Versionsinformation om Adobe Experience Cloud – augusti 2020

Senaste uppdatering: August 2020

Banderoll

Den här sidan beskriver nya funktioner, korrigeringar och viktiga meddelanden i Adobe Experience Cloud. Här finns också ny dokumentation, kurser och videokurser som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på Adobe Priority Product Update om du vill få meddelanden via e-post om kommande versioner.

Releasedatum: 13 augusti 2020

Datum för produktreleaser kan variera. Leta ofta efter uppdateringar.

Senaste uppdatering: 31 augusti 2020

Behöver du hjälp? Besök Experience League för att hitta produkt- och teknisk dokumentation, kurser, videokurser, snabbsvar, communityinsikter och lärarledd utbildning.

Ikon Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Se Tidigare versionsinformation - 21 maj 2020 för den senaste releaseinformationen.

Ikon Experience Cloud-gränssnitt

Uppdaterades: 19 augusti 2020

Funktion Beskrivning
Admin Tool – funktions- och prestandaförbättringar Med augustiversionen 2020 av Admin Tool kan systemadministratörer visa en lista med produktprofiler och se eller exportera en detaljerad vy över varje produktprofil. Prestandan vid inläsning av senaste inloggningsdata har förbättrats vilket åtgärdar timeoutproblem. Mer information finns i hjälpen för Experience Cloud Admin Tool.

I julis tidigare versionsinformation finns den senaste versionsinformationen om det uppdaterade gränssnittet och den enhetliga produktdomänen.

Ikon Adobe Experience Platform

Versionsinformation för Experience Platform inklusive Experience Platform Launch, Offers, People, Places, Mobile Services, och säkerhetsbulletiner.

Senaste release: 15 juli 2020

Versionsinformationen för Experience Platform innehåller den senaste informationen om Experience Platform.

Ikon Journey Orchestration

Med Adobe Experience Platform kan ni samordna enskilda kundresor i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid, oavsett vart resan tar dem.

Nya kurser och självstudiekurser i samband med samordning av resor

Nya videofilmer, självstudiekurser och kurser som publicerats den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
10 juli 2020 Rapportera händelser under kundresan till Adobe Experience Platform Självstudiekurs Lär dig vilka händelser under kundresan och vilka datasteg som ska skapas automatiskt på Experience Platform och hur du utforskar dessa.

Ytterligare resurser för Journey Orchestration

DokumentationVersionsinformationInstruktionsvideor

Ikon Adobe Analytics

Nya funktioner i Adobe Analytics

(Uppdaterat den 31 augusti 2020)

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Cross-Device Analytics: Tillgänglighet i EMEA och APAC 31 augusti 2020 Cross-Device Analytics och privata diagram kommer att vara tillgängliga för kunder i EMEA och APAC.
Förbättring av suturering på fältet i Cross-Device Analytics (tillgänglig i Nord- och Sydamerika och EMEA) 31 augusti 2020 Denna förenklade implementering för nya Cross-Device Analytics-kunder ger dig möjlighet att suturera baserat på ett användar-ID som lagras i ett Analytics-fält (prop eller eVar) i stället för att använda enhetsdiagram (samarbete eller privat). Förbättringen eliminerar kravet på att implementera ECID och eliminerar kravet på att implementera ID-synkronisering för CDA. (ECID- och ID-synkronisering krävs fortfarande för vissa andra funktioner.)
Arbetsyta: Ladda ned 50 000 artiklar för en enda dimension 17 september 2020 Du kan ladda ned 50 000 objekt för en enda dimension i en friformstabell med segment och filter. Det ger dig åtkomst till mer än de 400 dataraderna utanför Analysis Workspace. Läs mer…
Arbetsyta: Förbättrad linjevisualisering 17 sept 2020
 • Du kan visa eller dölja x-axeln och y-axeln för alla linjevisualiseringar. Detta kan vara praktiskt när linjevisualiseringarna är mer kompakta.
 • Du kan lägga över en etikett för minsta och högsta värde på alla rader för att snabbt markera toppar och dalar i ett mätresultat.
 • Du kan täcka över olika regressionstrendlinjer på alla linjvisualiseringar för att lättare se trenden i data. Du kan välja mellan Linear, Logarithmic, Exponential, Power och Quadratic.
Läs mer…

