Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - mars 2021

Senaste uppdatering: March 2021

Banderoll

Experience Cloud lösningar och tjänster uppdateras varje månad. Den här sidan är din centrala plats där du kan hitta de senaste versionsuppdateringarna, dokumentationen och självstudiekurserna för Experience Cloud produkter och tjänster. Du kan även hitta ny dokumentation för Creative Cloud for Enterprise och Document Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på månadsvis Produktuppdatering för Adobe Prioritet om du vill få e-postmeddelanden om uppdateringar av den här sidan. Den här sidan bevaras under hela månaden och kan innehålla innehåll som kan ändras före ett publiceringsdatum. Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar av Adobe Enterprise-produkten och dokumentationen för Experience League.

Senast uppdaterad: 6 april 2021

Behöver du hjälp? Besök Experience League för att hitta produkt- och teknisk dokumentation, kurser, videokurser, snabbsvar, communityinsikter och lärarledd utbildning.

Ikon Digital Experience-utkast

Digital Experience-utkast är repeterbara implementeringar för att hantera strategier och lösa etablerade affärsproblem. Med skisser går det snabbare att skapa värdefullt material och du får en snabb väg till framgång.

Publicerad Beskrivning
Digital Experience-utkast Översikt över Digital Blueprints. Varje utkast innehåller en serie artefakter som förklarar de mest värdefulla problemen, arkitekturer, implementeringssteg, tekniska överväganden och länkar till relevant dokumentation.
Audience Activation Blueprint Aktiveringen innebär att varumärken kan koppla samman kundinteraktioner över flera kanaler för att leverera en centraliserad målgrupp som kan aktiveras i alla kanaler.
Kundaktivitetshubbsknapp - översikt Lär dig hur externa program kan komma åt Adobe Experience Platform Real-time Customer Profile.
Customer Journey Analytics Blueprint Läs om hur varumärken kan sammanställa kunddata och kundbeteenden från olika interaktionskanaler och källor och skapa en resebaserad bild av alla kundinteraktioner.
Custom Data Science for Profile Enrichment Blueprint Läs om hur data i Adobe Experience Platform används av Data Science Workspace för att utbilda, driftsätta och göra poäng i modeller för maskininlärning.
Dataförberedelse och matningsutkast Lär dig mappa källdata till Experience Data Model (XDM) schema. I den här översikten ingår även att utföra dataomvandlingar, inklusive datumformatering, fältdelning, sammanfogning och konverteringar samt att sammanfoga, sammanfoga och skriva av poster.
Enterprise Data Exploration & Reporting Blueprint Experience Platform Query Service gör att SQL-frågor kan utföras på data. Lär dig mer Data Science Workspace gör det möjligt att utföra datautforskningar, datavetenskap och maskininlärningsarbetsbelastningar på data.
Design för serversidan för insamling av företagsdata Läs om hur data som samlats in med Adobe Experience Platform Web och Mobile SDK kan vidarebefordras från Experience Platform Edge Network till önskat mål.
Anpassningsutkast för webb och mobiler Lär dig hur du använder målgruppssegmentering i flera olika tillämpningar för att personalisera och optimera kundupplevelser. Ni kan använda kundbeteenden, demografi, lojalitetsnivå och tidigare transaktioner för att personalisera layouter, call-to-actions och innehåll.

Ikon Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

De senaste uppdateringarna av Adobe systemstatus finns på Adobe systemstatus - 21 maj 2020.

Ikon Komponenter, tjänster och administration i Experience Cloud

Funktion Beskrivning
Enhetlig sökning Enhetlig sökning, som är tillgänglig för Experience Platform, har nu stöd för sökning på källor och mål för Experience Platform. Med den här funktionen kan du söka efter segment, datauppsättningar, scheman, källor och mål.

Ikon Adobe Experience Platform

Innehåller uppdateringsinformation för Experience Platform och Experience Platform Launch.

Självstudiekurser och kurser för Experience Platform

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Experience Platform och tjänster.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Mars 2021 Kontrollpanel Video Lär dig hur du övervakar och spårar data som hämtas till Adobe Experience Platform med hjälp av Kontrollpanelen. Den här kontrollpanelen ger en översta vy över källdatabearbetning via datasjön till Profile och Identity Services på källnivå, dataflöde och dataflödesnivå, med åtgärdbara anvisningar i rätt tid.
Mars 2021 Direktuppspela data med hjälp av källanslutningar Video Den här videon visar hur du direktuppspelar data i realtid från en molnlagringskälla till Platform och använder data i realtid för kundengagemang.
5 mars 2021 Datainmatning för datatekniker Kurs Hur man lägger in data från olika källor i Adobe Experience Platform, med mera.
Mars 2021 Konfigurera Azure Blob-målet Video Lär dig hur du går igenom de steg som krävs för att konfigurera och konfigurera Azure Blob Storage-destinationen i Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid).
5 mars 2021 Komma igång med Offer decisioning för marknadsförare Kurs Läs mer om Offer Decisioning programtjänst som är byggd ovanpå Adobe Experience Platform. Kursen är utformad för marknadsförare som vill öka intäkterna, kundupplevelsen och lojaliteten genom att leverera de bästa erbjudandena till sina kunder.
5 mars 2021 Direktuppspelad datainmatning via API Video I den här videon visas hur du direktuppspelar data till Adobe Experience Platform i realtid med HTTP API-slutpunkten.
5 mars 2021 Övervaka datainmatning med API Video Lär dig övervaka och spåra data som hämtas in till Adobe Experience Platform med hjälp av plattformens gränssnitt och API.
5 mars 2021 Infoga data från databaser Video I den här videon går vi igenom hur du utför en batchimport av data från en datakälla till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid och Experience Data Lake på ett smidigt och skalbart sätt.
5 mars 2021 Indata från Amazon S3 Video Den här videon visar hur enkelt det är att batchimportera data från molnlagringstjänster till Adobe Experience Platform kundprofil och datalinje i realtid, på ett smidigt och skalbart sätt.
5 mars 2021 Indata från Salesforce CRM Video I den här videon visas hur enkelt det är att batchimportera data från CRM-källor till Adobe Experience Platform kundprofil och datasjön i realtid på ett smidigt och skalbart sätt.
5 mars 2021 Importera data från Adobe Analytics Video Med Adobe Analytics Source Connector kan ni enkelt strömma data från Adobe Analytics till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid och Experience Data Lake på ett smidigt och skalbart sätt.
5 mars 2021 Om källkopplingar Video I den här videon visas en översikt över källorna, eller källanslutningarna, i Experience Platform.
5 mars 2021 Information om Adobe Developer Console Export Postman Video Lär dig hur du autentiserar och får åtkomst till Experience Platform API:er.
5 mars 2021 Förstå datainmatning Video Läs mer om Experience Platform datainmatningsfunktioner som gör att ni kan samla era data på en enda öppen och skalbar plattform för att hantera kundprofiler i realtid.

