Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - november 2021

Banderoll

Experience Cloud program och tjänster uppdateras varje månad. Den här sidan är din centrala plats där du kan hitta de senaste versionsuppdateringarna, dokumentationen och självstudiekurserna för Experience Cloud och Experience Platform. Du kan även hitta ny dokumentation för Creative Cloud for enterprise och Document Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på månadsvis Produktuppdatering för Adobe Prioritet om du vill få e-postmeddelanden om uppdateringar av den här sidan. Den här sidan underhålls hela månaden, så du bör regelbundet kontrollera om det finns uppdateringar av Adobe Enterprise-produkten och dokumentationen för Experience League.

Releasamånad: November/december 2021

Senaste uppdatering: 4 januari 2022

Behöver du hjälp? Besök Experience League för att hitta produkt- och teknisk dokumentation, kurser, videokurser, snabbsvar, communityinsikter och lärarledd utbildning.

Ikon Experience League Händelser

Experience League Events är en utmärkt plats att få svar från produktexperter på Adobe. Här är de tillgängliga händelserna:

Scheman och händelserna är följande:

Experience League Live

Experience League Live är ett direktuppspelningsprogram som producerats av Experience League-teamet. Det är en chans att få kontakt med produktexperter på Adobe och lära dig praktiska tips, tricks och strategier som du kan tillämpa med Adobe Experience Cloud-programmen.

Kommande event:

Händelsedatum Tid Händelsenamn Typ Beskrivning
18 november 2021 12.00 (EST) Publicera snabbare än någonsin med snabb framtagning av webbplatser i Adobe Experience Manager Live Video-händelse Driftsätt en funktionsrik, skräddarsydd webbupplevelse på några dagar, utan någon backend-utveckling. Lär dig hur du använder en lågkodsmetod för att skapa en webbplats i Adobe Experience Manager med hjälp av en fördefinierad Site Template. Delta i en live presentation och demo med produktcheferna Shankari Panchapakesan, Gabriel Walt och Danny Gordon på Adobe. Du kan till och med se en del kodning live!

För tidigare avsnitt, se Experience League Live.

Community Q&A Coffee Breakes

Ägna en timme åt en gäst och skicka in dina frågor i Experience League Communities, där du kan få svar från produktexperter på Adobe!

Händelsenamn Datum och tid Program Typ Beskrivning
Adobe Target - användargränssnitt för installation och administration, A4T-integrering, AEM-integrering, allmänt användargränssnitt Onsdag 8 december kl. 8.00 PT Adobe Target Frågor och svar Robert Calangiu, även känd som @Robert_Calangiu, Senior Product Manager för Adobe Target, kommer tillsammans med oss i Adobe Target Community för att chatta direkt med dig om dina Adobe Target frågor som rör hans expertområden.
Information
Adobe Campaign - Dataimport via andra program Torsdagen den 2 december 2021 kl. 8.00 PT Adobe Campaign Frågor och svar Dataimport via andra program - Bästa tillvägagångssätt för att importera data via SFTP/API:er med hjälp av tekniska arbetsflöden med Zariely Garcia, Senior Technical Consultant.
Information.

Adobe Developer Live

Händelsenamn Datum och tid Hjälpavsnitt Typ Beskrivning
4-5 oktober 2021 On demand Adobe Developers Live Video Missade du händelsen eller letade efter en repetition av en specifik session? Hitta dem på Experience League. Utvecklare Live presenterar de senaste tekniska framstegen och utvecklarverktygen för design, arbetsflöden för innehållsskapande, dokumenttjänster och hantering av kundupplevelser i olika branscher. Visa huvudkommenteringsadressen, läs om API:er för Analytics, klientdatalager, öppen källkodsprojekt i Adobe I/O med mera.

Fler videoklipp finns på Experience League Channel på YouTube.

Ikon Experience Cloud Central UI Components & Administration

Funktion Beskrivning
Hemsida Information om sidfoten i Experience Cloud har flyttats till användarprofilkortet, inklusive Juridiska meddelanden och språkval i Inställningar.
AEP-instrumentpaneler Helios Lite innehåller diagramrekommendationer i arbetsflödet för att skapa Experience Platform-widgetar. Förutsatt ett dataurval (för närvarande ett urval av variabeldata), Helios rekommenderar en lämplig visualisering som medföljer valet av data.
AEP-instrumentpaneler Instory innehåller XML-baserad skriven berättarröst och bildtexter för diagram. Den inordnar diagram på AEP Dashboards-sidan med relevanta punkter som anropar viktiga ändringar och incidenter i grafdata.

