Versionsinformation om Adobe Experience Cloud – juli 2020

Senaste uppdatering: July 2020

Banderoll

Den här sidan beskriver nya funktioner, korrigeringar och viktiga meddelanden i Adobe Experience Cloud. Här finns också ny dokumentation, kurser och videokurser som hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på Adobe Priority Product Update om du vill få meddelanden via e-post om kommande versioner.

Releasedatum: 16 juli 2020

Datum för produktreleaser kan variera. Leta ofta efter uppdateringar.

Senaste uppdatering: 14 juli 2020

Behöver du hjälp? Besök Experience League för att hitta produkt- och teknisk dokumentation, kurser, videokurser, snabbsvar, communityinsikter och lärarledd utbildning.

Ikon Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Släppt: 21 maj 2020

Nyheter

 • Med ditt Adobe ID kan du prenumerera på händelseaviseringar med mer information ända ned på produkt- och tilläggsnivå. Processen för självprenumerationer rekommenderar nu ett urval av produkter och tjänster baserat på dina produktbehörigheter vilket hjälper dig att konfigurera prenumerationer snabbare. Det bör minska antalet e-postmeddelanden du får och leda till att du får mer relevanta meddelanden i inkorgen. Kom igång på status.adobe.com/subscriptions.

Nya funktioner och förbättringar som är tillgängliga nu

Funktion Beskrivning
Förbättrad användarupplevelse för prenumerationer och meddelanden
 • Regionala Marketo Engage-platser filtreras nu baserat på den lista med produkterbjudanden som valts.
 • Marketo Engage e-postmeddelanden är relevanta för användarens region, plats och miljöinställningar.
Bekräftelse av händelseprenumeration
 • Du kan nu få en bekräftelse via e-post när du prenumererar på löpande uppdateringar om händelser.
Förbättrad global navigering
 • Enhetlig användarupplevelse med Adobe.com på den översta nivån i navigeringsmenyn.

Ikon Experience Cloud-gränssnitt

Allmänna uppdateringar av gränssnittet i Experience Cloud.

Uppdaterad gränssnittsmeny

Experience Cloud-versionen från 16 juli 2020 uppdaterar listrutan Programväljare. Den har ordnats om, och lösningslogotyperna har tagits bort så att menyn bara visar de program och tjänster som du har tillgång till.

Produktdokumentationen för Experience Cloud innehåller ett exempel på hur det kan se ut.

Enhetlig produktdomän

Adobe har uppdaterat domänen och gränssnittets sidhuvud för att skapa en enhetlig och förbättrad upplevelse i alla Experience Cloud-program. Dessa förbättringar är utformade för att förenkla upplevelsen på små, men viktiga sätt. Förbättringarna ändrar inte dina aktuella arbetsflöden.

Bland uppdateringarna finns:

 • Nya program-URL:er: experience.adobe.com/<application name>:
  • Alla produkter kommer så småningom att använda det här URL-mönstret. Titta efter nya URL:er som börjar gälla under månaden.
  • (Safari endast) Domänändringen kan orsaka cookie-problem i Safari. Om du avmarkerar Förhindra spårning över webbplatser i Safari Sekretessinställningar aktiveras cookies i domäner (och alla upplevelser på olika webbplatser) och Experience Cloud kan fungera i den nya domänen.
 • Enklare att växla mellan olika organisationer eller till ett annat program.
 • Förbättrad produkthjälp: Experience League är integrerat i produkten så att en hjälpsökning även visar resultat från communityforum och videoinnehåll. Den här ändringen gör det enklare att komma åt mer innehåll och hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud. Dessutom kan du klicka på Help > Feedback om du vill rapportera problem eller dela med dig av dina idéer till Adobe.

Följande program använder den nya domänen experience.adobe.com:

Program eller tjänst Domän
Experience Clouds startsida experience.adobe.com/home
Adobe Target experience.adobe.com/target
Adobe Audience Manager experience.adobe.com/audience-manager
Adobe Launch experience.adobe.com/launch
Adobe Experience Platform experience.adobe.com/platform
Journey Management experience.adobe.com/journeys
Adobe Analytics experience.adobe.com/analytics
Customer Journey Analytics experience.adobe.com/platform/analytics
Adobe Campaign Control Panel experience.adobe.com/controlpanel
Cloud Manager experience.adobe.com/cloud-manager
Places Service experience.adobe.com/places
Software Distribution experience.adobe.com/downloads
Administratörsverktyg (beta) experience.adobe.com/admin
OBSERVERA

Board & Collections, ett äldre filter i Marketing Cloud Assets-väljaren, tas ur bruk.

