Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - januari 2021

Senaste uppdatering: January 2021

Banderoll

Den här sidan beskriver nya funktioner, korrigeringar och viktiga meddelanden i Adobe Experience Cloud. Här finns också ny dokumentation, kurser och videokurser som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på månadsvis Produktuppdatering för Adobe Prioritet om du vill få e-postmeddelanden om uppdateringar av den här sidan. Den här sidan underhålls hela månaden, så du bör regelbundet kontrollera om det finns uppdateringar av Adobe Enterprise-produkten och Experience League-dokumentationen.

Senaste uppdatering: 10 januari 2020

Behöver du hjälp? Besök Experience League för att hitta produkt- och teknisk dokumentation, kurser, videokurser, snabbsvar, communityinsikter och lärarledd utbildning. Innehållet har flyttats till den här platsen från experienceleague.adobe.com. Uppdatera bokmärkena därefter.

Ikon Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Har inte uppdaterats den här månaden.

Se Adobe systemstatus - 21 maj 2020 för den senaste releaseinformationen.

Ikon Experience Cloud och administration

Experience Cloud tjänster och administrationsdokumentation omfattar kundattribut, målgruppsbibliotek (People tjänst), aktivering, användar- och produkthantering samt cookies från Experience Cloud.

Har inte uppdaterats den här månaden.

Se Kumulativ versionsinformation för Experience Cloud-tjänster för den senaste releaseinformationen.

Ikon Adobe Experience Platform

Innehåller uppdateringsinformation för Experience Platform och Experience Platform Launch.

Funktion Releasedatum Beskrivning
Förbättrad produktsupport för Experience Platform 15 januari 2021 Nu kan du ställa en fråga eller rapportera ett problem till Experience Platform utan att lämna Experience Platform. Navigera till Help > Support > Create a support ticket skriver du sedan in din fråga och skickar ärendet direkt till kundsupport. Du får ett e-postmeddelande med ett ärende-ID och kundsupport kontaktar dig via biljett för att tillgodose dina behov.

Senaste uppdatering: 9 december 2020

Se Versionsinformation för Experience Platform för de senaste uppdateringarna som gäller för:

 • Dataflows
 • Data Science Workspace
 • Sources

Experience Platform Launch

Se Versionsinformation för Experience Platform Launch för information om Platform launch.

Adobe Mobile

iOS Version 4.21.0

Allmänt - SDK distribueras nu med XCFrameworks för att stödja maskinvara med den nya Apple M1-arkitekturen samtidigt som stödet för den befintliga Intel®-arkitekturen bibehålls.

 • VIKTIGT! Uppgradera till AdobeMobile XCFrameworks kräver Xcode 12.0 eller senare.
 • VIKTIGT! Om du använder CocoaPods, uppgradera till AdobeMobile XCFrameworks kräver CocoaPods 1.10.0 eller senare.

Självstudiekurser och kurser för Experience Platform och tjänster

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Experience Platform och tjänster.

