Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - oktober 2020

Senaste uppdatering: October 2020

Banderoll

Den här sidan beskriver nya funktioner, korrigeringar och viktiga meddelanden i Adobe Experience Cloud. Här finns också ny dokumentation, kurser och videokurser som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud.

VIKTIGT

Den här sidan kan innehålla förhandsversion av innehåll för vissa produkter och kan ändras före releasedatum. Leta ofta efter uppdateringar.

OBSERVERA

Prenumerera på Adobe Priority Product Update om du vill få meddelanden via e-post om kommande versioner.

Senaste uppdatering: 8 oktober 2020

Behöver du hjälp? Besök Experience League för att hitta produkt- och teknisk dokumentation, kurser, videokurser, snabbsvar, communityinsikter och lärarledd utbildning.

OBSERVERA

Dokumentationen för Experience Cloud går till Experience League. Under oktober kommer alla versionsinformation, artiklar, videoklipp och självstudiekurser att flyttas från sin aktuella plats på experienceleague.adobe.com till Experience League. Detta säkerställer att allt utbildningsmaterial, självhjälp, hjälpmedel och communityinnehåll hanteras från ett och samma ställe. När den här ändringen inträffar behöver du inte göra något, eftersom alla länkar kommer att omdirigeras till Experience League. Vi uppdaterar versionsinformationen när hämtningen börjar.

Ikon Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Inte uppdaterat i september.

Se Adobe systemstatus - 21 maj 2020 för den senaste releaseinformationen.

Ikon Experience Cloud och administration

Tidigare anropad Experience Cloud bastjänster, Experience Cloud och administration dokumentationen innehåller kundattribut, målgruppsbibliotek (People tjänst) Aktivering, användar- och produkthantering samt cookies från Experience Cloud.

Inte uppdaterat i september.

Se Kumulativ versionsinformation för Experience Cloud-tjänster för den senaste releaseinformationen.

Ikon Adobe Experience Platform

Versionsinformation för Experience Platform.

Släppt: 9 september 2020

Se Versionsinformation för Experience Platform för information om uppdateringar av:

 • Datastyrning
 • Mål
 • Insikter om observerbarhet
 • Integritetstjänst
 • Kundprofil i realtid
 • Segmenteringstjänst
 • Källor

Självstudiekurser och kurser för Experience Platform och tjänster

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Experience Platform och tjänster.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
14 september 2020 Affärsvärde för Attribution AI Video Attribution AI, som en del av Intelligent Services, är en flerkanalig, algoritmisk attribueringstjänst som beräknar påverkan och inkrementell påverkan av kundinteraktioner mot angivna resultat. Med Attribution AIkan marknadsförarna mäta och optimera marknadsförings- och annonskostnaderna genom att förstå effekten av varje enskild kundinteraktion i varje fas av kundresan.
14 september 2020 Affärsvärde för kundens AI Video Den här videon visar hur Customer AI förbättrar kundprofiler med AI-baserade egenskaper och ger möjlighet till kundsegmentering och målinriktning.
14 september 2020 Affärsvärde för Platform och Magento Video I den här videon visas hur Adobe Experience Platform kan användas med Magento Handel för att skapa en enda bild av kunderna och på ett intelligent sätt personalisera upplevelser i en digital butik och i alla kanaler.

Ikon Journey Orchestration

Med Adobe Experience Platform kan ni samordna enskilda kundresor i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid, oavsett vart resan tar dem.

Nya produktversioner

September-version - se Versionsinformation för Journey Orchestration.