Ikon Journey Orchestration

Använd Adobe Experience Platform för att samordna en kunds resa i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid.

Senaste produktreleaser

Version från februari 2021 - Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna i Versionsinformation för Journey Orchestration.

Nya kurser och självstudiekurser i samband med samordning av resor

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
16 mars 2021 Uppdatera profilåtgärd Video Lär dig hur du uppdaterar en befintlig Experience Platform-profil med information från en händelse, en datakälla eller med ett specifikt värde.

Fler resurser för Journey Orchestration

DokumentationVersionsinformationInstruktionsvideor

Ikon offer decisioning

Offer Decisioning är en programtjänst som är integrerad i Adobe Experience Platform. Använd Offer Decisioning för att leverera det bästa erbjudandet och upplevelsen till era kunder via alla kontaktytor vid rätt tidpunkt.

Senaste produktreleaser

Version från februari 2021 - Läs mer om de senaste funktionerna i Versionsinformation om offer decisioning.

Fler resurser för Offer decisioning

Dokumentation - Instruktionsvideor

Ikon Adobe Analytics

Releasedatum: 25 mars 2021

Nya funktioner i Adobe Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
API-uppdateringar för datareparation 25 mars 2021 API:t för datareparation har nu stöd för standardvariabler, inklusive Page och IP address, mobil- och videovariabler samt anpassade props och eVars. Värden inom variabler kan tas bort eller nya värden kan anges. API:t erbjuder nu även filtrering av URL:er, frågesträngar, signaturer med mera.
Analysis Workspace: Components > User preferences 25 mars 2021 The Components > User preferences kan du hantera Analysis Workspace inställningar och relaterade komponenter för användaren. User preferences gäller för alla nya projekt och paneler.
Obs! följande inställningar har flyttats till User preferences sida:
 • Rapportinställningar: Tusentalsavgränsare (kallas nu Nummerformat)
 • Rapportinställningar: CSV-avgränsare
 • Arbetsyteprojekt: Hjälp > Aktivera tips
 • Arbetsyteprojekt: Tom panel Starta nya projekt med den här panelen option
Analysis Workspace: Histogram Smart Bucket Prediction 25 mars 2021 Histogram Smart Bucket Prediction hjälper till med histogram med höga kardinalitetsmått genom att automatiskt identifiera rätt bredd och antal buckar för ert datauppslag. För lågkardinalitetsmått fungerar visualiseringen på samma sätt som tidigare.
Usage Log API 25 mars 2021 Detta är ett nytt v2.0 Analytics-API som ger programmatisk åtkomst till samma användningsloggdata som finns under Admin > Log > Usage and Access Log. Ytterligare information om autentisering, schema och exempelsvar finns tillgänglig här.
Kontrollpaneler för analyser har stöd för anpassade datumintervall 22 april 2021 Styrkortskreatörer kan skapa och använda anpassade datumintervall i mobila styrkortsprojekt. Skaparna kan välja mellan välkända förinställningar för arbetsyta och mobildatumintervall eller skapa ett anpassat datumintervall. Läs mer.

Nya funktioner i Customer Journey Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Stöd för Adobe Analytics dashboards 25 mars 2021 Customer Journey Analytics (CJA) har nu stöd för Adobe Analytics dashboards Scorecard Builder och mobilappen. På så sätt kan chefer och företagsanvändare se sina nyckeltal för olika kanaler baserat på CJA-data, med samma app som de redan använder för Adobe Analytics.
Analysis Workspace: Components > User preferences 25 mars 2021 The Components > User preferences kan du hantera Analysis Workspace inställningar och relaterade komponenter för användaren. User preferences gäller för alla nya projekt och paneler.
Obs! följande inställningar har flyttats till User preferences sida:
 • Arbetsyteprojekt: Hjälp > Aktivera tips
 • Arbetsyteprojekt: Tom panel Starta nya projekt med den här panelen option
Analysis Workspace: Histogram Smart Bucket Prediction 25 mars 2021 Histogram Smart Bucket Prediction hjälper till med histogram med höga kardinalitetsmått genom att automatiskt identifiera rätt bredd och antal buckar för ert datauppslag. För lågkardinalitetsmått fungerar visualiseringen på samma sätt som tidigare.
Stöd för kontrollpaneler i Analytics för Customer Journey Analytics 25 mars 2021 Analysappen har nu stöd för Customer Journey Analytics. Användare med Customer Journey Analytics kan visa KPI:er från alla data som hämtas till Adobe Experience Platform i kontrollpanelsappen för Analytics. Med Customer Journey Analytics kan ni kombinera flera datakällor för att få en helhetsbild av kundupplevelsen i flera kanaler. Med kontrollpanelsappen Analytics kan ni nu få en uppdaterad helhetsbild av ert företag, när som helst, var som helst. Läs mer.