Uppdaterat: 6 januari 2021

Publicerad Namn Typ Beskrivning
23 december 2020 Översikt över unionens scheman Video Läs mer om fackliga scheman som används av Adobe Experience Platform kundprofil i realtid.
22 december 2020 Skapa segment med flera enheter Video Lär dig hur du skapar segment med flera enheter i Adobe Experience Platform Segment Builder.
21 december 2020 Skapa samlingar Video Lär dig hur du skapar samlingar i Offer Decisioning. Samlingar används för att hantera erbjudanden i logiska grupper och krävs för att skapa Offera decisioningar.
21 december 2020 Leverera erbjudanden med besluts-API Video Lär dig leverera Offer Decisioning erbjudanden med API:t för beslut.
15 december 2020 Skapa personaliserade erbjudanden Video Lär dig skapa personaliserade erbjudanden i Offer Decisioning.
15 december 2020 Skapa reserverbjudanden Video Lär dig hur du skapar reserverbjudanden i Offer Decisioning.
14 december 2020 (uppdaterad) Förstå kundprofil i realtid Video I den här videon förklaras hur Adobe Experience Platform sammanställer och uppdaterar kundprofiler i realtid och hur du kan komma åt och använda dessa profiler.
10 december 2020 Skapa taggar Video Lär dig hur du skapar taggar i Offer Decisioning. Taggar är valfria byggstenskomponenter i erbjudanden. De kan användas för att ordna erbjudanden och gruppera dem i dynamiska samlingar.
9 december 2020 Skapa regler i Offer decisioning Video Lär dig hur du skapar regler i Offer Decisioning. Regler byggs med hjälp av händelserna och attributen i plattformens Real-time Customer Profile och i enlighet med begränsningarna i erbjudandena.
9 december 2020 Skapa placeringar Video Lär dig hur du skapar placeringar i Offer decisioning. En placering är en kombination av innehållstyp och kanal, till exempel en bild i ett e-postmeddelande eller HTML på en webbplats.
29 oktober 2020 (uppdaterad) offer decisioning Video Läs om hur varumärken kan använda Adobe nya Offer Decisioning för att definiera och hantera sina erbjudanden, utnyttja kunddata i realtid och leverera de rätta upplevelser som kunderna förväntar sig.
26 oktober 2020 (uppdaterad) Introduktion till Offer Decisioning Video Den här videon ger en översikt över Offer Decisioning – en programtjänst som är byggd ovanpå Adobe Experience Platform. Videon handlar om de affärsutmaningar som Offer Decisioning löser, dess nyckelfunktioner, grundläggande arkitektur och huvudsakliga användningsområden.
26 oktober 2020 (uppdaterad) Infoga data med Salesforce CRM-källkopplingen Video Med Salesforce CRM Source Connector kan du enkelt batchimportera data från Salesforce CRM till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid och Experience Data Lake på ett smidigt och skalbart sätt.
13 oktober 2020 (uppdaterad) Infoga data med Salesforce CRM-källkopplingen Video Med Salesforce CRM Source Connector kan du enkelt batchimportera data från Salesforce CRM till Adobe Experience Platform kundprofil i realtid och Experience Data Lake på ett smidigt och skalbart sätt.
23 oktober 2020 (uppdaterad) Lägg in data i kundprofilen i realtid Video Kundprofilen i realtid genomsyrar personalisering i flera kanaler i stor skala genom varje fas av kundresan.
13 oktober 2020 (uppdaterad) Konfigurera AI för attribuering Video Lär dig hur du skapar en instans av Attribution AI för att förstå effekten av dina marknadsföringskanaler och kampanjer.
13 oktober 2020 (uppdaterad) Konfigurera AI för kundbenägenhet Video Lär dig hur du skapar en instans av Kund-AI för att förutsäga kundbeteende.

Ikon Journey Orchestration

Använd Adobe Experience Platform för att samordna en kunds resa i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid.

Nya produktversioner

Ytterligare resurser för Journey Orchestration

DokumentationVersionsinformationInstruktionsvideor

Ikon Adobe Analytics

Releasedatum: 14 januari 2021

Nya funktioner i Adobe Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Analysis Workspace - komponentval 4 februari 2021 Komponenten för rullgardinsmeny/släppzon finns i Quick Insights har lagts till i alla släppzoner i Workspace. Den här förbättringen gör att du kan välja från en nedrullningsbar lista med kompatibla komponenter eller fortsätta att använda utrymmet som en släppzon.
Analysis Workspace - bild-URL:er 14 januari 2021 Du kan lägga till bilder i Workspace genom att referera till en offentlig bild-URL.