Ytterligare resurser för Journey Orchestration

DokumentationVersionsinformationInstruktionsvideor

Ikon Adobe Analytics

Releasedatum: Slutet av 8 oktober 2020

Nya funktioner i Adobe Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Adobe Analytics-dokumentation Oktober 2020 Adobe Analytics dokumentation flyttas till Experience League. Under oktober kommer alla artiklar, videoklipp, versionsinformation och självstudiekurser att flyttas från sin aktuella plats på experienceleague.adobe.com till experienceleague.adobe.com. Detta säkerställer att allt utbildningsmaterial, självhjälp, hjälpmedel och communityinnehåll hanteras från ett och samma ställe. När den här ändringen inträffar behöver du inte göra något, eftersom alla länkar kommer att omdirigeras till Experience League. Vi uppdaterar versionsinformationen när hämtningen börjar.
Workspace: Ladda ned 50 000 artiklar för en enda dimension 17 september 2020 Du kan ladda ned 50 000 objekt för en enda dimension i en friformstabell med segment och filter. Det ger dig åtkomst till mer än de 400 dataraderna utanför Analysis Workspace. Läs mer…
Workspace: Förbättringar av Line visualisering 17 september 2020
 • Du kan visa eller dölja X-axeln och Y-axeln för alla Line visualisering. Detta kan vara praktiskt när du Line visualiseringar är mer kompakta.
 • Du kan täcka över en etikett med minimi- och maximivärden på alla Line visualisering för att snabbt markera toppar och dalar i ett mätresultat.
 • Du kan täcka över olika regressionstrendlinjer på alla Line visualisering för att enklare se trenden i data. Alternativen inkluderar Linear, Logarithmic, Exponential, Power och Quadratic.
Läs mer…
Workspace: Hjälpsida för prestanda 22 okt 2020 På hjälpsidan för Analysis Workspace prestanda visas olika faktorer som påverkar projektets prestanda och länkar till tips för optimering. Läs mer
Workspace Line visualisering: Alternativ för glidande medeltrendlinje 8 okt 2020 Ett rörligt genomsnitt har lagts till i trendlinjeinställningarna för linjevisualisering. Ett glidande medelvärde kallas även för ett rullande medelvärde och använder ett visst antal datapunkter (som bestäms av en Periods ), beräknar ett medelvärde för dem och använder medelvärdet som en punkt på raden. Läs mer
Data Repair API 8 okt 2020 The Data Repair API är ett verktyg för att ta bort data från rapportsviter i Analytics. Oktober-versionen innehåller funktioner för att ta bort angivna eVars-, props- och Activity Map-variabler för ett visst datumintervall. Ytterligare funktioner kommer att släppas i framtiden. Om du använder API:t för datareparation tas befintliga Adobe Analytics-data bort permanent. Vi rekommenderar att du kör reparationen noggrant för att minimera oavsiktlig borttagning. Åtkomst till API:t för datareparation kräver ett kontrakt - kontakta ditt kontoteam för mer information. Läs mer
Förbättringar av användargränssnittet för kontrollpaneler i Analytics 23 okt 2020 När du skapar ett mobilstyrkort i Workspace matchar styrkortets format nu appen.

Nya funktioner i Customer Journey Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Customer Journey Analytics dokumentation Oktober 2020 Dokumentationen för Customer Journey Analytics går till Experience League. Under oktober kommer alla artiklar, videoklipp, versionsinformation och självstudiekurser att flyttas från sin aktuella plats på experienceleague.adobe.com till experienceleague.adobe.com. Detta säkerställer att allt utbildningsmaterial, självhjälp, hjälpmedel och communityinnehåll hanteras från ett och samma ställe. När den här ändringen inträffar behöver du inte göra något, eftersom alla länkar kommer att omdirigeras till Experience League. Vi uppdaterar versionsinformationen när hämtningen börjar.
Workspace: Ladda ned 50 000 artiklar för en enda dimension 17 september 2020 Du kan ladda ned 50 000 objekt för en enda dimension i en friformstabell med segment och filter. Det ger dig åtkomst till mer än de 400 dataraderna utanför Analysis Workspace. Läs mer…
Workspace: Förbättringar av Line visualisering 17 september 2020
 • Du kan visa eller dölja X-axeln och Y-axeln för alla Line visualisering. Detta kan vara praktiskt när du Line visualiseringar är mer kompakta.
 • Du kan täcka över en etikett med minimi- och maximivärden på alla Line visualisering för att snabbt markera toppar och dalar i ett mätresultat.
 • Du kan täcka över olika regressionstrendlinjer på alla Line visualisering för att enklare se trenden i data. Alternativen inkluderar Linear, Logarithmic, Exponential, Power och Quadratic.
Läs mer…
Hjälpsidan för Analysis Workspace Prestanda 22 okt 2020 På hjälpsidan för Analysis Workspace prestanda visas olika faktorer som påverkar projektets prestanda och länkar till tips för optimering. Läs mer
Line visualisering: Alternativ för glidande medeltrendlinje 8 okt 2020 Ett rörligt genomsnitt har lagts till i trendlinjeinställningarna för linjevisualisering. Ett glidande medelvärde beräknar medelvärdet för en angiven tidigare period och använder det som trendlinjedatapunkt, och går sedan vidare till nästa period. Läs mer
Ta bort begränsning av bakåtfyllnad 19 okt 2020 Tidigare kunde du fylla i högst 2,5 miljarder rader bakåt när du skapade en anslutning. Vi tar bort begränsningarna för bakgrundsfyllning så att du kan säkerhetskopiera upp till 13 månaders data, oavsett storlek.
CJA fältbaserad sammanfogning 30 okt 2020 CJA fältbaserad sammanfogning gör det möjligt för kunder att ändra inmatningen i en Adobe Analytics-händelsedatamängd (eller annan) i Adobe Experience Platform datasjön från ett ID-namnområde till ett annat. Vanligtvis innebär det att du måste skriva in händelsedatamängden på nytt från ett cookie-baserat ID till ett personbaserat ID. På så sätt kan den inmatade datauppsättningen kombineras med andra personbaserade data i en CJA-anslutning, vilket möjliggör analys över olika enheter/kanaler i Analysis Workspace.

