless-upplevelser med Adobe Experience Manager Video Läs om headless Experience Management med de senaste förbättringarna av innehållsfragment i Experience Manager och det nya GraphQL-API:t för headless-leverans.
September 2022 Adobe Commerce Catalog Management Guide Video Få detaljerad information om innehåll och designfunktioner, inklusive grundläggande innehållskomponenter.
September 2022 Konfigurera flera e-handelssystem Video Lär dig hur du konfigurerar AEM med flera Adobe-miljöer.

Ikon Adobe Target

Senast uppdaterad: 6 september 2022

Ikon Adobe Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Senaste produktreleaser för Campaign

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Campaign v7, Campaign v8och Campaign Standard versionsinformation.

Nytt Campaign självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Campaign.

Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
September 2022 Konfigurera SMS för Adobe Campaign Kurs Lär dig hur du ansluter Campaign-instansen till SMTP-leverantören och hur du analyserar och felsöker konfigurationen. Campaign Classic v7
September 2022 Konfigurera SMS för Adobe Campaign Kurs Lär dig hur du ansluter Campaign-instansen till SMTP-leverantören och hur du analyserar och felsöker konfigurationen. Campaign v8
September 2022 Djupdykning och felsökning för SMPP-protokollet Video Lär dig hur SMPP-anslutningar upprättas och hur SMPP utbyter data via PDU:er. Förstå hur du felsöker anslutningar. Campaign v8

Hjälpresurser för Campaign

Ikon Adobe Journey Optimizer

Med Journey Optimizerkan ni hantera schemalagda flerkanalskampanjer och en-till-en-stund för miljontals kunder från ett och samma program - och hela kundresan optimeras med smarta beslut och insikter.

Senaste produktreleaser för Journey Optimizer

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Nya Journey Optimizer självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Journey Optimizer.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
September 2022 Komma igång med beslutshantering för marknadsförare Kurs Läs om Adobe Journey Optimizer funktioner för beslutshantering. Kursen är utformad för marknadsförare som vill öka intäkterna, kundupplevelsen och lojaliteten genom att leverera de bästa erbjudandena till sina kunder
September 2022 Skapa en kampanj Video Lär dig hur du levererar engångsinnehåll till en viss målgrupp genom att köra åtgärder direkt eller enligt ett angivet schema.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Adobe Journey Orchestration

Använd Experience Platform för att samordna en kunds resa i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid.

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Adobe Marketo Engage

Marketo Engage är en komplett applikation för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera sig i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Se Marketo Engage publiceringsschema för information om senaste releaseschemat och versionsinformation.

Nya Marketo självstudiekurser och kurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Adobe Marketo.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Augusti 2022 Självstudiekurser för Marketo Engage Videor Besök Marketo Engage självstudiekurs - startsida på Experience League för alla tidigare och nya självstudiekurser för Marketo Engage.

Den senaste produktdokumentationen finns i Marketo produktdokumentation home

Ikon Adobe Workfront

Adobe Workfront är ett enhetligt program för att utbyta idéer, skapa innehåll, hantera komplexa processer och göra sitt bästa.

Nya Adobe Workfront-kurser och självstudiekurser

Nya Workfront-kurser och kollektioner av självstudiekurser på Experience League.

Obs! Översättning på Experience League för alla Workfront självstudiekurser och produktdokumentation kommer snart!