Nya funktioner i Customer Journey Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Device och Geography dimensioner 30 oktober 2020 Dessa mått är nu som standard tillgängliga som en del av Standardsökning supportprojekt i Adobe Analytics Source Connector. Detta efterfrågade tillägg ökar paritet mellan Adobe Analytics och CJA.
Resa-IQ: Cross-Channel Analytics 11 januari 2021 Resa-IQ: Cross-Channel Analytics Med kan du ändra inmatning av en Adobe Analytics-händelsedatauppsättning (eller annan) i Experience Platform Data Lake från ett ID-namnområde till ett annat. Vanligtvis kan du ändra inmatningen av händelsedatamängden från ett cookie-baserat ID till ett personbaserat ID. På så sätt kan den inmatade datauppsättningen kombineras med andra personbaserade data i en CJA-anslutning, vilket möjliggör enhets- och kanalövergripande analys i Analysis Workspace. Läs mer
Analysis Workspace - komponentval 4 februari 2021 Komponenten för rullgardinsmeny/släppzon finns i Quick Insights har lagts till i alla släppzoner i Workspace. Den här förbättringen gör att du kan välja från en nedrullningsbar lista med kompatibla komponenter eller fortsätta att använda utrymmet som en släppzon.
Analysis Workspace - bild-URL:er 14 januari 2021 Du kan lägga till bilder i arbetsyteprojekt genom att referera till en offentlig bild-URL.

Korrigeringar i Adobe Analytics

 • Problem med formatering, hämtning och sändning av hämtade CSV-rapporter på arbetsytan har korrigerats. (AN-224844 AN-240295)
 • Korrigerade ett problem som medförde att inga data för mobila attribut visades i LiveStream trots att analysrapportsviten innehöll data. (AN-241169)
 • Korrigerade ett fel som förhindrade att realtidsrapporten visade data. (AN-242477)
 • I Rapporter och analyser korrigerades ett problem som orsakade att inga data visades när innehåller filter. (AN-237354)
 • Korrigerade ett problem som gjorde att segment som togs bort från Adobe Analytics fortfarande användes i Campaign Data Connector. (AN-236713)
 • Åtgärdade problem med schemalagda rapporter som fastnade i rapportkön. (AN-242599, AN-242554, AN-242900, AN-243329)
 • Åtgärdade problem med delade målrapporter i Rapporter och analyser. (AN-234638)
 • Ett problem med stapeldiagram som inte visade data i arbetsytan har korrigerats. (AN-232127)
 • Ett problem har korrigerats där kunderna inte kunde logga in på Adobe Analytics. (AN-241882 AN-238802)
 • Rapporten för mobila enheter har uppdaterats så att den innehåller Samsung Galaxy Z Fold2 5G. (AN-238246)
 • Åtgärdade problem med fel i schemalagda rapporter i Workspace. (AN-236707, AN-243449)
 • Ett problem med att datakällfiler inte skulle hämtas av FTP har korrigerats. (AN-240347)
 • Ett problem som orsakade ett fel vid försök att komma åt har åtgärdats Advertising Analytics. (AN-241478)
 • Korrigerat ett problem med filer som inte hämtas från Klassificerings-FTP. (AN-242490)
 • Korrigerade ett gränssnittsåtergivningsfel i Workspace. (AN-243123)
 • Ett problem med att inte kunna ta emot filer från SFTP-servern har åtgärdats i Data warehouse. (AN-244679)
 • Ett problem som förhindrade Download Report länk från arbete, hittades under Admin > Logs > Usage and Access Logs. (AN-238058)

Övriga korrigeringar i Adobe Analytics

AN-204659; AN-221726; AN-230949; AN-231984; AN-232835; AN-233989; AN-235593; AN-235989; AN-236823; AN-236840; AN-237168; AN-237262; AN-237265; AN-237633; AN-237740; AN-238523; AN-238870; AN-238941; AN-239414; AN-239649; AN-239652; AN-239676; AN-239703; AN-240184; AN-240219; AN-240412; AN-240530; AN-240609; AN-240625; AN-240664; AN-240682; AN-240715; AN-241052; AN-241077; AN-241112; AN-241149; AN-241578; AN-241714; AN-242157; AN-242485; AN-242535; AN-242573; AN-242608; AN-242728; AN-242818; AN-242820; AN-242963; AN-242978; AN-243013; AN-243054; AN-243105; AN-243172; AN-243181; AN-243255; AN-243326; AN-243418; AN-243449; AN-243463; AN-243507; AN-243518; AN-243519; AN-243598; AN-243805; AN-243814; AN-243910; AN-243929; AN-244009; AN-244012; AN-244105; AN-244121; AN-244137; AN-244188; AN-244225; AN-244305; AN-244357; AN-244363; AN-244419; AN-244607; AN-244695; AN-244713; AN-244828; AN-244843; AN-244876; AN-244877; AN-245388; AN-245470