Nya funktioner i Media Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Media Concurrent Viewer-panel i Workspace 17 september 2020 The Media Concurrent Viewers På panelen kan du förstå var maximal samtidighet inträffade eller var bortfall inträffade. Det ger värdefull insikt i innehållets kvalitet och tittarengagemanget och hjälper till med felsökning eller planering av volym/skala. Läs mer…

Korrigeringar i Adobe Analytics

 • Ett problem med DFA Connector-pluginkoden i Experience Platform Launch som returnerade ett fel har korrigerats. (AN-214531)
 • Korrigerat ett problem med en trasig reportlet orsaka ett fel vid åtkomst till en Workspace projekt. (AN-230776)
 • Ett problem som uppstod när en aviseringslänk i öppnades har korrigerats Workspace och försöker redigera projektet. (AN-230853)
 • Korrigerade ett problem med GB18030-tecken som i vissa användarnamn verkar vara förvrängda Component sidor. (AN-233863)
 • Åtgärdade olika problem med Data Warehouse API. (AN-234424, AN-234557)
 • Ett problem med Workspace inte läsas in när du loggar in via Experience Cloud. (AN-235658)
 • Ett problem med Classifications filer köas. (AN-236043)
 • Customer Journey Analytics: Ett problem med att det inte gick att öppna en datavy har korrigerats. (AN-236108)
 • Ett problem har korrigerats där segment som tillhandahålls av Adobe inte var tillgängliga i Calculated Metrics Builder (AN-236835)
 • Problem med VRS-kurering som inte är administratör har korrigerats för att säkerställa att icke-adminanvändare bara kan visa följande: förvaltade komponenter, komponenter som de har skapat och komponenter som har delats med dem. (AN-236615, AN-236704)

Övriga korrigeringar i Adobe Analytics

AN-205046; AN-206847; AN-209003; AN-211746; AN-214104; AN-215367; AN-215484; AN-226209; AN-227413; AN-227485; AN-229347; AN-230574; AN-230708; AN-231689; AN-231949; AN-232102; AN-232752; AN-232995; AN-234123; AN-234175; AN-234658; AN-234694; AN-234835; AN-235506; AN-235509; AN-235612; AN-235921

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Lägga till HSTS-huvud i alla inkommande HTTPS-begäranden 29 september 2020 Den 29 september 2020 började vi lägga till HSTS-huvudet i alla inkommande begäranden som använder HTTPS. Detta instruerar webbläsaren/klienten att göra alla framtida förfrågningar i HTTPS, vilket anses vara en god säkerhetsrutin. Vi kommer inte att tillämpa detta för inkommande begäranden med HTTP.
Ändra till inställningen för tjänstcookie i Experience Cloud ID 22 september 2020 En uppdatering av sekretessinställningarna för Chrome version 80 påverkade möjligheten för Adobe Analytics att spåra vissa användare som tittar på Google AMP-sidor. Det förhindrar i synnerhet domänövergripande spårning av användare som visar AMP-sidor på Google-värdtjänster. Detta kan leda till ett ökat antal unika besökare. Med den här korrigeringen kan användare åtgärda problemet genom att ändra inställningarna för sina ECID-cookies.
För närvarande anger Analytics Experience Cloud ID Service (ECID)-cookies med inställningen SameSite = Lax som, före version 80 av Chrome, tillät domänövergripande spårning. Detta är inte längre fallet. Med den här ändringen kan användare uppdatera inställningen SameSite för ECID-cookies till None.
Observera att detta gör att Analytics-cookie kan delas i fler situationer, men Analytics-cookies innehåller inte känslig information. När du väljer den här inställningen måste dessutom cookies anges till Secure så att data bara kan skickas via HTTPS-anslutningar. Om du vill göra den här ändringen ber vi en användare som stöds att öppna en biljett med Kundtjänst.
Domänmigrering från omniture.com till adobe.com 21 augusti 2020 13 augusti 2020 migrerade Adobe Analytics klientarkitekturen från `omniture.com
Uppdatering om Ad Hoc Analysis-kompatibilitet med Java 8 21 augusti 2020 Ad Hoc Analysis är för närvarande inte kompatibelt med Java 8 version 1.8.0_261+. För att säkerställa att åtkomsten till verktyget inte avbryts innan slutdatumet har nåtts rekommenderar vi att du har en Java 8-version som är tidigare än 1.8.0_261.
Adobe Data Connectors upphör 13 juli 2020 Adobe Data Connectors drivs av äldre teknik som inte längre är användbar eller stöds. Vi har en ny standard i Adobe Exchange Partner Program, som bör implementeras för alla integreringar som ska användas och stödjas framöver. Det officiella slutdatumet är ännu inte fastställt, men vi räknar med att det blir under kommande 12–18 månader (mitten/slutet av 2021). Läs mer…
Mappning av rapportsvit till IMS-organisation Juli 2020 Mappningsverktyget för rapportsviter upphör i november 2020. Den här funktionen hanterar integreringar som Advertising Analytics och Experience Cloud-segmentpublicering i Adobe Analytics. En rapportsvit måste mappas till en IMS-organisation för att dessa och andra tjänster ska fungera. Nyare rapportsviter mappas automatiskt när de skapas. Äldre rapportsviter måste emellertid mappas manuellt till en IMS-organisation.
Ny startsida för Adobe Analytics Startdatum: 18 juni 2020 Den 18 juni 2020 ändras standardlandningssidan för Adobe Analytics från Reports till Workspace. Den här ändringen sker för användare som inte tidigare har angett en anpassad landningssida.
San Jose FTP-hantering upphör för London och Singapore Juli 2020 För kunder i London och Singapore stöder vi inte längre datahantering mellan London eller Singapore och datacentret ftp.omniture.com i San Jose.
Ad Hoc Analysis upphör 6 aug 2018 Adobe har meddelat att man avser att dra tillbaka Ad Hoc Analysis. Ett slutdatum meddelas så snart det är tillgängligt. Mer information finns i Discover Workspace.