Fler hjälpresurser på Experience Cloud Central UI Components & Administration

Ikon Adobe System Status

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om driftstopp, avbrott och underhållshändelser för Adobe produkter och tjänster. Kolla in det på status.adobe.com.

(Hitta den senaste versionsinformationen för Adobe System Status i 21 maj 2020 versionsinformation.)

Ikon för Experience Platform

Innehåller uppdateringsinformation och ny dokumentation för Experience Platform och Mobile SDK.

17 november 2021

Se Versionsinformation för Experience Platform för all information.

Självstudiekurser och kurser för Experience Platform

Senaste videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Experience Platform och tjänster.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
November 2021 Datasamarbete i förstahandskontexten Video Leverera på löftet om upplevelsen, med tillgång till färre data. Vare sig du är annonsör, utgivare eller byrå kan det här webbinariet hjälpa till att frigöra möjligheter till datasamarbete i framtiden utan cookies från tredje part.
Oktober 2021 Platform Administrering Kurs Lär dig mer om administrationsaktiviteter för Experience Platform, inklusive behörigheter och sandlådehantering.

Adobe Mobile SDK

Se Versionsinformation och ändringsloggar för Adobe Experience Platform Mobile SDK.

Ikon Adobe Analytics

Releasedatum: 28 oktober 2021

Nya funktioner i Adobe Analytics

Funktion Beskrivning Allmän tillgänglighet – Måldatum
Datumintervall på minutnivå i Analysis Workspace Du kan använda ett datumintervall på minutnivå under de avancerade inställningarna i panelkalendern eller när du skapar ett anpassat datumintervall. Om du rapporterar i ett datumintervall som sträcker sig över många dagar, gäller starttiden den första dagen och sluttiden den sista dagen i intervallet. 18 oktober 2021
Media Playback Time Spent Adobe direktuppspelning av media Time Spent ger värdefull insikt i tittarnas engagemang och gör det möjligt för medieorganisationer att få djupare och mer detaljerade insikter med användarengagemang från minut till minut genom avancerad tidsanalys med delningsfunktioner. Du kan se hur mycket tid du har lagt på att visa medieströmmar vid en viss tidpunkt. Du kan dela uppspelningens längd med olika granulariteter, inklusive nya 5-, 15- och 30-minutersgranulariteter. Läs mer 18 oktober 2021
Snabb Segment Builder Möjliggör för företagsanvändare att snabbt tillämpa grundläggande segment i ett förenklat, infogat projektarbetsflöde. Du behöver inte gå till Segment Builder. Läs mer 21 oktober 2021
Förbättringar av Analysis Workspace Left Rail Search Sökning till vänster i rälsen 1) prioriterar exakta matchningar över breda matchningar, förutom att fortsätta att ta hänsyn till komponenternas aktualitet och relevans. 2) Den markerar matchande tecken för att göra sökresultaten lättare att förstå. 3) Det är enklare att hitta klassificeringar som hör till en dimension. 4) Slutligen stöds jokertecken (*) att enklare söka efter specifika komponenter. Obs! Sökning med jokertecken fungerar ännu inte på dimensionsobjektnivå. 21 oktober 2021
Mörkt tema Mörkt tema är tillgängligt som visningsalternativ. 21 oktober 2021

Nya funktioner i Customer Journey Analytics

Funktion Beskrivning Allmän tillgänglighet – Måldatum
Datumintervall på minutnivå i Analysis Workspace Du kan använda ett datumintervall på minutnivå under de avancerade inställningarna i panelkalendern eller när du skapar ett anpassat datumintervall. Om du rapporterar i ett datumintervall som sträcker sig över många dagar, gäller starttiden den första dagen och sluttiden den sista dagen i intervallet. 18 oktober 2021
Snabb Filter Builder Möjliggör för företagsanvändare att snabbt tillämpa grundläggande segment i ett förenklat, infogat projektarbetsflöde. Du behöver inte gå till Filter Builder. Läs mer 21 oktober 2021
Förbättringar av Analysis Workspace Left Rail Search Sökning till vänster i rälsen 1) prioriterar exakta matchningar över breda matchningar, förutom att fortsätta att ta hänsyn till komponenternas aktualitet och relevans. 2) Den markerar matchande tecken för att göra sökresultaten lättare att förstå. 3) Det är enklare att hitta klassificeringar som hör till en dimension. 4) Slutligen stöds jokertecken (*) att enklare söka efter specifika komponenter. Obs! Sökning med jokertecken fungerar ännu inte på dimensionsobjektnivå. 21 oktober 2021
Mörkt tema Mörkt tema är tillgängligt som visningsalternativ. 21 oktober 2021
Fönster för återsökning av dimensionsallokering Ett summeringsfönster på upp till 90 dagar läggs till i inställningen för dimensionsallokering under Upprepande i konfigurationen för datavyer. Läs mer 28 oktober 2021