Nya funktioner i Customer Journey Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Arbetsyta: Förbättrad linjevisualisering 17 sept 2020
 • Du kan visa eller dölja x-axeln och y-axeln för alla linjevisualiseringar. Detta kan vara praktiskt när linjevisualiseringarna är mer kompakta.
 • Du kan lägga över en etikett för minsta och högsta värde på alla rader för att snabbt markera toppar och dalar i ett mätresultat.
 • Du kan täcka över olika regressionstrendlinjer för olika linjavisualiseringar för att lättare se trenden i data. Du kan välja mellan Linear, Logarithmic, Exponential, Power och Quadratic.
Läs mer…

Nya funktioner i Media Analytics

(Uppdaterat den 31 augusti 2020)

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Media Concurrent Viewer panel i Workspace 17 september 2020 Med panelen Medievisningsprogram för samtidiga kan du förstå var maximal samtidighet inträffade eller var bortfall inträffade. Det ger värdefull insikt i innehållets kvalitet och tittarengagemanget och hjälper till med felsökning eller planering av volym/skala. Läs mer…

Korrigeringar i Adobe Analytics

 • Ett problem har korrigerats där rapporterings-API inte returnerade aktuella mätvärden. (AN-225617)
 • Korrigerade ett problem som hindrade Classification Rules från att klassificera data för Marketing Channel Details. (AN-224832)
 • Korrigerade ett problem som orsakade ett fel om Saknade komponenter när nya projekt skapades i en Virtual Report Suite.(AN-226808)
 • Korrigerade ett problem som orsakade ett fel om Saknade komponenter när en Virtual Report Suite kurerades. (AN-228257)
 • Ett problem som gjorde att nya mål och kalenderhändelser inte kunde skapas har korrigerats. Reports & Analytics (AN-224872, AN-224890, AN-224914, AN-226661)
 • Korrigerade ett problem som orsakade saknade aktiviteter i A4T-panelen i Workspace. (AN-224606)
 • Korrigerade ett problem med dubblerade träffar i Data Feeds. (AN-226308)
 • Ett problem har korrigerats där beräknade värden med deltagarattribuering inte returnerade korrekta värden. (AN-224642, AN-225190)
 • Korrigerade ett problem med segmentdata som delats från Analytics till Audience Manager och tog mer än tre dagar att visas i Audience Manager.(AN-226649)
 • Korrigerade ett problem med att inte kunna använda Analyze Further-länken i Intelligent Alerts e-postmeddelanden. (AN-226823)
 • Korrigerade ett problem med att inte kunna skapa segment i en virtual report suite. (AN-227039)
 • Ett problem som gjorde att det inte gick att skapa eller redigera intelligenta varningar har korrigerats. (AN-227162)

Övriga korrigeringar i Adobe Analytics

AN-219351; AN-220960; AN-223788; AN-224630; AN-224948; AN-225618; AN-226261; AN-226828; AN-226845; AN-226937; AN-226961; AN-227070; AN-227079; AN-227521; AN-227610; AN-228203; AN-228451; AN-228466; AN-228538