Korrigeringar i Adobe Analytics

 • Ett problem har korrigerats där den nya ägaren inte återspeglades i segmentgränssnittet när ett segment redigerades och sparades. (AN-234502) AN-250970; AN-250286)
 • Korrigerade ett problem som gjorde att en programrapportsserie förbrukade både primära serversamtal och primära mobilserversamtal. (AN-244029)
 • Ett problem med långsam UI-svarstid när det öppnades har korrigerats Workspace projekt. (AN-242553)
 • Ett problem med att inte kunna logga in på har korrigerats Report Builder efter uppgradering till den senaste versionen. (AN-248825)
 • Korrigerat och utfärdat med användarbehörigheter för icke-administratörsanvändare: En användare bör ha en behörighet så länge den har lagts till i minst en av sina profiler i Admin Console. Om du lägger till användare i profiler bör du bara lägga till dem och inte ta bort något som de redan är berättigade till via andra produktprofiler. (AN-242723)
 • Korrigerat ett språkkodningsproblem med Data Feeds. (AN-249862)
 • Ett problem har korrigerats där användare inte kunde komma åt delade Workspace projekt. (AN-247814)
 • Ett problem med Alert Previews matchar inte antalet utlösta Alerts. (AN-249392) AN-250804)

Övriga korrigeringar i Adobe Analytics

AN-206099; AN-237460; AN-241803; AN-243735; AN-244081; AN-244615; AN-244687; AN-246832; AN-247227; AN-248237; AN-248478; AN-248852; AN-249115; AN-249140; AN-249216; AN-249275; AN-249538; AN-249963; AN-250034; AN-250270; AN-250320; AN-250338; AN-250377; AN-250378; AN-250557; AN-250609; AN-250614; AN-250615; AN-250885; AN-251088; AN-251137; AN-251190; AN-251192; AN-251193; AN-251301; AN-251496; AN-251545; AN-251734; AN-251735; AN-251744; AN-251816; AN-251982; AN-251972; AN-252051; AN-252073; AN-252105; AN-252409; AN-252640

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Full Processing tas bortData Sources 12 april 2021, 2021 Adobe planerar att bli föråldrad Full Processing Data Sources den 31 juli 2021. Från och med den 25 mars 2021 går det inte längre att skapa ny import av den här typen. Använd API för massdatainmatning om du vill importera den här typen av data. Läs mer
Logga in med uppdatering till Report Builder 9 april 2021 14 januari 2021 Report Builder inloggningsuppdateringar tog bort beroenden till äldre tekniker och anpassade inloggningsprocessen till Experience Cloud. Experience Cloud använder ditt Enterprise ID (e-post och lösenord). För att säkerställa oavbruten åtkomst till Report Builder, uppdatera Report Builder tillägg till version 5.6.47 eller senare senast 22 juli 2021. Report Builder version 5.6.47 och senare stöder endast inloggning på Experience Cloud och stöder inte enkel inloggning.
Ändringar i datafeed och IP-adress för Data warehouse 6 april 2021 Från och med den 17 juni kommer dataflödena och leveranssystemet Data warehouse att flyttas inom våra datacenter, vilket kan leda till att externa IP-adresser ändras som är synliga för dig. Du bör bekräfta att alla IP CIDR-block för datacentret där rapporter och feeds finns tillgängliga finns i alla brandväggar, för alla målsystem som du kontrollerar.
Meddelande om kommande ändringar på Analytics-menyn 24 mars 2021 22 april 2021 uppdaterar vi Components, Tools och Admin menyer för att uppnå vissa prestandavinster. Alla dessa sidor är fortfarande tillgängliga under All Components, All Tools och All Admin länkar - de tas helt enkelt bort från listrutan. Här är de menyalternativ som kommer att tas bort från listrutan och placeras på respektive länksida:

Components
 • Bookmarks
 • Dashboards
 • Targets
 • Calendar Events
 • Scheduled Reports
 • Report Settings
Tools
 • Recommendations Classic
 • Search & Promote
Admin
 • User Management
 • Classification Importer
 • Classification Rule Builder
 • Data Sources
 • Data Connectors
 • Company Settings
 • Logs
 • Dynamic Tag Management
 • Code Manager
 • Exclude by IP
 • Traffic Management
Same-as-SiteCatalyst VISTA Processing = ON 17 mars 2021 17 juni 2021 kommer alla rapportsviter att uppdateras till Same-as-SiteCatalyst VISTA Processing anges till PÅ. Ändringen påverkar Data Warehouse genom att bearbeta data för att matcha bearbetningsreglerna. Om du har frågor eller klargöranden kan du kontakta Adobe kundtjänst.
Alternativ för landningssidor för rapporter och analyser 19 februari 2021 Den 25 mars 2021 tas alternativen för att ställa in nya paneler för rapporter och analyser eller annat innehåll när Adobe Analytics landningssida tas bort. Om du tidigare har angett en rapport- och analyssida som din anpassade landningssida kommer den att fortsätta att fungera tills landningssidan ändras i User Preferences.
Ad Hoc Analysis upphör Januari 2021 Ad Hoc Analysis nådde sitt utgångsdatum den 1 mars 2021. Mer information finns i Discover Workspace.
Slutet av livscykeln för tre API-tjänster för analys 6 januari 2021 Den 30 april 2021 kommer följande API-tjänster för Analytics Legacy att anges för att nå sitt slutdatum och kommer att avslutas. Alla integreringar som byggts med dessa tjänster kommer att sluta fungera den dagen.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Vi har tagit fram en Vanliga frågor om äldre API EOL för att besvara dina frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 Analytics REST-API:er eller 2.0 Analytics API:er. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe Developer Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
Adobe Data Connectors upphör 13 juli 2020 Adobe Data Connectors drivs av äldre teknik som inte längre är användbar eller stöds. En ny standard finns i Adobe Exchange Partner Program. Du kan använda den standarden för alla integreringar för att fortsätta att erbjudas och få support. Det officiella slutdatumet är 1 augusti 2021. Läs mer…

AppMeasurement

Uppdaterad information om de senaste AppMeasurement-versionerna finns i versionsinformationen för AppMeasurement för JavaScript.

Hjälpresurser för Analytics

Ikon Adobe Audience Manager

Korrigeringar och förbättringar i Audience Manager.

Korrigeringar och förbättringar

 • Ett problem i Statusrapport för introduktion. I det här problemet fanns det en diskrepans mellan posterna i rapporten och posterna i filen som överfördes av en startpartner. (AAM-57415)
 • Korrigerat ett problem som orsakade felaktig validering av segmentmappning för People-Based Destinations. (AAM-56631)
 • Ett problem som gjorde att vissa användare inte kunde komma åt har korrigerats Audience Reports. (AAM-57412)
 • Lappade en Remote Code Execution sårbarhet som kan användas av angripare för att få tillgång till känsliga data. (AAM-57495)

Audience Manager kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Audience Manager.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
19 mars 2021 Understanding Data Governance in Real-time CDP for Audience Manager Users Video Läs om funktioner för datastyrning i Real-time Customer Data Platform.
19 mars 2021 En tabell med två perceptioner - varumärken jämfört med konsumenter Video På det här webbinariet upplyser Adobe om annonsörernas och utgivarnas förståelse och beredskap för en framtid utan cookies, påverkan på deras användningsfall och deras uppfattning om det större ekosystemet.
5 mars 2021 10 saker att tänka på när det gäller ansvarstagande kunddatahantering Händelse Lyssna på Adobe och Scotiabank Digital om viktiga frågor som rör ansvarsfull datahantering.
19 mars 2021 Framtiden för datahantering och den föränderliga miljön Händelse I det här webbinariet får du se hur Adobe och 451 Research tänker på framtiden för teknik och data för att ta itu med den nya marknadsföringsmiljön och börja förbereda ert företag för den framtida datahanteringen.
21 mars 2021 Scheman och XDM i realtid CDP för Audience Manager-användare Video När du går från Audience Manager till Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid) kommer du att upptäcka några nya koncept och metoder. Scheman och XDM hör till den kategorin. I den här videon förklaras dessa koncept.
17 mars 2021 Signaler i realtid CDP för Audience Manager Video Den här videon är avsedd för användare av Audience Manager som flyttar till Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid) och beskriver hur signaler (nyckelvärdepar) som du använder i Audience Manager för att bygga egenskaper används i Platform.
12 mars 2021 Scheman och XDM i realtid CDP för Audience Manager-användare Video När du går från Audience Manager till Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid) kommer du att upptäcka några nya koncept och metoder. Scheman och XDM hör till den kategorin. I den här videon förklaras dessa koncept.
12 mars 2021 Förstå inmatning av webbdata i CDP för Audience Manager i realtid Video Lär dig mer om hur du samlar in webbplatsdata i Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid) och om var Audience Manager Data Connector passar samt hur data kan flyttas från webbplatsen direkt via Web SDK till CDP i realtid.
3 mars 2021 Förstå segment i CDP för Audience Manager i realtid Video Lär dig skillnaderna i segment och segmentskapande mellan Audience Manager och CDP i realtid.
3 mars 2021 Understanding Traits in Real-time CDP for Audience Manager Users Video Lär dig egenskaperna i Audience Manager och vad motsvarigheten är i CDP i realtid.
3 mars 2021 Förstå datainmatning från första part i CDP för Audience Manager i realtid Video Läs mer om dataöverföring från första part till Real-time Customer Data Platform (CDP i realtid). Lär dig mer om några av de viktigaste skillnaderna mellan de två produkterna när det gäller datainmatning och visar hur Audience Manager Data Connector kan användas som en stopplucka tills processerna har flyttats över till CDP i realtid.
1 mars 2021 Commercialize your Owned Auditions by Offering on Audience Marketplace Video Lär dig hur du konfigurerar data som en privat eller offentlig dataström på Audience Marketplace, vilket gör dig till en DataProvider för data från andra eller tredje part.
Mars 2021 Skapa och hantera dataaktivering i Audience Manager Kurs I den här kursen lär du dig allt om att aktivera era målgrupper, till exempel skicka målgruppsdata till målpartners för att anpassa upplevelsen för slutanvändarna. Lär dig grunderna om destinationer, hur du väljer rätt destination och hur du förbereder och skickar målgruppsdata till mål för sociala nätverk baserat på människor, inte cookies.
Mars 2021 Audience Manager avancerade färdigheter Kurs När du har lärt dig grunderna i Audience Manager ska du ta den här kursen för att lära dig mer om hur ni lyfter Audience Management till nästa nivå. Lär dig hur du använder AI med algoritmiska modeller, hur du använder regler för profilsammanslagning för att förstå dina kunder som människor i stället för som enheter, och andra bra ämnen för att utöka användningen av DMP.