Korrigeringar i Adobe Analytics

 • Ett problem med att inte kunna ta bort aviseringar i Varningshanteraren har korrigerats. (AN-270656)
 • Korrigerade ett problem med att Data warehouse inte kunde utföra begäranden då och då. (AN-273713, AN-272790)
 • Åtgärdade problem med att klassificeringar inte uppdaterades. (AN-272211)

Korrigeringar i Customer Journey Analytics

 • Korrigerade CJA-prestandaproblem (felmeddelanden vid inläsning av projekt). (AN-269451, AN-270649)
 • Korrigerade ett problem i CJA där sessionsstarterna inte matchade flödesposterna för sidnamn. (AN-273501)
 • Korrigerade ett problem med utfallsrapporten i CJA som inte fungerade korrekt. (AN-269761)

Ytterligare korrigeringar i Adobe Analytics

AN-263327; AN-267807; AN-269757; AN-272789; AN-272888; AN-273155; AN-273320; AN-273369; AN-273405; AN-273469; AN-273581; AN-273642; AN-273688; AN-273988; AN-274007; AN-274030; AN-274156; AN-274188; AN-274226

Ytterligare korrigeringar i CJA

AN-270649

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
EOL för rapporter och analyser 4 januari 2022 Effektivt 31 december 2023 kommer Adobe att upphöra med rapporter och analyser och tillhörande rapporter och funktioner. Rapporterna, visualiseringarna och den underliggande tekniken som används i Rapporter och analyser uppfyller inte längre Adobe teknikstandarder. De flesta rapporter- och analysfunktionerna finns i Analysis Workspace. Sedan Analysis Workspace lanserades 2015 har funktionerna och funktionerna i Rapporter och analyser flyttats till Analysis Workspace och en tröskel på arbetsflödets paritet har uppnåtts. Detta meddelande förklarar processen för att avsluta livscykeln.
RDC-typen"Global + China" 22 november 2021 "Global + China" är en ny typ av regional datainsamling (RDC) som förenklar trafikflödet för globala kunder som använder China Performance Optimization Add-On Package. Tidigare var du tvungen att bestämma om data skulle dirigeras till den kinesiska samlingens slutpunkt eller någon av de globala samlingens slutpunkter. Nu kan du välja den här domänkontrollanten type för att Adobe ska kunna fastställa den optimala samlingens slutpunkt baserat på användarens geolokalisering.
EOL för tre API-tjänster för analys 16 september 2021 20 oktober 2021 har följande API-tjänster för Analytics Legacy nått sitt slutdatum och stängts av. Alla integreringar som byggts med dessa tjänster slutade fungera den dagen.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Adobe har tillhandahållit Vanliga frågor om äldre API EOL för att besvara dina frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 Analytics REST-API:er eller 2.0 Analytics API:er. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe I/O Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
EOL för fullständig bearbetning i datakällor 18 oktober 2021 31 januari 2022 Adobe upphör med Hel bearbetning, vilket gör att användare kan importera träffdata offline till Analytics. Den här funktionen är tillgänglig via API för massdatainmatning. Läs mer

AppMeasurement

De senaste uppdateringarna av AppMeasurement-versioner (version 2.2.2) finns i Versionsinformation om AppMeasurement for JavaScript.