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Domänmigrering från omniture.com till adobe.com 21 augusti 2020 13 augusti 2020 migrerade Adobe Analytics klientarkitekturen från `omniture.com
Uppdatering om Ad Hoc Analysis-kompatibilitet med Java 8 21 augusti 2020 Ad Hoc Analysis är för närvarande inte kompatibelt med Java 8 version 1.8.0_261+. För att säkerställa att åtkomsten till verktyget inte avbryts innan slutdatumet har nåtts rekommenderar vi att du har en Java 8-version som är tidigare än 1.8.0_261.
Adobe Data Connectors upphör 13 juli 2020 Adobe Data Connectors drivs av äldre teknik som inte längre är användbar eller stöds. Vi har en ny standard i Adobe Exchange Partner Program, som bör implementeras för alla integreringar som ska användas och stödjas framöver. Det officiella slutdatumet är ännu inte fastställt, men vi räknar med att det blir under kommande 12–18 månader (mitten/slutet av 2021). Läs mer…
Mappning av rapportsvit till IMS-organisation Juli 2020 Mappningsverktyget för rapportsviter upphör i november 2020. Den här funktionen hanterar integreringar som Advertising Analytics och Experience Cloud-segmentpublicering i Adobe Analytics. En rapportsvit måste mappas till en IMS-organisation för att dessa och andra tjänster ska fungera. Nyare rapportsviter mappas automatiskt när de skapas. Äldre rapportsviter måste emellertid mappas manuellt till en IMS-organisation.
Migrering till den enhetliga produktdomänen Datum för ikraftträdande: 28 maj 2020 Övergången till en enhetlig produktdomän för Adobe Analytics, som började i januari 2020, slutfördes den 28 maj 2020. Adobe Analytics utelämnar alla omniture.com-domänreferenser från arkitekturen, men det är viktigt att vitlista omniture.com som en cookie från tredje part. När den fullständiga arkitekturmigreringen (snart) är klar kommer vi att meddela dig via release-notiserna och detta tillåtelseliststeg kommer inte längre att behövas. Här är en fullständig lista över rekommenderade IP-adresser och domäner som du bör vitlista.
Om din organisation blockerar cookies från tredje part kan du kontakta kundtjänst för att få tillgång till Adobe Analytics igen.
Ny startsida för Adobe Analytics Startdatum: 18 juni 2020 Den 18 juni 2020 ändras standardlandningssidan för Adobe Analytics från Reports till Workspace. Den här ändringen sker för användare som inte tidigare har angett en anpassad landningssida.
Ändra hur Entries/Exits beräknas i Workspace 7 april 2020 Från och med mars 2020, har vi ändrat hur värdet Inga interagerar med Entries/Exits i Analysis Workspace. Eftersom du nu kan aktivera och inaktivera Inga i Analysis Workspace använder vi värdet Inga efter första eller sista besökssidan i stället för före (för eVars). Anta till exempel att den första träffen för ett besök inte har ett värde för eVars, men att den andra träffen har det. I Reports & Analytics visas den första träffen som Ospecificerat för första besökssidan, men i Analysis Workspace visas det som ett värde för den andra träffen.
Dashboard Archive tas bort 27 mars 2020 Inställningen View Archive under Manage Dashboards i Reports & Analytics är inte tillgänglig från och med oktober 2020.
Äldre Analytics-API:er upphör 9 januari 2020 I november 2020 kommer följande äldre API-tjänster för Analytics att ha nått slutet av sina livscykler och avslutas. Aktuella integreringar som byggts med dessa tjänster kommer att sluta fungera.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Vi har tagit fram vanliga frågor och svar om upphörande av äldre API:er som kan hjälpa dig att få svar på frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 Analytics REST-API:er eller 2.0 Analytics API:er. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe Developer Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
San Jose FTP-hantering upphör för London och Singapore Juli 2020 För kunder i London och Singapore stöder vi inte längre datahantering mellan London eller Singapore och datacentret ftp.omniture.com i San Jose.
Ad Hoc Analysis upphör 6 aug 2018 Adobe har meddelat att man avser att dra tillbaka Ad Hoc Analysis. Ett slutdatum meddelas så snart det är tillgängligt. Mer information finns i Discover Workspace.

AppMeasurement

Uppdaterad information om de senaste AppMeasurement-versionerna finns i versionsinformationen för AppMeasurement för JavaScript.