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Slutet av livscykeln för tre API-tjänster för analys 6 januari 2021 Den 30 april 2021 kommer följande API-tjänster för Analytics Legacy att anges för att nå sitt slutdatum och kommer att avslutas. Alla integreringar som byggts med dessa tjänster kommer att sluta fungera den dagen.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Adobe har tillhandahållit Vanliga frågor om äldre API EOL för att besvara dina frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 REST API:er för analys och/eller 2.0 API:er för analys. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe I/O Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
Lägga till HSTS-huvud i alla inkommande HTTPS-begäranden 29 september 2020 Den 29 september 2020 började vi lägga till HSTS-huvudet i alla inkommande begäranden som använder HTTPS. Detta instruerar webbläsaren/klienten att göra alla framtida förfrågningar i HTTPS, vilket anses vara en god säkerhetsrutin. Vi kommer inte att tillämpa detta för inkommande begäranden med HTTP.
Ändra till Experience Cloud ID Service cookie-inställning 22 september 2020 En uppdatering av sekretessinställningarna för Chrome version 80 påverkade möjligheten för Adobe Analytics att spåra vissa användare som tittar på Google AMP-sidor. Det förhindrar i synnerhet domänövergripande spårning av användare som visar AMP-sidor på Google-värdtjänster. Detta kan leda till ett ökat antal unika besökare. Med den här korrigeringen kan användare åtgärda problemet genom att ändra inställningarna för sina ECID-cookies.
För närvarande anges i Analytics Experience Cloud ID Service (ECID) cookies med inställningen SameSite = Lax som, före version 80 av Chrome, tillät domänövergripande spårning. Detta är inte längre fallet. Med den här ändringen kan användare uppdatera inställningen SameSite för ECID-cookies till None.
Den här ändringen gör att Analytics-cookie kan delas i fler situationer, men Analytics-cookies innehåller inte känslig information. När du väljer den här inställningen måste dessutom cookies anges till Secure så att data bara kan skickas via HTTPS-anslutningar. Om du vill göra den här ändringen ber vi en användare som stöds att öppna en biljett med Kundtjänst.
Domänmigrering från omniture.com till adobe.com 21 aug 2020 13 augusti 2020 migrerade Adobe Analytics klientarkitekturen från `omniture.com
Uppdatera kompatibiliteten med Ad Hoc Analysis Java™ 8 21 aug 2020 Ad Hoc Analysis är för närvarande inte kompatibelt med Java™ 8 version 1.8.0_261+. För att säkerställa att åtkomsten till det här verktyget inte störs före sista giltighetsdatum är nådd rekommenderar Adobe att du har en Java™ 8-version före 1.8.0_261.
Adobe Data Connectors upphör 13 juli 2020 Adobe Data Connectors drivs av äldre teknik som inte längre är användbar eller stöds. Adobe har en ny standard i Adobe Exchange Partner Program som bör antas för alla integreringar som vill fortsätta att erbjudas och stödjas. Det officiella slutdatumet för livscykeln ska fortfarande fastställas, men Adobe räknar med att det kommer att vara under de kommande 12-18 månaderna (mitten av 2021 till slutet av 2021). Läs mer…
Ad Hoc Analysis upphör 6 aug 2018 Adobe tillkännagav sin avsikt att köpa Ad Hoc Analysis i slutet av livscykeln den 1 mars 2021. Mer information finns i Discover Workspace.

AppMeasurement

Uppdaterad information om de senaste AppMeasurement-versionerna finns i versionsinformationen för AppMeasurement för JavaScript.

Hjälpresurser för Analytics

Ikon Adobe Audience Manager

Nya funktioner, korrigeringar, dokumentation och självstudiekurser i Audience Manager.