AppMeasurement

Uppdaterad information om de senaste AppMeasurement-versionerna finns i versionsinformationen för AppMeasurement för JavaScript.

Kurser och självstudiekurser i analyser

Nya kurser, självstudiekurser och artiklar i Analytics och Customer Journey Analytics.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
14 september 2020 Skapa frihandstabeller i Analysis Workspace automatiskt Video Släpp komponenter direkt i ett tomt projekt, en tom panel eller Freeform och en tabell skapas automatiskt i det format som rekommenderas.
14 september 2020 Arbeta med mått i en frihandstabell Video Lär dig olika sätt att använda mätvärden på i en Freeform Tabell i Analysis Workspace.
14 september 2020 Hämta 50 000 objekt som CSV Video The Download items as CSV kan du ladda ned upp till 50 000 artiklar för en dimension i en Freeform tabell, med segment och filter. Gränssnittet kommer att fortsätta att visa upp till 400 objekt före sidnumrering, men med det här alternativet kan du komma åt fler rader med data utanför Analysis Workspace.
14 september 2020 Linjevisualisering i Analysis Workspace Video Radvisualiseringen visar mätvärden över en trendtidsperiod. Visualiseringsinställningarna gör att du kan anpassa hur varje rad ser ut och innehåller inställningar för Visa X/Y-axel, Visa min/max-etiketter och Visa trendlinje.
14 september 2020 Rad- och kolumninställningar i frihandstabeller Video Läs mer om inställningarna i Freeform tabeller i Analysis Workspace och hur de påverkar data som läggs in i dessa tabeller.
14 september 2020 Arbeta med Dimensioner i en frihandstabell Video Lär dig allt om att arbeta med dimensioner i Freeform tabeller, inklusive att lägga till dem, sortera, filtrera, dela upp dem efter andra dimensioner, osv.
14 september 2020 Använda vänster järnväg för att skapa frihandstabeller i Analysis Workspace Video Lär dig hur du använder den vänstra listen i Analysis Workspace för att hitta, skapa och lägga till objekt i Freeform tabeller.

Hjälpresurser för Analytics

Ikon Adobe Audience Manager

Nya funktioner, korrigeringar, dokumentation och självstudiekurser för Audience Manager.

Releasedatum: Slutet av 8 oktober 2020

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Audience Manager

 • Korrigerade ett problem med Audience Manager REST API, där slutpunkten för traits inte returnerade enhetsövergripande värden när egenskaper filtrerades i begäran. (AAM-55878)
 • Korrigerade ett problem i personbaserade destinationer, där e-postmeddelanden om att en åtkomsttoken har upphört att gälla för Facebook-integreringar inte skickades till rätt mottagare. (AAM-56215)
 • Ett problem med Google destinationer där kunderna fick en RateExceededError: Rate_Exceeded fel vid mappning av segment till deras Google-mål. (AAM-55998)
 • Ett problem har korrigerats för dataleverantörer som inte har tilldelats Organisations-ID där listsidan för datakällor blockerades i ett kontinuerligt inläsningstillstånd. (AAM-56410)
 • Flera tillgänglighetsförbättringar i hela gränssnittet. (AAM-49077, AAM-49399, AAM-55991, AAM-55992)

Dokumentationsuppdateringar för Audience Manager

Tillgänglighetsdokumentation finns nu för Audience Manager.