Publicerad Namn Typ Beskrivning
September 2022 Workfront-kurser Kurser Bläddra bland våra nya kurser för Workfront på Experience League.
September 2022 Bästa praxis Artiklar Lär dig bästa praxis både internt och externt Workfront experter på hur du använder Workfront verktyg för att förbättra arbetsprocesserna.
September 2022 Varumärkena Video Se nya självstudiekurser som visar hur du använder det nya verktyget för anslagstavlor med dess nuvarande funktionalitet.
September 2022 Agile: Scrum Video Lär dig hur du skapar ett smidigt team, väljer en scrum-metod och fastställer inställningar för scrum-teamet. Se självstudiekurser som migrerats från Workfront One som visar hur man gör Scrum-metoden inom Workfront.
September 2022 Agile: Kanban Video Se självstudiekurser som migrerats från Workfront One som visar hur man gör Kanban-flexibel-metoden inom Workfront
September 2022 Personlig tidskonverteringskalender Artiklar Se självstudiekurser som visar varför det är viktigt med ledig tid och hur du kan lägga till det i Workfront för resurshantering.
September 2022 Workfront Fusion - utbildning Video Varje avsnitt i Workfront Fusion innehåller flera självstudiekurser, med varje självstudiekurs, som beskriver koncept som du behöver förstå innan du går vidare till nästa självstudiekurs. En genomgång hjälper dig att överordnad de flesta koncept.

Se Workfront produktreleaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Adobe Advertising Cloud

Versionsinformation för Adobe Advertising Cloud.

Nya funktioner i Advertising Cloud DSP

Senast uppdaterad: 12 september 2022

Funktion Beskrivning
Package and placement pacing (12 september) Separata paketeringskontroller finns nu tillgängliga för flygpaketering och intraday-paketering. Tidigare styrdes båda av en enda strategi. Inställningarna för dina befintliga paket och placeringar har mappats enligt följande:
 • Äldre Pacing fill strategy=Even — Nu konfigurerad som Flight pacing=Even och Intraday pacing=Even
 • Äldre Pacing fill strategy=Slightly Ahead — Nu konfigurerad som Flight pacing=Slightly Ahead och Intraday pacing=Even
 • Äldre Pacing fill strategy=Frontload — Nu konfigurerad som Flight pacing=Frontload och Intraday pacing=ASAP
 • Äldre Pacing fill strategy=Aggressive Frontload — Nu konfigurerad som Flight pacing=Aggressive Frontload och Intraday pacing=ASAP

Senast uppdaterad: 9 september 2022 för version 10 september

Funktion Beskrivning
Campaigns (Google Ads Konton. betafunktion) Nu kan du skapa och hantera Google Ads max-kampanjer, som visar och optimerar konverteringar för era annonser i alla kanaler med Google Ads smart budgivning med Campaign Type "Performance Max."
(Google Ads konton) Kampanjerna > Annonsvyn innehåller nu ett valfritt Ad Strength kolumn, som anger hur bra varje responsiv sökannons (RSA) följer Google Ads bästa metoderna för prestanda.

Microsoft® Advertising aktiverar ännu inte liknande stöd via deras API.
(Microsoft® Advertising konton) Synkronisering, skrivskydd och rapportstöd (inklusive genomskinliga data) finns nu tillgängliga för era befintliga annonskampanjer på Microsoft® Audience Network, inklusive de med Microsoft® målgruppsannonser.
Campaigns, Reports Fler mätvärden för utgivarens visningsdelning blir tillgängliga under de följande veckorna som kolumner i kampanjhanteringsvyer och rapporter.
Conversion Value Rules (Google Ads accounts; betafunktion) Nu kan du visa dina befintliga regler för konverteringsvärde från Optimization > Conversion Value Rules. Annonsörer med Google Ads konverteringsspårning på nivån för enskilda konton eller lägre kan också skapa och hantera regler.
Portfolios (Opt-in beta feature; Google Ads konton) YouTube kampanjer med Maximize Conversions anbudsstrategi i hybridportföljer ingår nu i anpassade simuleringsresultat. Hybridportföljen får endast innehålla YouTube kampanjer.

Kontakta ditt kontoteam om du vill delta i betaprogrammet.
Advertising Insights The Advertising Insights vyn har ett nytt utseende och arbetsflöde som bygger på en ny infrastruktur som förbättrar prestanda och tillförlitlighet. Klicka nu bara på ett namn, markera eller ange inställningarna och klicka sedan på Generate Insight.