Audience Manager kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Audience Manager.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
15 december 2020 Ställa in behörigheter med rollbaserad åtkomstkontroll Video Lär dig hur du hanterar behörigheter på gruppnivå och styr vilka som får se och arbeta med resurser, inklusive egenskaper, segment, mål och modeller. Konfigurera behörighetsgrupperna och lägg till användare till dem.

Ikon Adobe Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Adobe Experience Manager (AEM). Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

OBSERVERA

Adobe rekommenderar att man besöker Uppdateringar och färdplan för lanseringen av Experience Manager ofta för att hålla sig uppdaterad om versionsinformation.

Produktuppdateringar

 • Experience Manager 6.5.7.0
  Experience Manager 6.5, Service Pack 7 (6.5.7.0 släppt 26 november 2020) är en viktig uppdatering med nya funktioner, viktiga kundförbättringar, förbättrade prestanda, stabilitet och säkerhet som släppts sedan den allmänna tillgängligheten för Experience Manager 6.5 april 2019.

 • Experience Manager 6.4.8.3
  Experience Manager 6.4, Service Pack 8, Cumulative Fix Pack 3 (6.4.8.3 släppt 26 november 2020) är en viktig uppdatering som innehåller flera interna korrigeringar och kundkorrigeringar sedan den allmänna tillgängligheten för Experience Manager 6.4, Service Pack 8 (6.4.8.0), mars 2020.

Produktreleaser

 • Experience Manager as a Cloud Service

  Vad är nytt på Experience Manager as a Cloud Service?

  • Adobe Experience Manager Sites as a Cloud Service

  • Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service

   • Nu finns integrering med Adobe InDesign Server för Experience Manager som Cloud Service. Det automatiserar bearbetningen av Adobe InDesign-filer med Adobe InDesign Server-skript och gör att man kan använda Assets-mallens användargränssnitt för att skapa broschyrer och annonser. Endast InDesign Server som hanteras av Adobe Managed Services har stöd för Experience Manager som Cloud Service.
   • Experience Manager har förbättrats för att spåra och visa resursreferenser när en resurs används i en Experience Manager Sites-fjärrdistribution med Connected Assets funktionalitet. En ny References i resursens Properties visas nu lokala referenser och fjärrreferenser för resursen. Med referenserna kan DAM-användare spåra resursanvändning i Sites sidor och i sammansatta resurser i Assets.
    Se konfigurera och använda anslutna resurser.
   • Dynamic Media finns nu tillgängliga via Sites bildbaserade kärnkomponenter. Författare kan snabbt konfigurera komponenter att använda Image Presets, Smart Cropoch Image Modifiers när du skapar webbsidor.
    Se Core Components 2.13.0 release.
   • Med skrivbordsappen Experience Manager kan användare överföra filer och mappar genom att dra filerna från Utforskaren i Windows eller Mac Finder i skrivbordsappens gränssnitt.
    Se lägga till resurser med datorprogrammet.
  • Adobe Experience Manager Commerce as a Cloud Service

  • Cloud Manager

  • Verktyg för omstrukturering av kod

   • Ny version av AIO-CLI-plugin släppt. Den senaste versionen av det här plugin-programmet innehåller felkorrigeringar för Experience Manager Dispatcher Converter och Repository Modernizer och har även stöd för ett nytt verktyg - Index Converter.
    Se Enhetlig upplevelse om du vill veta mer om plugin-programmet.
   • Indexkonverteraren är ett verktyg som kan användas för att omvandla en kunds anpassade OAK-indexdefinitioner till Experience Manager as a Cloud Service kompatibla OAK-indexdefinitioner.
    Se Indexkonverterare.
   • Ny funktion har lagts till i Databasmodernisering som skapar ett separat paket ui.config som innehåller alla OSGi-konfigurationer.

Se AEM as a Cloud Service versionsinformation.