Audience Manager kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser som publicerats för Audience Manager.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
14 september 2020 Skapa en egen taxonomi Video Lär dig mer om hur du skapar mappstrukturer med dina egenskaper i Audience Manager.
14 september 2020 Skapa introduktionskunskaper Video Lär dig tips om hur du skapar praktik i Audience Manager.

Ikon Adobe Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Adobe Experience Manager (AEM). Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

OBSERVERA

Adobe rekommenderar att man besöker Uppdateringar och färdplan för lanseringen av Experience Manager ofta för att hålla sig uppdaterad om versionsinformation.

Produktreleaser

 • AEM as a Cloud Service

  Nyheter i AEM as a Cloud Service

  • Adobe Experience Manager Sites as a Cloud Service

   • JavaScript SDK för Single Page Application (SPA) Editor är nu öppen källkod.
  • Adobe Experience Manager Assets as a Cloud Service

   • Vattenstämplingsbildfiler stöds för återgivningar som genereras med Asset Microservices. Den kan konfigureras som en bearbetningsprofil och använder en PNG-fil som vattenstämpel. Se vattenstämpla dina resurser.
   • Förbättringar i Dynamic Media:
    • Selektiv publicering - nu kan ett marknadsföringsteam få tillgång till Dynamic Media smarta beskärningsbilder och dynamiska renderingar som är synkroniserade med Dynamic Media så att de kan skapa marknadsföringsmaterial, utan att dessa resurser behöver publiceras på Dynamic Media för global distribution. Experience Manager och Dynamic Media publiceringen är fristående och kan ske separat för att uppnå detta. Se Selektiv publicering.
    • Lösenordsåterställning - Administratörer kan nu återställa Dynamic Media Cloud Servicens lösenord som tas emot vid etablering. Återställningen kan göras i användargränssnittet i Experience Manager utan att du behöver använda Dynamic Media Klassiskt datorprogram. Se Ändra lösenordet till Dynamic Media.
   • Mer information om följande förbättringar finns i nyheter i Brand Portal.
    • Förbättrad förhandsgranskning av PDF med integrering av Adobe Document Cloud View SDK.
    • Ladda ned med ett klick.
    • Nya administrationskonfigurationer för nedladdningen.
  • Adobe Experience Manager Commerce as a Cloud Service

   • Frisläppta CIF-kärnkomponenter v1.3.0. Se CIF-kärnkomponenter för mer information.
   • Nu finns funktioner för förhandsgranskning med produkt-/kategorimallar för produkt- och kategorimallar. På så sätt kan företagsanvändare/marknadsförare i AEM visa produkt-/kategorimallarna med riktiga data.
   • Sidan Egenskaper har lagts till i produkter och kategorier så att företagsanvändare kan visa information som är kopplad till produkt-SKU/kategori-ID.
   • Sorteringsfunktionen har lagts till i produktkonsolen för att tillåta sortering av produkter/kategorier efter namn eller prisattribut.
   • Funktioner för produktsökning har lagts till i Product Console.
  • Cloud Manager

   • Content Audit har fått en ny etikett som Experience Audit.
   • Byggprocessen har delats upp i tre separata Maven-kommandon.
   • Om Git-databasen inte kan klonas görs ett nytt försök upp till tre gånger.
  • Cloud Readiness Analyzer

   • Cloud Readiness Analyzer (CRA) har en startstatuskonsol som visar en explicit Generate Report för användaren att klicka för att köra CRA.
   • CRA-gränssnittet visar förloppet medan det körs. Här visas objekt som analyseras och upptäckter som hittas under körningen.
   • CRA-rapporten innehåller en sammanfattning och antalet fynd i tabellformat, ordnade efter typ av fynd och prioritetsnivå. Om du klickar på numret på sökningen rullas resultatet automatiskt till den plats där sökningen finns i rapporten.
  • Content Transfer Tool

   • Innehållsöverföringsverktyget (CTT) stöder Azure Blob Store-datalagret.
   • CTT-användargränssnittet har en funktion för automatisk inläsning som laddar om översiktssidan var 30:e sekund.
   • Knapp tillagd i CTT-användargränssnittet för enkel hämtning av Access Token.
   • Beskrivande valideringsmeddelande har lagts till för URL och Migreringsuppsättningsnamn.
  • Verktyg för omstrukturering av kod

   • AIO-CLI-plugin-programmet har stöd för Repository Modernizer och gör att användare kan köra verktyget med plugin-programmet. Se Git-resurs: aio-cli-plugin-aem-cloud-service-migration för mer information.
   • Verktyget Databasmodernisering kan användas för att strukturera om befintliga projektpaket till paket som är kompatibla med den projektstruktur som har definierats för AEM as a Cloud Service. Se Git-resurs: Databasmodernisering för mer information.