Ikon Adobe Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Experience Manager. Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

OBSERVERA

Adobe rekommenderar att du går till Uppdateringar och färdplan för lanseringen av Experience Manager för att hålla sig uppdaterad om versionsinformation.

Produktreleaser

 • AEM 6.5.8.0
  AEM 6.5, Service Pack 8 (6.5.8.0 släppt 11 mars 2021) är en viktig uppdatering som innehåller nya funktioner, viktiga kundförbättringar, förbättrade prestanda, stabilitet och säkerhet som släppts sedan den allmänna tillgängligheten AEM 6.5 april 2019.

 • AEM 6.4.8.4
  AEM 6.4, Service Pack 8, Cumulative Fix Pack 4 (6.4.8.4 släppt 25 februari 2021) är en viktig uppdatering som innehåller flera interna korrigeringar och kundkorrigeringar sedan den allmänna tillgängligheten för AEM 6.4, Service Pack 8 (6.4.8.0), mars 2020.

 • Adobe Experience Manager as a Cloud Service

  Vad är nytt på Experience Manager as a Cloud Service?

  • Experience Manager Sites som Cloud Service

   • RemotePage-komponenten: Stöd för visning och redigering av externa SPA i Experience Manager har lagts till.
   • Redigera en extern SPA i Experience Manager: Lagt till möjlighet att ladda upp ett fristående enkelsidigt program till en Experience Manager-instans, lägga till redigerbara innehållsavsnitt och aktivera redigering.
  • Experience Manager Assets as a Cloud Service

   • Experience Manager Assets as a Cloud Service har rätt att ha en förkonfigurerad Brand Portal-instans. Molnhanteraren kan aktivera Brand Portal på Experience Manager Assets as a Cloud Service. Se Aktivera Brand Portal med Brand Portal.
   • Företag kan nu skaffa resurser med Brand Portal. Funktionen för resurskälla använder Brand Portal för att hjälpa kunderna att interagera med byråanvändare för att hämta resurser för nya marknadsföringskampanjer, foton och projekt. Se Resurskälla - översikt i Brand Portal Guide.
   • Nu visas endast de aktiva användarna i användningsrapporten för Brand Portal. De inaktiva användarna visas inte nu. Aktiva användare är de vars konto har tilldelats en produktprofil i Admin Console. Se Arbeta med rapporter i Brand Portal Guide.
   • I Brand Portal introduceras en ny hämtningsinställning som gör att du kan skapa separata mappar för varje resurs när du hämtar mappar, samlingar och så vidare. Se Hämta resurser in Hämta resurser från Brand Portal i Brand Portal Guide.
  • Experience Manager Forms as a Cloud Service

   AEM Forms har hjälpt många organisationer att skapa fantastiska startupplevelser och registreringsupplevelser under årens lopp. Dessa upplevelser har hjälpt organisationer att konvertera leads till försäljning, bearbeta inhämtade kunddata, leverera responsiva upplevelser baserat på målgruppsprofilen och mycket mer. Nu finns AEM Forms som molntjänst.

   Med AEM Forms as a Cloud Service kan man skapa digitala blanketter, koppla blanketter till befintliga datakällor, integrera blanketter med Adobe Sign för att lägga in e-signaturer i blanketter, generera arkiveringsdokument som PDF. Tjänsten kan också konvertera PDF forms till digitala blanketter. Förutom AEM Forms standardfunktioner erbjuder tjänsten flera inbyggda funktioner i molnet, som automatisk skalning, noll driftstopp för uppgraderingar och molnbaserad utvecklingsmiljö.

   Du kan kontakta din Adobe-representant för att få en demo eller anmäla dig till tjänsten.

  • Experience Manager Commerce as a Cloud Service

   • Product Experience Management: Berika katalogsidorna individuellt med Experience Fragments.
   • Utökade egenskaper för produktkonsolen för att visa länkade resurser och upplevelsefragment, inklusive åtgärder för att snabbt navigera till det associerade innehållet.
   • Lanserade CIF Venia Reference Site - 2021.02.24 som innehåller den senaste CIF Core Components version 1.8.0. Se CIF Venia Reference Site 2021.02.24 för mer information.
   • Utsläppta CIF Core Components version 1.8.0. Se CIF Core Components 1.8.0 för mer information.
  • Cloud Manager