Ikon Adobe Experience Platform

Versionsinformation för Experience Platform inklusive Experience Platform Launch, Offers, People, Places, Mobile Services, och säkerhetsbulletiner.

Senaste release: 10 juni 2020

Versionsinformationen för Experience Platform innehåller den senaste informationen om Experience Platform.

Ikon Journey Orchestration

Med Adobe Experience Platform kan ni samordna enskilda kundresor i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid, oavsett vart resan tar dem.

Ytterligare resurser för Journey Orchestration

DokumentationVersionsinformationInstruktionsvideor

Ikon Adobe Analytics

Releasedatum: 16 juli 2020

Nya funktioner i Adobe Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Workspace: Nya förinställningar för datumintervall 16 juli 2020 Fyra nya datumintervall har lagts till (denna vecka/denna månad/detta kvartal/detta år (förutom idag)) så att användare kan välja bland datumintervall som inte innehåller data för delar av idag.
API för datareparation – betaversion 14 juli 2020 Data Repair API har en funktion för att ta bort eller redigera vissa befintliga Adobe Analytics-data. Data Repair-begäranden görs genom att en jobbdefinition skickas till Data Repair API, som innehåller rapportsvit, datumintervall, variabler och åtgärder som ska användas på data. När den allmänna betaversionen släpps kommer Data Repair API att ha stöd för att ta bort data från Activity Map. Ytterligare funktioner kommer att släppas senare. Kontakta kundtjänst om du vill ha den allmänna betaversionen av API:t för datareparation. Läs mer…

Nya funktioner i Customer Journey Analytics

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Inga nya funktioner den här månaden

Nya funktioner i Media Analytics

Releasedatum: 16 juli 2020

Funktion Allmän tillgänglighet – Måldatum Beskrivning
Enheter och plattformar som stöds 18 juni 2020 Media Launch Extension med AEP SDK har nu stöd för följande OTT-enheter:
 • Apple TV (tvOS)
 • Fire TV (Fire OS)
 • Android TV

Korrigeringar i Adobe Analytics

 • Korrigerar ett problem som uppstod efter växling till en rapportsvit med en annan valuta. Linjediagrammet Workspace speglade inte rätt valuta. (AN-216655)
 • Korrigerar ett problem med visualiseringar som inte kunde läsas i nedladdade PDF-filer. (AN-217949)
 • Korrigerar ett problem som orsakade ett fel när en hierarkivariabel lades till i en rapportsvit. (AN-211974)
 • Korrigerar ett problem som uppstod vid redigering av ett dataflöde som är kopplat till en rapportsvit med en annan tidszon än den valda Reports & Analytics-rapportsviten. (AN-222474)
 • Korrigerar ett problem med Classification Rule Builder som inte fungerar. (AN-219662)
 • Korrigerar flera problem med klassificeringar och klassificeringsregler. (AN-223492, AN-220654, AN-219662, AN-223260)
 • Korrigerar ett problem med att samma segment returnerade olika data i en virtuell rapportsvit jämfört med den överordnade rapportsviten. (AN-201074)
 • Korrigerar ett problem som medförde att inställningarna för rapportsviten inte kunde hämtas. (AN-223690)
 • Korrigerar ett problem i Intelligent Alerts som medförde att e-postlänken för att avanmäla från schemat inte fungerade. (AN-223875)
 • Korrigerar ett problem med att fel valuta visas för en virtuell rapportsvit. (AN-224781)
 • Korrigerar ett problem med saknade komponenter i virtuella rapportsviter. (AN-224782)
 • Korrigerar ett fel där en uppdelning av en dimensions klassificering i en annan ibland returnerade tomma resultat när det användes med ett beräknat mätvärde med deltagarallokering. (AN-214089)

Övriga korrigeringar i Adobe Analytics

AN-222672, AN-222813; AN-222892; AN-223272, AN-223432; AN-224062; AN-224108; AN-224163; AN-224339; AN-224456; AN-224449; AN-224552; AN-224553; AN-224786