Nya kurser och självstudiekurser i Analytics

Nya kurser, självstudiekurser och artiklar i Analytics och Customer Journey Analytics.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
30 juli 2020 Begränsa åtkomst till rapportsviten i Admin Console Självstudiekurs Lär dig hur du använder Admin Console för att säkerställa att användare bara kan komma åt de rapportsviter som är nödvändiga för deras roll.
24 juli 2020 Lägga till en administratör i Adobe Analytics Självstudiekurs Lär dig hur du lägger till en användare som administratör i Adobe Admin Console.
17 juli 2020 Panelen Quick Insights i Analysis Workspace Självstudiekurs Quick Insights ger vägledning till icke-analytiker och nya användare av Analysis Workspace så att de snabbt och enkelt kan lära sig att svara på affärsfrågor.
6 juli 2020 Skapa Advertising Cloud-instrumentpaneler med Adobe Analytics Självstudiekurs Tekniker för att skapa en Advertising Cloud-instrumentpanel för övervakning av livekampanjer.
6 juli 2020 Skapa anpassade Analytics-värden med Advertising Cloud-data Självstudiekurs Användbara anpassade mätvärden för att skapa när du använder Advertising Cloud-data i Adobe Analytics.
6 juli 2020 Skapa reseprofiler för Analytics-webbplatsen Självstudiekurs Så här använder du Adobe Analytics för att skapa stabila pooler för återmarknadsföring av webbplatser på Advertising Cloud.
6 juli 2020 Skapa Analytics-segment för aktivering och rapportering Självstudiekurs Använda Advertising Cloud-dimensioner för att skapa segment för tydligare rapportering och analys.
6 juli 2020 Skapa en kampanjanalys före start med Adobe Analytics Självstudiekurs Så här använder du Adobe Analytics för att lägga grunden till en mediekampanj som betalas av Advertising Cloud.
6 juli 2020 Projektdelning i Analysis Workspace Självstudiekurs Projektdelning är ett sätt att demokratisera data och insikter från Analysis Workspace till användare i organisationen. Du kan placera mottagare i en av tre projektroller, beroende på vilken erfarenhet du vill att de ska ha Redigera, Duplicera och Visa.
26 juni 2020 Anpassade summeringsfönster i Attribution IQ Självstudiekurs Med anpassade summeringsfönster kan du expandera attribueringsfönstret utanför rapporteringsintervallet (upp till högst 90 dagar), och det gäller för varje konvertering i rapporteringsintervallet.
26 juni 2020 Visa projekt i Analysis Workspace Självstudiekurs Skrivskyddade Workspace-projekt kan delas med användare som Can view. När mottagare med View-behörighet öppnar det delade projektet får de en begränsad upplevelse där den vänstra listen saknas och interaktionen är begränsad.
26 juni 2020 Algoritmisk modell i Attribution IQ Självstudiekurs I Algorithmic Attribution-modellen i Analysis Workspace används statistiska tekniker för att dynamiskt fastställa den optimala kreditfördelningen för det valda mätvärdet.

Hjälpresurser för Analytics

Ikon Adobe Audience Manager

Nya funktioner, korrigeringar, dokumentation och självstudiekurser för Audience Manager.

Releasedatum: 13 augusti 2020

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Audience Manager

 • Du kan nu använda Personbaserade destinationer för att rikta in dig på användare via Google Customer Match. Innan du kan använda People-Based Destinations för att skicka egna målgruppssegment till en Google Customer Match-destination, måste Google lägga till dig i listan över tillåtna personer. Mer information finns i dokumentationen för Personbaserade destinationer. (PLAT-53962)
 • Prediktiva målgrupper har nu stöd för val av en Profile Merge Rule per modell när en modell skapas. (AAM-55178)
 • Startdatum och slutdatum för målmappning visas nu på varje segmentsida. (AAM-40056)
 • Ett problem har korrigerats där värdet Device Type för en egenskap automatiskt ställdes in på Cross-Device när en ny egenskap skapades. (AAM-55368)
 • Korrigerade ett problem där Audience Marketplace programmet inte kunde läsas in. (AAM-55549)
 • Du kan nu ta bort mappningen av segment från Google mål när Google UserList-parametern inte kan hämtas. (AAM-42655)
 • Ett problem har korrigerats där tillägg av flera segment till ett mål inte alltid fungerade korrekt. (AAM-55651)
 • Ett problem har korrigerats där användare som fick en högre Profile Merge Rules gräns inte kunde se Add New Rule-knappen. (AAM-55700)
 • Korrigerade ett problem där 30 Day Overlapped Unique Users-titeln saknades i Data Feed Report Metrics. (AAM-55801)
 • Livstidsvärden tas nu inte med i Destination-vyn när målet är konfigurerat att exportera UUIDs. (AAM-54196)
 • Ett problem där användare inte kunde visa Tableau-rapporter har korrigerats. (AAM-55868)
 • Ett problem där användare fick ett fel när de skapade en ny Predictive Audiences-modell har korrigerats. (AAM-55921)
 • Flera tillgänglighetsförbättringar i hela gränssnittet. (AAM-49062, AAM-49063, AAM-49365).