   • Kunder med miljöer som har befintliga konfigurationer för anpassade domännamn för IP-Tillåtelselista, SSL-certifikatoch Anpassade domännamn nu visas ett meddelande om deras tidigare konfigurationer. De kan också vara självbetjänade via användargränssnittet.
   • Användare med nödvändig behörighet kan nu redigera ett program och göra följande på ett självbetjäningssätt:
    • Lägg till Sites-lösning i ett befintligt program med Assets eller omvänt.
    • Ta bort platser eller resurser från ett befintligt program med både platser och resurser.
    • Lägg till andra, oanvända lösningstillstånd antingen till ett befintligt program eller som ett nytt program.
   • Uppdatera AEM label visas nu för båda Körning av pipeline och Aktivitet skärmar.
   • Om en miljö är i viloläge, men det även finns en tillgänglig Experience Manager-uppdatering, visas Viloläge status har företräde framför Uppdatering tillgänglig.
   • Användarna kan nu se sina roller i Cloud Manager genom att välja Visa roller för Cloud Manager efter att ha navigerat till ikonen Användarprofil (överst till höger) i det enhetliga gränssnittet.
   • Etiketten Ansökan om godkännande har fått en ny etikett till Produktionsgodkännande för större tydlighet.
   • The Version etiketten har ändrats till Git-tagg i körningsfönstret för produktionspipeline.
   • Etiketterna som definierar beteendet när viktiga mätvärden inte uppfyller det definierade tröskelvärdet har märkts om för att återspegla deras verkliga beteende: Avbryt omedelbart och Godkänn omedelbart.
   • Listorna över klass- och metodborttagning har uppdaterats baserat på version 2021.3.4997.20210303T022849Z-210225 av Experience Manager Cloud Service SDK.
   • Produktionspipelinen för Cloud Manager innehåller nu Testning av anpassat användargränssnitt funktioner.

Community

 • Adobe Developers Live 2021 | Fullständig sessionslista

  Här är en sammanställd lista över alla sessioner på Experience Manager som äger rum på Adobe Developers Live.

 • Adobe Summit 2021 | Fullständig sessionslista för Experience Manager

  Här är en sammanställd lista över alla sessioner på Experience Manager som äger rum på Adobe Summit 2021.

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Experience Manager kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Mars 2021 Migrera helpx-artiklar om olika typer av Forms och dokument till ExL Artikel En artikel som förklarar olika typer av PDF forms och dokument.
Mars 2021 Headless content management med GraphQL API:er Kurs Upptäck hur AEM GraphQL API:er och headless-funktioner kan användas för att skapa upplevelser som kan uppstå i en extern app.
Mars 2021 Startar - Funktionsvideo Video I AEM Sites finns ett sätt att skapa, redigera och granska webbinnehåll för framtida releaser. Under lanseringen av webbplatsen kan produktionswebbplatsen fortsätta att utvecklas och ändras från dag till dag som vanligt.
Mars 2021 LinRelate och Unrelated Assets - Feature VideoText Video Lär dig hur du upprättar och hanterar relationer mellan resurser i AEM.
Mars 2021 Autentisering till AEM as a Cloud Service från ett externt program Kurs Lär dig hur ett externt program kan använda token för lokal utvecklingsåtkomst och inloggningsuppgifter för att programmässigt autentisera till AEM as a Cloud Service via HTTP.
Mars 2021 Fylla i och signera flera formulär i en låneansökan Kurs Signera ett paket med dokument sömlöst med AEM Forms- och Sign-integrering. De data som anges i formuläret kan användas för att förifylla efterföljande formulär i paketet.
Mars 2021 Versionshantering / Tidsförändring i AEM Video Timewarp är en funktion i Adobe Experience Manager Sites som ger författare ett snabbt sätt att granska en sidas status vid en viss tidpunkt.
Mars 2021 Foundation - arbetsflödeshantering Video I den här videon används arbetsflödesmodeller för att demonstrera den här uppsättningen funktioner, men de gäller även för AEM.
Mars 2021 Experience Fragment Blocks Video Byggblock är en underfunktion till Experience Fragments. Med byggblock kan skribenter återanvända komponenter i olika varianter av Experience Fragments.
Mars 2021 Arbetsflödesredigeraren Video Arbetsflödet möjliggör hantering av affärsprocesser i Experience Manager och används för automatisk behandling av innehåll samt underlättar styrning och processer som kräver mänskligt beslutsfattande.
Mars 2021 Stängda användargrupper i AEM Assets Video Stängda användargrupper (CUG) är en funktion som används för att begränsa åtkomst till innehåll för en viss grupp användare på en publicerad webbplats. I den här videon visas hur stängda användargrupper kan användas med Adobe Experience Manager Assets för att begränsa åtkomsten till en viss mapp med resurser.
Mars 2021 Rapporter Video Läs om hur AEM Assets tillhandahåller ett ramverk för rapportering på företagsnivå som kan skalas för stora databaser via en intuitiv användarupplevelse.
Mars 2021 Smarta taggar för bilder med AEM Assets Video Smarta taggar för bilder förbättrar sökfunktionerna AEM genom att automatiskt och intelligent lägga till metadatataggar till bildresurser baserat på bildens innehåll.
Mars 2021 Överlappande metadata, synlighet Video Lär dig mer om nya dynamiska regler för fältkrav, synlighet och sammanhangsbaserade val. I videon finns även information om de steg som en administratör behöver för att tillämpa dessa regler på ett anpassat metadataschema.
Mars 2021 Projektmallar Video Om du tar bort ett överordnad projekt blir det oanvändbara härledda projekt.
Mars 2021 Anpassa sidegenskaper Video Skapa en teknisk video om hur du bäst utökar och anpassar sidegenskaper.
Mars 2021 Översätta innehållsfragment Video Lär dig hur innehållsfragment kan lokaliseras och översättas med Adobe Experience Manager. Medieresurser som är kopplade till ett innehållsfragment kan också extraheras och översättas.
Mars 2021 Experience Fragments Video Läs om hur Experience Fragments gör det möjligt för innehållsförfattare att återanvända innehåll i olika kanaler, inklusive webbplatser och tredjepartssystem.
Mars 2021 Förbättrade sökfunktioner Video Läs mer om Search Boost.