Självhjälp

Experience Manager as a Cloud Service

Uppdateringar av dokumentationen om nya funktioner finns på länkarna ovan. Bland uppdateringarna av ytterligare dokumentation finns följande:

 • Best Practices Analyzer

  • Cloud Readiness Analyzer är nu Best Practices Analyzer (BPA). BPA ger en utvärdering av de effektivaste strategierna för din nuvarande implementering av Experience Manager och hjälper till att utvärdera beredskapen att gå från en befintlig AEM till AEM som en Cloud Service.
 • Foundation

Experience Manager Forms

Dokumentation om följande funktioner i version 6.5.7.0 finns:

 • Du får snabbare valideringar på serversidan och konvertering från PDF till anpassningsbara formulär efter installation av Service Pack.

 • Du kan nu ångra alla ändringar av storleksändring och använda standardlayout för varje komponent i layoutläget för ett anpassat formulär. Se Använd layoutläget för att ändra storlek på komponenter.

 • Experience Manager Forms när du integrerar med RESTful-webbtjänster som datakälla inkluderar nu HTTP-klientkonfigurationer för anslutningshantering. Se Konfigurera datakällor.

Community

Senaste Adobe Experience Manager-innehåll på Experience League för januari 2021 - Se en omfattande lista med funktionsvideor, artiklar, självstudiekurser och kurser här.

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser

Uppdaterat: 2 december 2020

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
7 december 2020 AEM använda GraphQL från en extern app Artikel Kom igång med Adobe Experience Manager (AEM) och GraphQL. Utforska AEM GraphQL API:er som en exempelapp för WKND GraphQL React. Lär dig hur den här externa appen får GraphQL att ringa AEM för att stärka upplevelsen. Lär dig hur du utför grundläggande felhantering.
7 december 2020 Utforska GraphQL API:er Artikel Kom igång med Adobe Experience Manager (AEM) och GraphQL. Utforska AEM GraphQL API:er med den inbyggda GrapiQL IDE. Lär dig hur AEM automatiskt genererar ett GraphQL-schema baserat på en Content Fragment-modell. Experimentera med att skapa grundläggande frågor med GraphQL syntax.
December 2020 Skapa innehållsfragment Artikel Kom igång med Adobe Experience Manager (AEM) och GraphQL. Skapa och redigera ett nytt innehållsfragment baserat på en Content Fragment Model. Lär dig skapa varianter av Content Fragments.
7 december 2020 Definiera modeller för innehållsfragment Artikel Kom igång med Adobe Experience Manager (AEM) och GraphQL. Lär dig modellera innehåll och skapa ett schema med Content Fragment Models i AEM. Granska befintliga modeller och skapa en ny modell. Lär dig mer om de olika datatyper som kan användas för att definiera ett schema.
9 december 2020 API-kompatibilitet Artikel Skapa en enkel artikel som tydligt anger vilka AEM-API:er (npm, Java™, HTTP) som kan användas för olika Assets åtgärder.
2 december 2020 Hämta innehållsfragment Video En översikt över hämtningsfunktionerna i innehållsfragment.
7 december 2020 Funktioner för redigering av innehållsfragment Video En videoöversikt över de avancerade funktionerna i Content Fragment redigerare. Lär dig använda anteckningar och versionsjämförelse med Content Fragments.
4 december 2020 Extrahering av OCR-data med eller utan streckkod från dokument som utfärdats av myndigheter Artikel Fyll i anpassningsbara formulär genom att extrahera data från dokument som utfärdats av myndigheter, som körkort eller pass.
14 december 2020 AEM Headless med GraphQL Overview Video En översikt över GraphQL API som implementerats i Adobe Experience Manager eller AEM. GraphQL API i AEM är främst utformat för att leverera Content Fragment data till program längre fram i kedjan som en del av en headless-driftsättning.
16 december 2020 Dynamic Media Core Component Video Image-komponenten, som ingår i Experience Manager Core Components, har inbyggt stöd för Dynamic Media. Lär dig mer om hur bildkomponenten gör att en innehållsförfattare kan använda funktioner i Dynamic Media som Bildförinställningar, Smart beskärning och Bildmodifierare på en Experience Manager Sites-sida.

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Ytterligare hjälpresurser för AEM

Ikon Adobe Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Nya produktversioner

Versionsinformation för Campaign Classic, Campaign Standard och Kontrollpanelen.