Nya självstudiekurser för Audience Manager

Publicerad Namn Typ Beskrivning
7 augusti 2020 Spara pengar och optimera kundupplevelsen genom att undertrycka annonser till konverterare Självstudiekurs I den här kursen får du lära dig alla koncept om hur du använder användningsfallet för att spara pengar och optimera kundupplevelsen genom att ta bort befintliga kunder från era målgruppskampanjer. Detta inkluderar att bygga egenskaper och segment, lägga till rätt regler för profilkoppling, lägga till segment till mål och till och med beräkna avkastningen när du använder det här användningsexemplet.
7 augusti 2020 Välja rätt profilkopplingsregel Självstudiekurs I den här videon får du se tre av de vanligaste användningsexemplen för Profile Merge Rules och hur de kan hjälpa din marknadsföring.
5 augusti 2020 Skapa en segmenttaxonomi Självstudiekurs När du skapar ett segment i Audience Manager lagras de i en mappbaserad struktur eller i en taxonomi. Lär dig några tips om hur du skapar och hanterar segmenttaxonomin.
4 augusti 2020 Hämta API-autentiseringsuppgifter i Adobe I/O Självstudiekurs Istället för att kontakta Adobe Consulting eller kundtjänst för att få inloggningsuppgifter för att använda REST API, kan du bara gå till Adobe.io i en webbläsare och hämta eller registrera dina egna inloggningsuppgifter.
31 juli 2020 Använda senaste och frekventa i segment Självstudiekurs Använd Recency och Frequency för att ange i segmentparametrarna hur många gånger en besökare måste kvalificera för en egenskap under en viss tidsperiod. Perfekt när det gäller användningsfall för innehållets affinitet och frekvensbegränsning med mera.
22 juli 2020 Grunderna i att skapa segment Självstudiekurs Gå igenom fälten i användargränssnittet för att skapa ett segment i Audience Manager.
22 juli 2020 Praktisk segmentdefinition och skapande Självstudiekurs I den här videon får du hjälp med att definiera segment och sedan dela upp dem efter de egenskaper och signaler som du behöver för att skapa dem.
17 juli 2020 Undertryck annonser till konverterare Självstudiekurs Spara pengar och optimera kundupplevelsen genom att undertrycka annonser till konverterare.
15 juli 2020 Mäta avkastningen i ett användningsfall med kundundertryckning Självstudiekurs Lär dig att använda några formler för att fastställa era kampanjkostnadsbesparingar genom att undertrycka annonser för befintliga kunder.
10 juli 2020 Skapa ett segment för att undertrycka annonser till kunder Självstudiekurs I den här videon diskuteras alternativ för att skapa segment som ska exkluderas från dem som redan har konverterat till kundstatus.

Ikon Adobe Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Adobe Experience Manager (AEM). Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Produktreleaser

 • AEM as a Cloud Service

  Nyheter i AEM as a Cloud Service Bland nyheterna finns följande:

  • AEM Commerce är nu tillgängligt i molntjänsten. Läs Komma igång med AEM Commerce as a Cloud Service.
  • Anslutningar till förbättringarna i Adobe Target och Adobe Analytics omfattar förbättringar av användargränssnittet, ersättning av klassiskt användargränssnitt och integrering av Adobe Launch. Se Integrera Adobe Analytics och Integrera Adobe Target.
  • Asset Compute Service är en skalbar och utbyggbar tjänst för att bearbeta resurser. Administratörer kan konfigurera Experience Manager att anropa anpassad arbetare som skapats med tjänsten Asset Compute Service. Utvecklare kan använda tjänsten för att skapa specialananpassade arbetare som riktar sig till komplexa användningsfall. Den här webbtjänsten kan generera miniatyrbilder för olika filtyper, bildåtergivning av hög kvalitet från filformat i Adobe, koda videor (framtida), extrahera metadata, extrahera full text som prekursor för indexering och köra en tillgång via alla tillgängliga Sensei-tjänster. Se Använda tillgångsmikrotjänster och bearbetningsprofiler.
  • Asset Compute Service kan expanderas för att skapa ett anpassat program. Det är en skalbar och utbyggbar tjänst från Adobe Experience Cloud som används för att bearbeta digitala resurser. Det kan omvandla bild, video, dokument och andra filformat till olika renderingar, bland annat miniatyrer, extraherad text och metadata, arkiv med mera. Utvecklare kan skapa anpassade program (kallas även för anpassade arbetare) för anpassade användningsområden. Den har byggts med [Adobe Developer App Builder] (https://www.adobe.io/apis/experienceplatform/project-firefly/docs.html och fungerar utan server Adobe I/O Runtime.
  • Flera förbättringar för arbetsflödesmodeller och Dynamic Media i AEM as a Cloud Service.
  • Version 2.11.0 av AEM-kärnkomponenten finns nu som en del av AEM Sites, inklusive följande:
   • AMP-stöd (Accelerated Mobile Pages) för kärnkomponenter. Det gör det enklare att snabbt skapa kundupplevelser genom att göra sidövergången omedelbart när du kommer in på webbplatsen från ett Google-sökresultat för mobiler, vilket förbättrar användarengagemanget och SEO. Se AMP-stöd för kärnkomponenterna.
   • Kompatibilitet med version 1.0.2 av Adobe-klientdatalagret.
  • Flera förbättringar av användargränssnittet i Cloud Manager.
  • Loggar kan vidarebefordras till Splunk-konton, vilket gör att organisationer kan utnyttja sin Splunk-investering.
  • Du kan tilldela en statisk, dedikerad IP-adress för utgående trafik som programmeras i Java-kod, vilket kan vara användbart för vissa integreringar.
  • Cloud Readiness Analyzer v1.0.2 släpptes. Mer information finns i versionsinformationen. Information om hur du kommer igång med Cloud Readiness Analyzer finns i Använda Cloud Readiness Analyzer.
  • Läs den fullständiga versionsinformationen för AEM as a Cloud Service.