Om du tillfälligt vill återgå till den äldre vyn aktiverar du Switch to old UI i det övre högra hörnet. Den äldre vyn kommer att tas bort i slutet av september.
The Query Cross Matching Beta Nu finns analyser.
Reports (Google Ads endast konton) Den nya specialrapporten RSA Assets Report visar mått för varje resurs (Creative Title eller Description) för responsiva sökannonser (RSA) i en eller flera portföljer eller ett eller flera konton, kampanjer och annonsgrupper. Som standard innehåller data en rad för varje tillgång som fick minst ett intryck i det angivna dataområdet, även om tillgången inaktiverades (togs bort) under rapporteringsperioden. Obs! När du väljer alternativet "Include rows with no performance data" kommer data fortfarande inte att innehålla data för resurser som aldrig har tagit emot data.
Ytterligare stöd för responsiva sökannonser (RSA) finns i Ad Variation Report:
   (Google Ads endast konton) i Columns inställningar, en nyAd Strength" kolumn anger hur bra RSA följer Google Ads bästa metoderna för prestanda. Samma kolumn är tillgänglig i Campaigns > Ads vy. Microsoft® Advertising aktiverar ännu inte liknande stöd via deras API.
  • I Columns inställningar kan du sortera rapportresultaten efter Creative Titles och Descriptions.
  • I Advanced Filters -inställningar kan du filtrera efter Ad Text fält, som gäller för båda Creative Titles och Descriptions.
Recommendations (Google Ads Konton. betafunktion) Inom Insights & Reports > Recommendations Betakan du:
 • Se i korthet alla rekommendationer som inte har följts av en Google Ads konto.
 • Använd och avvisa rekommendationer för ett konto.
 • Visa loggar för varje rekommendation som har tillämpats för ett konto.

Recommendations som stöds:
 • Rekommendationskategori. Rekommendationstyp; Beskrivning
 • Ads & extensions; CALL_EXTENSION; Lägg till samtalstillägg till kampanj
 • Ads & extensions; CALLOUT_EXTENSION; Lägg till bildtexttillägg i kampanj
 • Ads & extensions; OPTIMIZE_AD_ROTATION; Använd optimerade annonser
 • Ads & extensions; RESPONSIVE SEARCH_AD; Lägg till ny responsiv sökannons
 • Ads & extensions; RESPONSIVE_SEARCH_AD_ASSET; Lägga till responsiva sökannonser i en annons
 • Ads & extensions; SITELINK_EXTENSION; Lägg till tillägg för sitelink för att avbryta
 • annonser och tillägg, TEXT_AD; Lägg till annonsförslag
 • Anbud och budgetar; KAMPANJBUDGET; Korrigera kampanjer begränsade efter budget
 • Anbud och budgetar; FÖRBÄTTRAT_CPC_OPT_IN; Anbud med förbättrad CPC
 • Anbud och budgetar; FORECASTING_CAMPAIGN BUDGET; Åtgärda kampanjer som förväntas bli begränsade av budgeten i framtiden
 • Anbud och budgetar; MARGINAL ROI_CAMPAIGN BUDGET; Justera kampanjbudgeten för att öka avkastningen
 • Anbud och budgetar; MAXIMERA KLICK OPT_IN; Bud med Maximera klick
 • Anbud och budgetar; MAXIMERA KONVERTERINGARNA OPT_IN; Anbud med Maximera konverteringar
 • Anbud och budgetar; MOVE_UNUSED_BUDGET; Flytta oanvända till begränsade budgetar
 • Anbud och budgetar; TARGET_CPA_OPT_IN; Anbud med mål-CPA
 • Anbud och budgetar; TARGET_ROAS_OPT_IN; Anbud med mål-ROAS
 • Nyckelord och målinriktning NYCKELORD; Lägg till nya nyckelord
 • nyckelord och målinriktning, SEARCH_PARTNERS_OPT_IN; Nå ut bättre med Google sökpartners
 • nyckelord och målinriktning, USE_BROAD MATCH KEYWORD; Använd bred matchning för konverteringsbaserade kampanjer med Helt automatiserad konverteringsbaserad budgivning
 • Import Campaigns (Betafunktion) Du kan importera Google Display Network kampanjer, inklusive annonser, i Microsoft® Advertising målgruppskampanjer på Microsoft® Audience Network från Tools > Import Campaigns. När du har importerat kampanjer kan du kontrollera status för importjobbet, granska felloggar och redigera, pausa eller ta bort importschemat.