Se AEM as a Cloud Service versionsinformation.

Självhjälp

Experience ManagerSites

Dokumentationen för RTF-redigeraren har uppdaterats för att visa alla vilka protokoll som stöds för länkar i RTE.

Experience ManagerAssets

 • Nytt hjälpinnehåll på hur AEM Assets är tillgängligt för alla användare är tillgängligt.

 • Parametern Viewmode läggs till i resursväljaren (resursväljaren) för att öppna resursväljaren i sökningsläget. Öppna resursväljaren i sökläge och använd med assettype och mimetypemåste användaren lägga till suffix till viewmode=search parameter i url https://[aem-server]:[port]/aem/assetpicker.html. Exempel, https://[aem-server]:[port]/aem/assetpicker.html?viewmode=search&assettype=images.

 • De associerade användargrupperna för den privata mappen tas bort på borttagning av den privata mappenoch befintliga överflödiga, oanvända och automatiskt genererade användargrupper kan rensas bort från databasen med den rena metoden i JMX.

 • Inloggningsproblem för datorprogram med Service Pack 6.5.5.0 har korrigerats med skrivbordsappversion 2.0.3.2.

 • Om användare har ändrat Apache Jackrabbit Oak TokenConfiguration för att ange att timeout-konfigurationen ska vara mindre än den tid det tar för en resurs att överföra, kan användaren träffa på en timeout-situation för sessionen.Användarna måste därför ändra chunkUploadMinFileSize och chunksizeså att varje segmentbegäran uppdaterar sessionen. Mer information finns i överföra resurser.

 • Resurser kan vara flytta till jämställda mappar med dra-åtgärden förutom Move(m) åtgärd som öppnar Move Assets guide.

 • För resursinsikter, använd Adobe Launch. DTM-integrering anropas som en borttagen metod i dokumenten.

Adobe Experience Managerdatorprogram

 • Användare som loggar in på skrivbordsappen efter att ha loggat ut eller loggat in för första gången bör tillhandahålla sina Experience Manager server-URL i formatet https://[aem-server-url]:[port]/ och sedan markera Connect för att undvika felet"Programmet påträffade ett okänt fel". Mer information finns i Använd Adobe Experience Manager datorprogram.

Community

 • Nu pågår en ny process för att skicka in förslag på nya funktioner i Experience Manager

  Vill du se en ny funktion i färdplanen för Experience Manager? Adobe är mycket glad att kunna meddela FeatureBit - ett projekt för att förbättra det sätt på vilket kunder och partners begär funktionsförbättringar (s.k. RFE:er) till Experience Manager produktgrupp. Läs mer på Experience League AEM Community.

 • Det senaste AEM-innehållet om Experience League

  Detta är den officiella källan till tekniskt Digital Experience-innehåll som producerats av Adobe. Se hela listan här.