Självhjälp

Community

 • Det senaste AEM-innehållet om Experience League

  Detta är den officiella källan till tekniskt Digital Experience-innehåll som producerats av Adobe. Se hela listan här.

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser

Nya videofilmer, självstudiekurser och kurser som publicerats den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
7 augusti 2020 Komma igång med hantering av flera webbplatser för företagsanvändare Kurs Lär dig skapa en stabil grund för implementeringen av dina AEM Assets genom att konfigurera kärnproblemen, från att skapa en grundläggande innehållsarkitektur och taxonomi till att anpassa metadata och tillgångsbearbetning.
7 augusti 2020 Konfigurera AEM Assets för administratörer Självstudiekurs Beskrivning
19 juli 2020 Använda verktyget för innehållsöverföring Självstudiekurs Verktyget Content Transfer är det rekommenderade sättet att migrera innehåll från en lokal eller AMS-värdbaserad version av Experience Manager till en AEM as a Cloud Service-miljö.
21 juli 2020 Skapa en Live Copy Självstudiekurs Lär dig hur du skapar en Live Copy från din webbplats från en Blueprint med hjälp av Create Live Copy-guiden.
21 juli 2020 Live Copy-konsol Självstudiekurs Lär dig hur du visar eller hanterar arv på en webbplats eller utför distributionsåtgärder med hjälp av konsolen Live Copy Overview.
21 juli 2020 Översättningsprojekt Självstudiekurs Lär dig hur du skapar, redigerar och hanterar ett översättningsprojekt för din Language Copy.
21 juli 2020 Översättningsjobb Självstudiekurs Lär dig hur du lägger till ett översättningsjobb i ett befintligt översättningsprojekt.
21 juli 2020 Uppdaterar språkkopia med Launches Självstudiekurs Lär dig hur du uppdaterar, granskar och godkänner ändringar i ett dokument Language Copy med hjälp av Launches.
21 juli 2020 Översikt över hantering av flera webbplatser Självstudiekurs Få en översikt över hur du skapar en flerspråkig webbplats med Language Copy i AEM Sites.
21 juli 2020 Live Copy och Blueprint Självstudiekurs Förstå relationen mellan en Live Copy och dess Blueprint i AEM Sites.
21 juli 2020 Hantera Live Copy-arv på en sida Självstudiekurs Lär dig hur du hanterar arv mellan en Live Copy och dess Blueprint på sidnivå.
21 juli 2020 Hantera Live Copy-arv för en komponent Självstudiekurs Lär dig hur du hanterar arv mellan en Live Copy och dess Blueprint på komponentnivå.
21 juli 2020 Skapa en språkkopia Självstudiekurs Beskrivning
21 juli 2020 Skapa ett flerspråkigt översättningsprojekt Självstudiekurs Lär dig hur du skapar, redigerar och hanterar ett flerspråkigt översättningsprojekt för din Language Copy från AEM:s projektkonsol.
21 juli 2020 Skapa en landsplats Självstudiekurs Lär dig hur du skapar en landsplats från en befintlig Language Copies med hjälp av Create Site-guiden.
21 juli 2020 Skapa en sida för språkkopia Självstudiekurs Lär dig hur du skapar en sida i en befintlig Language Copy, och sedan översätter innehållet till ett annat Language Copy.
21 juli 2020 Status för översättningsjobb Självstudiekurs Förstå de olika statusvärden som är associerade med ett översättningsjobb eller ett objekt i jobbet.
21 juli 2020 Introduktion till hantering av flera webbplatser Självstudiekurs Introduktion till kursen Komma igång med hantering av flera webbplatser för företagsanvändare.
21 juli 2020 Skapa adaptiva formulärfragment Självstudiekurs Med adaptiva formulär kan du enkelt skapa formulärsegment som en panel eller en grupp fält endast en gång och återanvända dem i anpassade formulär. Dessa återanvändbara och fristående segment kallas adaptiva formulärfragment.
21 juli 2020 AEM Självstudiekurs AEM Inbox konsoliderar meddelanden och uppgifter från olika AEM, inklusive Forms-arbetsflöden.
21 juli 2020 Introduktion till SPA Editor Självstudiekurs En introduktion till Komma igång med AEM SPA Editor för utvecklare.
21 juli 2020 Baslinjebehörigheter Självstudiekurs Hantering av användaråtkomst i resursmappar är en viktig aspekt när det gäller styrning, och säkerställer att processerna stöds på rätt sätt.
21 juli 2020 Starta arbetsflöden automatiskt Självstudiekurs Med funktionen för att starta arbetsflöden automatiskt utökas materialbearbetningen i AEM as a Cloud Service eftersom ett anpassat arbetsflöde anropas automatiskt vid överföring eller ombearbetning.
21 juli 2020 Skapa adaptiv formulärmall Självstudiekurs När författare använder mallen för att skapa ett anpassat formulär ärver det nya formuläret strukturen och komponenterna som du har angett i mallen.
21 juli 2020 Fylla i anpassningsbara formulär i förväg med hjälp av datamodellen för formulär Självstudiekurs Introduktion till förifyllda formulär med datamodellen för formulär.
21 juli 2020 Skapa ditt första adaptiva formulär Självstudiekurs I den här videon får du lära dig hur du skapar ditt första adaptiva formulär.