  Ikon Adobe Document Cloud

  Nya självstudiekurser och kurser publicerade för Adobe Document Cloud, inklusive Document Services och Acrobat Sign.

  Publicerad Namn Typ Beskrivning Program
  September 2022 Justera layout automatiskt Video Lär dig mer om det nya redigeringsläget som omformar innehåll och automatiskt justerar layouten över sidor i PDF. Acrobat
  September 2022 Lägg till anpassad sida Video Lär dig hur du lägger till anpassade Adobe Expresser på PDF med den inbyggda appen som innehåller tusentals mallar att välja bland. Acrobat
  September 2022 Ändra ett befintligt webbformulär Video Lär dig hur du inaktiverar, redigerar och återaktiverar ett befintligt webbformulär. Acrobat Sign
  September 2022 Skapa en rapport Video Lär dig hur du skapar egna rapporter för att få synlighet i dokumentsigneringsprocessen eller hur enskilda grupper eller användare gör. Acrobat Sign
  September 2022 Skapa ett rapportdiagram Video (uppdaterad) Lär dig att skapa, spara och hantera egna anpassade rapporter och dataexporter i en anpassad vy med den nya rapportupplevelsen. Acrobat Sign
  September 2022 Bygga ett anpassat arbetsflöde Video (uppdaterad) Lär dig att skräddarsy och automatisera dokumentflöden för att få elektroniska signaturer, samla in formulärdata och bekräfta leveransen av ett viktigt dokument för att effektivisera arbetsflödeshanteringen. Acrobat Sign
  September 2022 Skicka för signering i Microsoft Teams Video (uppdaterad) Lär dig hur du skickar avtal för signering, kontrollerar status för avtal och skickar påminnelser inifrån Microsoft Teams. Acrobat Sign
  September 2022 Lägga till fält i dokument Video (uppdaterad) Lär dig hur du automatiskt placerar fält i dokumentet eller använder dra och släpp-redigeringsmiljön i Acrobat Sign. Acrobat Sign
  September 2022 Konfigurera sändningsalternativ Video (uppdaterad) Lär dig hur du konfigurerar olika alternativ när du skickar ut ett dokument för signering. Acrobat Sign

  Mer information om Document Cloud finns i:

  Ikon Adobe Creative Cloud for enterprise

  Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Campaign.

  Publicerad Namn Typ Beskrivning
  September 2022 Taming Font Anxible with Adobe Fonts PDF Lär dig hur Adobe Fonts fungerar i den här praktiska självstudiekursen.
  September 2022 Adobe Acrobat for Content Creators PDF Som innehållsskapare genererar du antagligen PDF och visar sedan regelbundet dessa PDF-filer i Adobe Acrobat. Men Acrobat innehåller också många verktyg som effektiviserar vanliga kreativa arbetsflöden. Lär dig två specifika verktyg: Sharing with Others och Protection.

  Se Självstudiekurser för Creative Cloud for enterprise för de senaste självstudiekurserna.

  Ikon Kunddatahantering - Voices

  Voices om kunddatahantering är er destination som ledande inom teknik och marknadsföring och specialist inom hantering av kunddata. Den här samlingen självstudiekurser är den självstudiekurs du behöver för att höra från kollegor, få inspiration och lära dig mer om utvecklingen i MarTech. Ingen registrering behövs. Klicka bara och titta.

  Ikon Digital Experience-utkast

  Digital Experience-utkast är repeterbara implementeringar som gör att ni kan hantera strategier och snabbt lösa etablerade affärsproblem. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.

  Överkant

  På denna sida