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser och kurser som publicerats under den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
30 september 2020 Variabler av typen formulärdatamodell Video Variabler av typen formulärdatamodell används vanligtvis för att infoga rader i den underliggande datakällan för formulärdatamodellen. I den här videon förklaras de steg som behövs för att infoga en rad i databasen med AEM arbetsflöde.
25 september 2020 Verifiera användare med sina mobiltelefonnummer Artikel Lär dig hur du utför verifiering med engångslösenord med SMS i dina adaptiva formulär.
28 september 2020 Introduktion till AEM Asset compute Microservices Kurs I den här kursen utforskas hur du kan utöka AEM as a Cloud Service Asset compute-mikrotjänster. Nu bör du ha möjlighet att konfigurera, utveckla, testa, felsöka och distribuera anpassade Asset compute-arbetare som kan användas av AEM as a Cloud Service författartjänst.
23 september 2020 Spåra klickad komponent med Adobe Analytics Artikel Använd det händelsestyrda Adobe Client Data Layer med AEM Core Components för att spåra klick på specifika komponenter på en Adobe Experience Manager-plats. Lär dig hur du använder regler i Experience Platform Launch för att lyssna efter klickhändelser, filtrera efter komponent och skicka data till en Adobe Analytics med en spårlänkssignal.
25 september 2020 Integrera med AEM bearbetningsprofiler Video AEM as a Cloud Service kan integreras med Asset compute-arbetare som driftsätts till Adobe I/O Runtime via AEM Assets bearbetningsprofiler. Bearbetningsprofiler konfigureras i redigeringstjänsten för att bearbeta specifika resurser med hjälp av anpassade arbetare och lagra de filer som arbetarna genererar som resursrenderingar.
25 september 2020 Distribuera till Adobe I/O Runtime Artikel asset compute-projekt, och de arbetare de innehåller, måste driftsättas i Adobe I/O Runtime för att kunna användas av AEM as a Cloud Service.
25 september 2020 Felsöka en Asset compute-arbetare Artikel asset compute-arbetare kan felsökas på flera olika sätt, från enkla felsökningsloggsatser till kopplad VS-kod som fjärrfelsökare, till att dra loggar för aktiveringar i Adobe I/O Runtime som initierats från AEM as a Cloud Service.
25 september 2020 Testa en Asset compute-arbetare Artikel I Asset compute-projektet definieras ett mönster för att enkelt skapa och köra tester av Asset compute.
25 september 2020 Använda Asset compute Dev-verktyget Artikel Asset compute Dev Tool är en lokal webbenhet som gör det möjligt för utvecklare att konfigurera och köra Asset Computer-arbetare lokalt, utanför AEM SDK mot Asset compute-resurserna i Adobe I/O Runtime.
21 september 2020 Utveckla en Asset compute-arbetare Artikel asset compute-arbetare är kärnan i ett Asset compute-program och tillhandahåller anpassade funktioner som utför, eller koordinerar, det arbete som utförs på en resurs för att skapa en ny återgivning.
21 september 2020 Konfigurera manifest.yml Artikel Asset compute projekts manifest.yml beskriver alla arbetare i det här programmet som ska distribueras.
25 september 2020 Anpassa meddelande om tilldelning av uppgift Artikel Använd formulärdata i e-postmeddelanden om uppgifter i AEM arbetsflöden.
21 september 2020 Konfigurera miljövariabler Artikel Miljövariabler bevaras i .env-filen för lokal utveckling, och används för att ange autentiseringsuppgifter för Adobe I/O och molnlagring som krävs för lokal utveckling.
21 september 2020 Skapa ett Asset compute-projekt Video asset compute är Node.js-projekt som genereras med Adobe I/O CLI och som följer en viss struktur som gör att de kan användas i Adobe I/O Runtime och integreras med AEM as a Cloud Service.
21 september 2020 Konfigurera Adobe Developer App Builder Video asset compute-program är särskilt definierade Adobe Developer App Builder-program, och därför krävs åtkomst till Adobe Developer App Builder i Adobe Developer Console för att de ska kunna konfigureras och distribueras.
21 september 2020 Konfigurera en lokal utvecklingsmiljö Artikel För att kunna utveckla Asset compute-arbetare, som är Node.js JavaScript-program, krävs särskilda utvecklingsverktyg som skiljer sig från traditionell AEM, från Node.js och olika npm-moduler till Docker Desktop och Microsoft Visual Studio Code.
21 september 2020 Ställ in konton och tjänster Artikel För att kunna utveckla Asset compute-arbetare måste du ha tillgång till konton och tjänster som AEM as a Cloud Service, Adobe Developer App Builder och molnlagring från Microsoft eller Amazon.
14 september 2020 Använda Adobe-klientdatalagret med AEM kärnkomponenter Video och artikel Adobe-klientdatalagret innehåller en standardmetod för att samla in och lagra data om en besökarupplevelse på en webbsida och sedan göra det enkelt att komma åt dessa data. Adobe Client Data Layer är plattformsoberoende, men är helt integrerad i de centrala komponenterna för användning med AEM.
28 september 2020 Använda Adobe-klientdatalagret med AEM kärnkomponenter Video Lär dig hur det händelsestyrda Adobe Client Data-lagret visar data från AEM Sites Core Components. Med Adobe Client Data Layer kan tagghanteringslösningar som Experience Platform Launch överföra webbplatsdata till program som Analytics och Target.
21 september 2020 Utbyggbarhet för mikrotjänster från asset compute Video Självstudiekurs som går igenom hur man skapar en anpassad"asset microservice"-arbetare för AEM as a Cloud Service.
21 september 2020 Utbyggbarhet för mikrotjänster från asset compute Video AEM som Cloud Servicens Asset compute-mikrotjänster stöder utveckling och driftsättning av specialarbetare som används för att läsa och hantera binära data för resurser som lagras i AEM, vanligtvis för att skapa anpassade resursåtergivningar.
23 september 2020 Samla in siddata med Adobe Analytics Artikel Lär dig använda de inbyggda funktionerna i Adobe Client Data Layer med AEM Core Components för att samla in data om en sida i Adobe Experience Manager Sites.
11 september 2020 AEM - integrering med Magento med Commerce Integration Framework Video I den här videon får du hjälp med att konfigurera integreringen mellan AEM och Magento för AEM On-Premise och AEM Managed Services.