Kurser och självstudiekurser i analyser

Senaste kurser, självstudiekurser och artiklar i Analytics och Customer Journey Analytics.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
November 2021 Segmentbehållare i Adobe Analytics Video (uppdaterad) I den här videon får du lära dig hur du använder behållarna och höra några exempel på de olika behållartyperna.
November 2021 Sekventiell segmentering i Adobe Analytics Video (uppdaterad) Lär dig hur du skapar ett segment i Analysis Workspace utifrån beteendesekvenser på din webbplats eller i ditt program.
November 2021 Före/Efter sekvenser i sekventiell segmentering Video (uppdaterad) Lär dig segmentera i Adobe Analytics så att du bara får data från före eller efter en viss användarsökväg.
November 2021 Report Builder för Customer Journey Analytics Video Med Report Builder enkla och flexibla dra-och-släpp-gränssnitt kan du skapa komplexa datafrågor och anpassade rapporter från data från Customer Journey Analytics, allt inifrån Excel.
Oktober 2021 Använda visualiseringar för att berätta dina databerättelser Kurs Lär dig grunderna om visualiseringar, inklusive hur du lägger till dem i ett projekt, hämtar data till dem och vad varje visualisering kan visa dig. Lär dig hur du konfigurerar inställningarna för att få exakt de data du behöver. Du kan även få tips och användningsexempel som hjälper dig att göra visualiseringar praktiskt i den regelbundna analysen.

Hjälpresurser för Analytics

Ikonen Audience Manager

Korrigeringar och förbättringar i Audience Manager.

 • Ett problem som orsakade att alla API-anrop returnerade har åtgärdats Undocumented fel vid körning via Swagger-gränssnittet. (AAM-59190)
 • Ett problem som medförde att felaktiga användarroller tilldelades partner i vissa situationer har åtgärdats. (AAM-59451)
 • Löste ett problem som fick API att kräva skiftlägeskänsliga autentiseringshuvuden. (AAM-58528)

Ikonen för Experience Manager

Adobe rekommenderar att du går till Uppdateringar och färdplaner för Experience Manager för att hålla sig uppdaterad om versionsinformation.

Videofilmer med versionsöversikt

Community

 • Adobe Developers Live | 4-5 oktober 2021, 7:00 PDT

  Adobe Developers Live för samman utvecklare av Adobe och upplevelseskapare med olika bakgrunder och ett enda syfte - för att skapa fantastiska helhetsupplevelser. Denna tvådagarskonferens innehåller viktiga uppdateringar för utvecklare, tekniska sessioner och möjligheter till communitynätverk.

  Adobe produktteam i Experience Cloud, Document Cloud och Creative Cloud visar upp de senaste tekniska framstegen och utvecklingsverktygen för design, innehållsskapande arbetsflöden, dokumenttjänster och hantering av kundupplevelser i olika branscher.

  Adobe har 20 Experience Manager sessioner planerade. Sprid ordet!

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Beskrivning Typ Version
November 2021 Adobe Experience Manager Sites Basics Videoserie Lär dig hur du skapar engagerande kundupplevelser i Adobe Experience Manager i den här 5-delsserien av webbinarier. Börja med byggstenarna i innehållsutvecklingen och lär dig grunderna och funktionerna. Lär dig mer om administrationsfunktioner för webbplatser och grunderna för hantering av digitala resurser i AEM. Senare kan du upptäcka funktioner som kan hjälpa dig att spara tid och bli mer effektiv genom att återanvända innehållet och leverera det över flera kanaler. AEM Sites
November 2021 Planera flytten till AEM as a Cloud Service Kurs Läs mer om övergå till AEM as a Cloud Service och de verktyg som förenklar processen. AEM CS
November 2021 Flytta till AEM as a Cloud Service Kurs Lär dig hur du kan gå från AEM 6 till Experience Manager as a Cloud Service. AEM CS
November 2021 Hämta interaktiv DoR Video Lär dig hur du laddar ned en interaktiv DoR-fil med data i det adaptiva formuläret. AEM Forms
November 2021 Adobe Experience Manager as a Cloud Service Experts Series Videoserie Lär dig mer om Adobe Experience Manager (AEM) as a Cloud Service av Adobe's experttekniker som bygger det, och Professional Services-teamet som levererar det. Se vad AEM as a Cloud Service är, jämför med AEM 6 och hur ni går från AEM 6 till AEM as a Cloud Service. AEM CS
November 2021 Tjänstanvändare Video Lär dig hur du skapar och använder tjänstanvändare i din AEM kod för att ge kontrollerad, programmatisk åtkomst till AEM. AEM CS

Versionsinformation och andra länkar till versionsinformation för Experience Manager finns här:

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Commerce (Magento)

Se följande länkar för versionsinformation om Adobe Commerce:

Nya självstudiekurser för Adobe Commerce

Publicerad Namn Typ Beskrivning
November 2021 Adobe Commerce Videos och Tutorials Självstudiekurs - startsida De här självstudiekurserna innehåller videoserier med en högnivåvy med ämnen och enskilda videor som riktar sig till specifika uppgifter och processer. Samlingen är utformad för att ge användbart innehåll för backend-utvecklare, klientutvecklare, systemadministratörer, handlare och andra roller inom organisationen.