Campaign Classic

Campaign Classic Gold Standard

Hjälpresurser

Nya kurser och självstudiekurser i Campaign

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Lösning Beskrivning
23 december 2020 Konfigurera dynamiskt innehåll Campaign Classic (Video) Förstå de olika typerna av dynamiskt innehåll och lär dig hur du skapar och använder personaliseringsblock och villkorssatser i en leverans.
23 december 2020 Konfigurera och hantera prenumerationstjänster Campaign Classic (Video) Lär dig hur du konfigurerar och hanterar prenumerationer och målprenumeranter.
22 december 2020 Åtkomst till inbyggda rapporter Campaign Classic (Video) Förstå inbyggd rapportering och analys i Campaign Classic och lär dig hur man skapar en leveransrapport.
22 december 2020 Felsöka e-postleveransproblem Campaign Classic (Video) Lär dig hur du felsöker leveransproblem.
18 december 2020 Skapar direktreklam Campaign Classic (Video) Lär dig hur du skapar en direktutskick och använder dirigerade adresser i en kampanj.
18 december 2020 Hantera godkännanden i en kampanj Campaign Classic (Video) Lär dig hur du ställer in godkännanden och en kampanj och hur du skiljer mellan leverans- och arbetsflödesgodkännanden.
18 december 2020 Genomföra en kampanj Campaign Classic (Video) Lär dig hur du kör en kampanj, granskar en e-postleverans och leveransegenskaperna.
15 december 2020 Utöka appprenumerationsschemat för att anpassa push-meddelanden Campaign Classic (Video) Lär dig hur du utökar appens prenumerationsschema för att kunna lagra personaliseringsvärden som Campaign tar emot från en mobilapp.

Ikon Reklam

Versionsinformation för Adobe Advertising.

Nya funktioner i Advertising DSP

Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Funktion Beskrivning
Ny hjälp (28 oktober) Den gamla hjälpen ersattes med uppdaterade sidor som är tillgängliga via hjälplänken på DSP huvudmeny och som också alltid är tillgängliga från https://experienceleague.adobe.com/docs/advertising-cloud/dsp/home.html?lang=sv-SE
Kampanjer (28 oktober) De tidigare betavyer för kampanjer är nu standardvyer för kampanjer, för snabbare insikter, förenklade arbetsflöden och anpassade vyer.
Privat lager (15 oktober) Alla användare kan nu konfigurera och redigera information om avtal-ID med ett nytt formulär för avtal-ID, som är en förenklad version av det äldre Smart Ad Serving formulär. Gå till Inventory > Deals, markera Create och sedan markera Deal ID Beta.
Placeringsprognos (15 oktober-versionen) För placeringar med placeringsnivåplacering visas Forecast i placeringsinställningarna finns en ny Estimated Maximums som anger hur mycket mer kapacitet som är tillgänglig med den aktuella målinriktningskonfigurationen.

Senast uppdaterad: 17 oktober 2020

Funktion Beskrivning
Search Campaigns I Accounts visa Access kolumnen visar nu när Advertising Search kan inte logga in på ett aktiverat sökmotorkonto. Håll markören över varningsikonen om du vill se orsaken till felet.
Custom Alerts Den förra Alerts Beta anropas nu Custom Alerts.
Custom Alerts I anpassade aviseringar förenklades arbetsflödet för att identifiera när mätvärden för det angivna datumintervallet har ökat eller minskat från mätvärden för den föregående perioden och flyttades till Filters -fliken.