Andra hjälpresurser för Experience Manager

Ikon Adobe Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Senaste produktreleaser

Läs mer om de senaste funktionerna, förbättringarna och korrigeringarna:

Nya kurser och självstudiekurser i Campaign

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Lösning Beskrivning
23 februari 2021 Leverans - Mätvärden för levererbarhet Campaign Classic/Standard Lär dig mer om viktiga mätvärden för leveransförmåga som ska övervakas och hur du använder dem för att identifiera ett problem med anseende.
23 februari 2021 Leverans - studsar Campaign Classic/Standard Lär dig mer om olika typer av studsar.
23 februari 2021 Leverans - klagomål Campaign Classic/Standard Lär dig mer om klagomål som registreras när en användare anger att ett e-postmeddelande är oönskat eller oväntat.
23 februari 2021 Leverans - Spam Traps Campaign Classic/Standard Lär dig mer om olika typer av studsar.
23 februari 2021 Leverans - massutskick och blockering Campaign Classic/Standard Lär dig varför internetleverantörer placerar e-postmeddelanden i mappar för massutskick eller blockerar dem.
23 februari 2021 Leverans - Övergångsprocess - Infrastruktur Campaign Classic/Standard Lär dig vad som krävs för att skapa en e-postinfrastruktur på rätt sätt.
23 februari 2021 Leverans - engagemang Campaign Classic/Standard Lär dig mer om de olika typerna av engagemang och varför engagemang är viktigt för leveransen.
23 februari 2021 Leverans - Övergångsprocess: Målkriterier Campaign Classic/Standard Lär dig hur ni kan etablera ett gott rykte från er resa för att effektivt bygga upp förtroende innan ni kan introducera era era mindre engagerade målgrupper.
23 februari 2021 Leverans - Övergångsprocess - ISP-specifika överväganden under IP-uppvärmning Campaign Classic/Standard Läs mer om de olika regler och sätt som leverantörer av internetlösningar har för att se på sin trafik
24 februari 2021 Leverans - första intryck - introduktion Campaign Classic/Standard Lär dig hur du kan konfigurera dig själv för att köra ett lyckat e-postprogram genom att göra ett gott första intryck inom dessa områden.
24 februari 2021 Leverans - Övergångsprocess: Volym Campaign Classic/Standard Förstå hur volymen påverkar leveransen av era e-postkampanjer.
24 februari 2021 Leveransbarhet - första intrycket - adressinsamling och listtillväxt Campaign Classic/Standard Lär dig vilka de bästa källorna för nya e-postadresser är, hur du säkerställer hög datakvalitet och hur du anpassar dig till juridiska riktlinjer.
25 februari 2021 Leverans - första intryck - välkomstmeddelande Campaign Classic/Standard Lär dig vilka de viktigaste elementen i er välkomststrategi bör vara.
25 februari 2021 Leverans - Övergångsprocess: Byta e-postplattformar Campaign Classic/Standard Lär dig hur du smidigt kan gå över när du byter e-postplattform.
26 februari 2021 Leverans - Bästa metoder för innehåll för optimal leverans Campaign Classic/Standard Tips om hur ni optimerar innehållet i era e-postmeddelanden för att leverera dem.
26 februari 2021 Leverans - avsändarens varaktighet Campaign Classic/Standard Lär dig varför det är viktigt att skapa en konsekvent sändningsvolym.
26 februari 2021 Leverans - Pågående övervakning Campaign Classic/Standard Ta reda på vilka problem ni behöver ta hänsyn till när ni övervakar era leveranser.
26 februari 2021 Leverans - Gör det till verklighet Campaign Classic/Standard Fyra nyckelpelare till framgång.
10 mars 2021 Bästa praxis för leverans för chefer, företagsanvändare och administratörer Campaign Classic Lär dig viktiga termer, koncept och metoder för levererbarhet för att säkerställa att ert marknadsföringsprogram blir framgångsrikt.

Hjälpresurser

Ikon Advertising Cloud

Versionsinformation för Adobe Advertising Cloud.

Nya funktioner i Advertising Cloud DSP

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Funktion Beskrivning
Ny hjälp (28 oktober) Den gamla hjälpen ersattes med uppdaterade sidor som är tillgängliga via hjälplänken på DSP huvudmeny och som alltid är tillgängliga från https://experienceleague.adobe.com/docs/advertising-cloud/dsp/home.html?lang=sv-SE
Kampanjer (28 oktober-versionen) De tidigare betavyer för kampanjer är nu standardvyer för kampanjer, för snabbare insikter, förenklade arbetsflöden och anpassade vyer.
Privat lager (15 oktober) Alla användare kan nu konfigurera och redigera information om avtal-ID med ett nytt formulär för avtal-ID, som är en förenklad version av det äldre Smart Ad Serving formulär. Gå till Inventory > Deals, markera Create och sedan markera Deal ID Beta.
Placeringsprognos (15 oktober-versionen) För placeringar med placeringsnivåplacering visas Forecast i placeringsinställningarna finns en ny Estimated Maximums som anger hur mycket mer kapacitet som är tillgänglig med den aktuella målinriktningskonfigurationen.