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Ytterligare hjälpresurser för AEM

Ikon Adobe Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Nya produktversioner

Versionsinformation för Campaign Classic, Campaign Standard och Kontrollpanelen.

Campaign Classic

Nya och uppdaterade kampanjkurser och självstudiekurser

Nya videofilmer, självstudiekurser och kurser som publicerats den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
10 juli 2020 Kontrollpanel – Hantering av GPG-nyckel – Dekryptera data Campaign Classic Läs mer om hur du skapar en offentlig nyckel samt importerar och installerar den på en instans i Campaign för att dekryptera inkommande data.
10 juli 2020 Kontrollpanel – Hantering av GPG-nyckel – Använda en GPG-nyckel för att kryptera data Campaign Classic Läs mer om hur du exporterar data med en GPG-nyckel som installeras på kontrollpanelen.
10 juli 2020 Kontrollpanel – Generera och installera GPG-nycklar för datakryptering Campaign Classic Lär dig hur du genererar ett offentligt/privat GPG-nyckelpar och installerar den offentliga nyckeln på kontrollpanelen för att kunna kryptera data innan du skickar dem från din instans.
21 juli 2020 Hantera marknadsföringskampanjer Campaign Classic Förstå nyckelbegreppen i Adobe Campaign som hjälper dig att effektivt planera, genomföra och mäta flerkanalskampanjer.
22 juli 2020 Skapa en marknadsföringsplan, program och kampanjer Campaign Classic Lär dig hur du skapar en marknadsföringsplan, ett program och en kampanj, anger egenskaper för en kampanj och hur du använder schemat. Videon vägleder dig genom en övning som du enkelt kan följa.
23 juli 2020 Skapa och hantera profiler Campaign Classic Förstå konceptet med profiler i Adobe Campaign Classic. Lär dig hur du får åtkomst till profildata, sorterar och filtrerar profiler och skapar och hanterar profiler manuellt.
28 juli 2020 Anpassa e-postmeddelanden med villkorsstyrt innehåll Campaign Classic Lär dig hur du lägger till villkorligt innehåll i en leverans med ett exempel på ett flerspråkigt nyhetsbrev.
28 juli 2020 Anpassa e-postmeddelanden med anpassningsfält Campaign Classic Lär dig hur du lägger till ett anpassningsfält på ämnesraden och innehållet i en e-postleverans.
28 juli 2020 Målinriktade profiler i ett arbetsflöde Campaign Classic Förstå användningen av kampanjarbetsflöden och lär dig hur du skapar ett arbetsflöde samt målprofiler i ett arbetsflöde med filtervillkor.
31 juli 2020 Generera en beskrivande analysrapport Campaign Classic Lär dig hur du skapar en beskrivande analysrapport.
9 juli 2020 Kontrollpanel – Hantering av GPG-nyckel – Använda en GPG-nyckel för att kryptera data Campaign Standard Läs mer om hur du exporterar data med en GPG-nyckel som installeras på kontrollpanelen.
9 juli 2020 Kontrollpanel – Hantering av GPG-nyckel – Dekryptera data Campaign Standard Läs mer om hur du skapar en offentlig nyckel samt importerar och installerar den på en instans i Campaign för att dekryptera inkommande data.
9 juli 2020 Kontrollpanel – Hantering av GPG-nyckel – Generera och installera GPG-nycklar för datakryptering Campaign Standard Läs mer om hur du skapar och installerar ett offentligt/privat nyckelpar på en angiven instans i Campaign för att kryptera utgående data.