Ad Cloud självstudiekurser och kurser

Uppdaterat: 2 december 2020

Publicerad Namn Lösning Beskrivning
14 november 2020 Skapa Advertising Dashboards med Adobe Analytics Video Tekniker för att skapa en Advertising-kontrollpanel för övervakning av livekampanjer.
14 november 2020 Skapa rapporter om reklamwebbplatsposter Video Skapa en annonsrapport för webbplatsens inträde för att övervaka veckodag, tidpunkt på dagen, webbläsare och geografisk påverkan.
14 november 2020 Skapa anpassade analysvärden med annonsdata Video Användbar anpassad statistik som ska skapas när man använder annonsdata i Adobe Analytics.
14 november 2020 Skapa Analytics-segment för aktivering och rapportering Video Använda annonsdimensioner för att skapa segment för tydligare rapportering och analys.
14 november 2020 Förstå prediktiva målgrupper Video I den här videon berättar vi vad prediktiva målgrupper är i Audience Manager, beskriver hur de fungerar och ger exempel på användning.
14 november 2020 Skapa analysprofiler för annonsaktivering och rapportering Video Så här använder du Adobe Analytics för att skapa stabila pooler för återmarknadsföring av webbplatser på Advertising
14 november 2020 Rapportering med marknadsföringskanaler för annonsering Video Hur annonsvisnings- och klickningsdata fungerar med Adobe Analytics Marketing Channel.
14 november 2020 Skapa en kampanjanalys före lansering med Adobe Analytics Video Så här använder du Adobe Analytics för att lägga grunden till en mediekampanj som betalas av Advertising

Ikon Magento

Versionsinformation om Magento finns i:

Ikon Target

Den senaste informationen finns i Target  versionsinformationen.

Ikon Marketo Engage

Marketo Engage är en komplett applikation för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera sig i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste informationen finns i Marketo versionsinformationen.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 accepterar inte längre Assets API-slutpunkter _method för att skicka frågeparametrar i en POST-brödtext som kringgår begränsningar av URI-längd.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Kumulativ och historisk versionsinformation finns i Marketos versionsinformation.

Ikon Document Cloud

Skicka information och hjälpresurser för Adobe Document Cloud.

Acrobat självstudiekurser

Publicerad Namn Typ Beskrivning
29 december 2020 Ordna sidor Artikel Använd Organize Pages i Acrobat Document Cloud för att lägga till, ersätta, extrahera, rotera, ta bort och flytta sidor i PDF.
29 december 2020 Skapa ifyllbara formulär Artikel Omvandla ett skannat pappersformulär eller dokument som skapats i InDesign, Microsoft® Word eller Excel, eller andra program till ett ifyllbart PDF-formulär.
29 december 2020 Skanna och OCR Artikel Konvertera skannade dokument eller bilder av dokument till sökbara, redigerbara PDF-filer och justera kvaliteten på den färdiga filen.
28 december 2020 Förbereda hjälpmedelsanpassade PDF-filer Artikel Skapa universellt tillgängliga PDF-filer.
28 december 2020 Arbeta med formulärdata Artikel Om du har en uppsättning ifyllda formulär och måste kompilera data, kan du använda Acrobat DC för att sammanfoga svaren i ett enda kalkylblad.
28 december 2020 Minska filstorleken och optimera Artikel Minska antalet filer och optimera PDF utan att kompromissa med kvaliteten vid delning, publicering eller arkivering.
21 december 2020 Göra PDF-bloggar mer tillgängliga Webbinarium Läs mer om de viktigaste tillgänglighetsområdena för PDF som är nödvändiga för att användare av hjälpfunktioner, som skärmläsare, ska kunna läsa och slutföra sina omröstningar.
21 december 2020 Redigera bort och sanera Artikel Använd bortredigeringsverktyget för att permanent ta bort privat eller känslig information från PDF och sanera dokument.
18 december 2020 Action Wizard Artikel Skapa ett funktionsmakro för att automatiskt tillämpa en uppsättning kommandon på en eller flera filer.
15 december 2020 Konfigurera förfallotid för trait med TTL-inställningen (Time to Live) Video Lär dig arbeta med Time to Live, vilket är en förfallotid för medlemskap i egenskapen om du inte gör det inom den angivna perioden.

Nya Adobe Sign-kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Document Cloud.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
22 december 2020 Lönebesked Demo Se hur du kan använda Adobe Sign för att konvertera betalningsskyddsprogramformuläret till ett interaktivt onlineformulär.

Mer information om Document Cloud finns i:

På denna sida