Senast uppdaterad: 29 mars 2022, för 27 mars-utgåvan

Funktion Beskrivning
Search Campaigns
Rapporter
(Microsoft Ads-kampanjer) Det finns nu stöd för Microsoft utökade anbudsstrategi för kostnaden per klick (eCPC), som är standardanbudsstrategin för Microsoft Advertising-kampanjer. Nu kan du ange en kampanjnivå Bid Strategy för era kampanjer. Alternativen inkluderar Manual CPC och Enhanced CPC. Du kan använda Enhanced CPC med sökfunktioner, dynamisk sökannonsering och shoppingkampanjer.
När ni lägger till en kampanj med eCPC i en optimerad Advertising Cloud-portfölj optimerar Advertising Cloud basanbuden och - när alternativet "Justera kampanjens budgetgränser automatiskt" är aktiverat - kampanjbudgeten. Microsoft® tillämpar alla offertjusteringar och kan ändra de Advertising Cloud-genererade anbuden vid tidpunkten för användarfrågan baserat på egna data och insikter.
The Bid Strategy anpassad kolumn är tillgänglig i Campaigns visa och i rapporter.
Search Campaigns
Bulksheets
(Microsoft® reklamkampanjer) För utökade textannonser finns nu stöd för en tredje rubrik (tillval) Ad Title 3) och en andra valfri beskrivning (Description 2). Support finns på Ads visa och in Bulksheets.
Advertising Insights Två nya Advertising Insights är tillgängliga:
 • Delayed Revenue: Mäter konverteringsfördröjningen (den tid som förflutit mellan ett SEM-klick och en efterföljande konvertering) för en portfölj och visar eventuella skillnader i viktad intäkt, avkastning och modellprecision på grund av fördröjningen.
 • Query Cross Matching: Söker efter förekomster av sökfrågor som Google har matchat med mer än ett nyckelord och ger förslag på var trafiken ska dirigeras.

Advertising Cloud självstudiekurser och kurser

Uppdaterat: 23 februari 2021

Självstudiekurs Beskrivning
Introduktion till arbetsyta och rapportering Lär dig hur du kan använda dina Advertising Cloud-data för att skapa visuella rapporter i Adobe Analytics Analysis Workspace.

Ikon Magento

Se Magento Commerce och öppen källkod versionsinformation för den senaste releaseinformationen.

Ikon Target

Den senaste informationen finns i Target  versionsinformationen.

Ikon Marketo Engage

Marketo Engage är en komplett applikation för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera sig i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste informationen finns i Marketo Engage versionsinformationen.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 accepterar inte längre Assets API-slutpunkter _method för att skicka frågeparametrar i en POST-brödtext som kringgår begränsningar av URI-längd.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Ikon Document Cloud

Mer information om Document Cloud finns i:

Ikon Creative Cloud Enterprise

Nya självstudiekurser för Creative Cloud Enterprise.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
Mars 2021 Förstå licensiering för namngivna användare Artikel Läs mer om vikten av licenser för namngivna användare.
5 mars 2021 Löptid för serienummer Video Lär dig de steg som krävs för att se till att slutanvändarna har fortsatt tillgång till sina appar och tjänster i Adobe.
Mars 2021 Driftsätt och hantera landning - stödobjekt Video Se hur Creative Cloud for Enterprise stöder anpassade driftsättningar och flexibla licensavstämningar och fungerar tillsammans med andra företagserbjudanden för Adobe.
5 mars 2021 Anpassa färgerna i en Adobe Stock Vector-illustration Video Snygga till vilket projekt som helst med en snygg illustration. Hitta den perfekta vektorn i Adobe Stock och matcha sedan färgerna med projektpaletten med Adobe Illustrator.
5 mars 2021 Anpassa en Adobe Stock-presentationsmall så att den ser professionell ut, men ändå attraktiv ut Video Skapa en vacker, stiliserad presentation på några minuter med bilder och mallar från Adobe Stock och några enkla specialeffekter.
5 mars 2021 Anpassa en inläsningsskärmanimering med Adobe Stock och XD Video Anpassa vektorgrafik från Adobe Stock för att skapa en häftig inläsningsskärmanimering för en mobilapp.
5 mars 2021 Skapa realistiska fotomontage med Adobe Stock-bilder Video Samla ihop två fantastiska Adobe Stock-bilder för att locka in folk i era sociala inlägg.
5 mars 2021 Skapa inspirerande humörtavlor på nolltid med Adobe Stock Video Skapa en humörpanel för projekt och förmedla information, idéer, bilder och färgpaletter till team/kunder.
5 mars 2021 Skapa sammanhängande varumärkesbilder med vackra övertoningar och Adobe Stock-resurser Video Lägg in animeringar i nyhetsbrevet med redigerbar vektorgrafik för Adobe Stock.
5 mars 2021 Skapa animeringar för e-post med Adobe Stock och Photoshop Video Gör dina e-postmeddelanden ännu kraftfullare med Stop-Action Animation med Adobe Stock och Photoshop.
5 mars 2021 Skapa en interaktiv turistbild med Adobe Stock och XD Video Skapa snabbt interaktiva foton i webbplatsens prototyp med Adobe Stock & XD.

På denna sida