Ikon Target

Senast uppdaterad: 6 januari 2022

Den senaste informationen finns i Target  versionsinformationen.

Ikon Adobe Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Senaste produktreleaser för Campaign

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna:

Nytt Campaign kurser och självstudiekurser

Senaste självstudiekurser och kurser för Adobe Campaign.

Publicerad Namn Beskrivning Typ Version
November 2021 Anslut Campaign till Experience Platform som ett mål Video Lär dig hur du aktiverar ett Adobe Experience Platform-segment till ett mål med anslutningstypen Amazon S3. AEP & Campaign V8
November 2021 Integrera med Experience Platform – översikt Video Lär dig hur du delar data mellan Campaign och Experience Cloud. AEP & Campaign V8
November 2021 Importera mottagardata från Experience Platform och skicka ett e-postmeddelande Video Lär dig hur du konfigurerar ett externt konto i Adobe Campaign för att importera mottagardata från Adobe Experience Platform till Campaign. Lär dig hur du skapar ett arbetsflöde för att överföra och rikta in dig på mottagare som tagits emot från Experience Platform. AEP & Campaign V8
November 2021 Använd SOAP API:er i arbetsflöden Videosjälvstudiekurser Lär dig hur du använder Adobe Campaign Soap API:er och skapar ett avancerat leveransarbetsflöde baserat på data som tas emot via API:t. Campaign V8

Hjälpresurser för Campaign

Ikon Journey Optimizer

Med Adobe Journey Optimizer kan ni hantera schemalagda flerkanalskampanjer och en-till-en-stund för miljontals kunder från ett och samma program - och hela kundresan optimeras med smarta beslut och insikter.

Senaste produktreleaser för Journey Optimizer

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Optimizer.

Journey Optimizer självstudiekurser och kurser

Senaste självstudiekurser för Journey Optimizer:

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Oktober 2021 Konfigurera och hantera data i Journey Optimizer för datatekniker Kurs Lär dig hur du konfigurerar och hanterar data som krävs för resehantering i Journey Optimizer.
Oktober 2021 Kom igång med Journey Optimizer för reseadministratörer och resechefer Kurs Lär dig allt du behöver veta för att skapa din första resa.
Oktober 2021 Konfigurera Journey Optimizer för reseadministratörer Kurs Förstå Journey Optimizer arkitektur och integreringspunkter. Lär dig konfigurera Journey Optimizer.

Fler resurser för Journey Optimizer

Ikon Journey Orchestration

Använd Experience Platform för att samordna kundens resa i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje enskild individs behov i realtid.

Senaste Journey Orchestration produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Journey Orchestration versionsinformation.

Fler resurser för Journey Orchestration

Ikon Marketo Engage

Marketo Engage är en komplett applikation för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera sig i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Se Marketo Engage publiceringsschema för information om senaste releaseschemat och versionsinformation.

Ikon Workfront

Adobe Workfront är ett enhetligt program för att utbyta idéer, skapa innehåll, hantera komplexa processer och göra sitt bästa.

Se Workfront releaser för att få en sammanfattning av den senaste informationen om alla produkter.

Ikon Advertising Cloud

Versionsinformation för Adobe Advertising Cloud.

Nya funktioner i Advertising Cloud

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Funktion Beskrivning
Analyser för Advertising Cloud Om din organisation vill byta från att använda den gamla Adobe Analytics visitorAPI.js till Adobe Experience Platform-biblioteket (alloy.js) för datainsamling måste du göra några ändringar för att aktivera ID-sammanslagning. Se "Använda Last Event Service JavaScript-bibliotek med Adobe Experience Platform Web SDK."