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Ytterligare hjälpresurser för AEM

Ikon Adobe Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Nya produktversioner

Versionsinformation för Campaign Classic, Campaign Standard och Kontrollpanelen.

Campaign Classic

Campaign Standard

Nya kurser och självstudiekurser i Campaign

Nya videofilmer, självstudiekurser och kurser som publicerats den senaste månaden.

Publicerad Namn Lösning Beskrivning
22 september 2020 Journey AI - Predictive send time optimization - Video Campaign Standard Förstå vilka arbetsflöden som krävs för att synkronisera data mellan Adobe Campaign och Journey AI-modellen. Lär dig hur du ser en tidspoäng för sändning på individuell profilnivå och hur du kör e-postleveranser med en tidsformel för sändning.
22 september 2020 Resa-AI - Prediktiv poängsättning för engagemang - video Campaign Standard Lär dig hur du ser poängsättning för engagemang på individuell profilnivå, använder poäng för att målinrikta engagerade användare och undertrycker trötta användare samt hur du skapar typologiregler för att hantera kundtrötthet.
22 september 2020 Lägga till en kontrollgrupp i en leverans - Video Campaign Standard Lär dig hur du definierar en kontrollgrupp för leveransen och hur du extraherar profilerna som har tilldelats kontrollgruppen när leveransen har skickats.
11 sept 2020 Delegera underdomäner Campaign Classic Med Kontrollpanelen i Adobe Campaign kan du fullständigt delegera en underdomän som tillhör Adobe Campaign.
3 sept 2020 Lägga till IP-adresser på tillåtelselistor Campaign Classic Med kontrollpanelen kan du konfigurera nya anslutningar till instanser genom att tillåta listning av IP-adressintervall. Som standard är en instans i Adobe Campaign Classic endast tillgänglig från specifika IP-adresser.
3 sept 2020 Kontrollpanelen - Lägga till URL-behörigheter Campaign Classic Med kontrollpanelen kan du konfigurera nya anslutningar till instanser genom att tillåta listning av IP-adressintervall. Som standard är en instans i Adobe Campaign Classic endast tillgänglig från specifika IP-adresser.

Hjälpresurser

Ikon Advertising Cloud

Versionsinformation för Adobe Advertising Cloud.

Nya funktioner i Advertising Cloud DSP

Releasedatum: 15 oktober 2020

Funktion Beskrivning
Privat lager Alla användare kan nu konfigurera och redigera information om avtal-ID med ett nytt formulär för avtal-ID, som är en förenklad version av det äldre Smart Ad Serving formulär. Gå till Inventory > Deals, markera Create och sedan markera Deal ID Beta.
Placeringsprognos För placeringar med placeringsnivåpacing är Forecast i placeringsinställningarna finns en ny Estimated Maximums som anger hur mycket mer kapacitet som är tillgänglig med den aktuella målinriktningskonfigurationen.

Releasedatum: 17 oktober 2020

Funktion Beskrivning
Sökkampanjer I Accounts visa Access kolumnen visar nu när Advertising Cloud Search kan inte logga in på ett aktiverat sökmotorkonto. Håll markören över varningsikonen om du vill se orsaken till felet.
Custom Alerts Den förra Alerts Beta anropas nu Custom Alerts.
I anpassade aviseringar förenklades arbetsflödet för att identifiera när mätvärden för det angivna datumintervallet har ökat eller minskat från mätvärden för den föregående perioden och flyttades till Filters -fliken.

Ikon Magento

Versionsinformation om Magento finns i:

Ikon Marketo Engage

Marketo Engage är ett komplett program för lead-hantering för B2B-marknadsförare som vill transformera kundupplevelser genom engagemang under alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste informationen finns i Marketo versionsinformationen.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 accepterar inte längre Assets API-slutpunkter _method för att skicka frågeparametrar i en POST-brödtext som kringgår begränsningar av URI-längd.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Kumulativ och historisk versionsinformation finns i Marketos versionsinformation.

Ikon Document Cloud

Skicka information och hjälpresurser för Adobe Document Cloud.

Nya Adobe Sign-kurser och självstudiekurser

Nya videor, självstudiekurser eller kurser publicerade för Adobe Document Cloud.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
30 september 2010 Demo av Adobe Sign Video Ta en snabb genomgång av Adobe Sign gränssnitt för att komma igång.

Mer information om Document Cloud finns i:

På denna sida