Hjälpresurser

Ikon Advertising Cloud

Versionsinformation för Adobe Advertising Cloud.

Nya funktioner i Advertising Cloud DSP

Uppdaterad 20 augusti

Funktion Beskrivning
Prognoser för Roku Prognoser finns nu tillgängliga för Roku-placeringar.
Interaktiv förrullning utökades för att inkludera VAST-arkiv Alla interaktiva förrullningsplaceringar och annonser har nu stöd för både VPAID- och VAST-arkiv. Obs! Om din primära KPI är synlig fortsätter du att skapa separata VPAID- och VAST-placeringar och annonser eftersom visningsbara visningar inte är tillgängliga för VAST-annonser.

Version från 8 augusti

Funktion Beskrivning
Portfolios Positionsgränser på portföljnivå är inte längre tillgängliga i portföljinställningarna. Alla tidigare positionsbegränsningar har tagits bort.
Constraints Positionsbaserade begränsningar och begränsningsvillkor stöds inte längre:
 • Min Pos- och Max Pos-begränsningar är inte längre tillgängliga och har tagits bort från alla tidigare skapade begränsningar för anbuds- och positionsbegränsningar och begränsningar av intrycksdelning.
 • Befintliga bud- och positionsbegränsningar som innehöll positionsbegränsningar, men inga anbudsbegränsningar, pausades. De finns fortfarande i användargränssnittet och i rapporter.
 • Anbuds- och positionsbegränsningarna döptes om till anbudsbegränsningar.
 • Alla positionsbaserade villkor (med värdena Medelposition, Viktad genomsnittlig position eller Senaste kända pos) i alla begränsningstyper togs bort.

Obs! Positionsdata fylls i så länge de är tillgängliga från sökmotorerna. Microsoft Ads fasar ut positioner under september 2020.
Campaigns (Google Ads-kampanjer) Advertising Cloud Search har nu stöd för annonsanpassare i responsiva sökannonser (RSA). Tidigare stöddes de i alla annonstyper utom RSA.

Ikon Magento

Versionsinformation om Magento finns i:

Ikon Marketo Engage

Marketo Engage är ett komplett program för lead-hantering för B2B-marknadsförare som vill transformera kundupplevelser genom engagemang under alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste informationen finns i Marketo versionsinformationen.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Meddelanden

Marketo Engage Success Center: Startar i februari 2020. Success Center är ett hjälpcenter i produkten som gör att du kan söka i produktdokumentation och communityn, starta instruktionsguider, komma åt hjälpavsnitt och mycket annat. Obs! Den här funktionen lanseras som en betaversion i ANZ och lanseras i Nordamerika senare under kvartalet.

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 accepterar inte längre Assets API-slutpunkter _method för att skicka frågeparametrar i en POST-brödtext som kringgår begränsningar av URI-längd.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Kumulativ och historisk versionsinformation finns i Marketos versionsinformation.

På denna sida