Nya funktioner i Advertising Cloud DSP

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021

Funktion Beskrivning
Anpassade rapporter Nu kan du skapa och hantera Amazon S3 och olika typer av FTP-leveransplatser, så kallade report destinations, för dina anpassade rapporter. När du har konfigurerat rapportdestinationer kan du konfigurera alla dina nya anpassade rapporter så att de levereras till en eller flera platser av samma typ eller till e-postmottagare. Uppdateringar av Amazon S3 och FTP-inloggningsuppgifterna avbryter inte rapportleveransen.
Dina befintliga rapporter skickas fortfarande till de angivna e-postmottagarna. Om du vill konfigurera leverans till ett annat rapportmål skapar du en ny rapport med det nya målet.
Packages, Placementsoch Ads vyer När du visar data för en enstaka dag inkluderar trenddiagrammen nu timdata. Håll markören över en punkt om du vill visa data för den timmen.
Placements Placeringen Inspector innehåller nu Inventory som visar alla erbjudanden och deras associerade mätvärden för placeringen. Använd informationen för att göra snabba justeringar eller felsöka problem utan att generera en anpassad rapport.
Ads (Användare som har behörighet att inkludera Clearcastclock-nummer i sina annonser) DSP visar inte längre ett fel om du använder ett klocknummer som är kopplat till en annan annons. Obs! Det bästa sättet är att använda ett unikt klocknummer för varje videoannons. Annars godkänner utgivaren inte alla annonser.
Deal IDs The Deal ID inställningar och andra platser i användargränssnittet återspeglar den nya varumärkningen för Magnite SSP:
 • SSP "Tremor" (Telaria) är nu "Magnite CTV."
 • Under de kommande veckorna Rubicon" ändras till "Magnite DV+," där DV+ används för visning, video och andra format som ljud.
Freewheel garanterad programmatisk annonsering Nu kan du hitta status för annonser för Freewheel garanterad programmatisk marknadsföring från Ads vy. Tidigare kunde du bara kontrollera statusen från Deals vy.

Senast uppdaterad: 7 oktober 2021

Funktion Beskrivning
Reports, Notification Center (9 oktober-versionen) Alla e-postmeddelanden för rapporter som Advertising Cloud Search skickar när en anpassad eller schemalagd rapport har slutförts eller misslyckats hanteras nu av Notification Center. E-postmeddelanden och webbmeddelanden är aktiverade som standard för rapporter, men du kan ändra meddelandeinställningarna om du vill. Med den här ändringen:
 • E-postmottagare är begränsade till användare som är registrerade, autentiserade användare av Advertising Cloud Search och har tillgång till annonserarkontot. Den här funktionen ser till att inga konfidentiella data skickas till obehöriga.
 • Formatet och innehållet i e-postmeddelandet använder Notification Center -mall, som innehåller mer information om rapporten och innehåller länkar för direkthämtning för alla rapportformat.
 • Rapportmeddelanden är en ny meddelandetyp med egna meddelandeinställningar i Notification Center.
Om du använder automatisering för att hämta rapporter från e-postmeddelanden kan du behöva uppdatera filtreringslogiken för att säkerställa kontinuiteten i processerna.
Reklaminsikter Ytterligare insikter finns i betaversion.

Ikon Document Cloud

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Document Cloud.

Document Cloud kurser och självstudiekurser

Publicerad Namn Typ Beskrivning
November 2021 Grundläggande om arbetsytan Video (uppdaterad) Se hur Acrobat DC gränssnitt gör det enkelt att komma åt filer och verktyg på datorer, webben och mobila enheter med en enhetlig arbetsyta.
November 2021 Arbeta var som helst med Acrobat webben Video Lär dig hur du hanterar förfrågningar från affärsdokument var du än är med Acrobat webbverktyg i webbläsaren.
November 2021 Skapa PDF i Office för webben Video Lär dig hur du skapar PDF-filer utan att någonsin behöva lämna Microsoft® Office för webbprogram. Det här tillägget kräver en prenumeration på Acrobat DC for teams eller Acrobat DC for enterprise.
November 2021 Samarbeta i realtid Video Flytta dina projekt framåt genom att samla in kommentarer, samarbeta om svar och följa upp förloppet för dina dokument i realtid, var du än är.
November 2021 Produktivitet i farten Video Gör mer direkt på surfplattan eller mobiltelefonen med Acrobat Reader mobilapp.

Mer information om Document Cloud finns i:

Ikon Creative Cloud för företag

Se Självstudiekurser för Creative Cloud for enterprise för de senaste självstudiekurserna.

På denna sida