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Adobe Data Connectors upphör 13 juli 2020 Adobe Data Connectors drivs av äldre teknik som inte längre är användbar eller stöds. Vi har en ny standard i Adobe Exchange Partner Program, som bör implementeras för alla integreringar som ska användas och stödjas framöver. Det officiella slutdatumet är ännu inte fastställt, men vi räknar med att det blir under kommande 12–18 månader (mitten/slutet av 2021). Läs mer…
Mappning av rapportsvit till IMS-organisation Juli 2020 Mappningsverktyget för rapportsviter upphör i november 2020. Den här funktionen hanterar integreringar som Advertising Analytics och Experience Cloud-segmentpublicering i Adobe Analytics. En rapportsvit måste mappas till en IMS-organisation för att dessa och andra tjänster ska fungera. Nyare rapportsviter mappas automatiskt när de skapas. Äldre rapportsviter måste emellertid mappas manuellt till en IMS-organisation.
Migrering till den enhetliga produktdomänen Datum för ikraftträdande: 28 maj 2020 Övergången till en enhetlig produktdomän för Adobe Analytics, som började i januari 2020, slutfördes den 28 maj 2020. Adobe Analytics utelämnar alla omniture.com-domänreferenser från arkitekturen, men det är viktigt att vitlista omniture.com som en cookie från tredje part. När den fullständiga arkitekturmigreringen (snart) är klar kommer vi att meddela dig via release-notiserna och detta tillåtelseliststeg kommer inte längre att behövas. Här är en fullständig lista över rekommenderade IP-adresser och domäner som du bör vitlista.
Om din organisation blockerar cookies från tredje part kan du kontakta kundtjänst för att få tillgång till Adobe Analytics igen.
Ny startsida för Adobe Analytics Startdatum: 18 juni 2020 Den 18 juni 2020 ändras standardlandningssidan för Adobe Analytics från Reports till Workspace. Den här ändringen sker för användare som inte tidigare har angett en anpassad landningssida.
Ändra hur Entries/Exits beräknas i Workspace 7 april 2020 Från och med mars 2020, har vi ändrat hur värdet Inga interagerar med Entries/Exits i Analysis Workspace. Eftersom du nu kan aktivera och inaktivera Inga i Analysis Workspace använder vi värdet Inga efter första eller sista besökssidan i stället för före (för eVars). Anta till exempel att den första träffen för ett besök inte har ett värde för eVars, men att den andra träffen har det. I Reports & Analytics visas den första träffen som Ospecificerat för första besökssidan, men i Analysis Workspace visas det som ett värde för den andra träffen.
Dashboard Archive tas bort 27 mars 2020 Inställningen View Archive under Manage Dashboards i Reports & Analytics är inte tillgänglig från och med oktober 2020.
Äldre Analytics-API:er upphör 9 januari 2020 I november 2020 kommer följande äldre API-tjänster för Analytics att ha nått slutet av sina livscykler och avslutas. Aktuella integreringar som byggts med dessa tjänster kommer att sluta fungera.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Vi har tagit fram vanliga frågor och svar om upphörande av äldre API:er som kan hjälpa dig att få svar på frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 Analytics REST-API:er eller 2.0 Analytics API:er. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe Developer Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
San Jose FTP-hantering upphör för London och Singapore Juli 2020 För kunder i London och Singapore stöder vi inte längre datahantering mellan London eller Singapore och datacentret ftp.omniture.com i San Jose.
Ad Hoc Analysis upphör 6 aug 2018 Adobe har meddelat att man avser att dra tillbaka Ad Hoc Analysis. Ett slutdatum meddelas så snart det är tillgängligt. Mer information finns i Discover Workspace.

AppMeasurement

Uppdaterad information om de senaste AppMeasurement-versionerna finns i versionsinformationen för AppMeasurement för JavaScript.

Hjälpresurser för Analytics

Ikon Adobe Audience Manager

Nya funktioner, korrigeringar, dokumentation och självstudiekurser för Audience Manager.

Releasedatum: 16 juli 2020

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Audience Manager

 • Korrigerar ett problem som innebar att kunderna inte kunde mappa vissa segment till Amazon-mål. (AAM-54373)
 • Korrigerar ett problem med att webbläsarfönstret fryser när kunderna öppnar ett segment på en ny flik. (AAM-55213)
 • Korrigerar ett problem i rapporten om registreringsstatus, där kunderna såg ett datummatchningsfel mellan datumet när de klickade på ett fält i diagrammet och datumet i tabellen. (AAM-55235)
 • Korrigerar ett fel i administrationsavsnittet, där användargränssnittet visade en felikon i stället för ett bekräftelsemeddelande när kunderna försökte ta bort användare. (AAM-55186)
 • Korrigerar ett problem med Swagger-API:et, där sidhuvudet x-api-key inte lades till i curl-begäran. (AAM-55392)
 • Förbättrad standardsorteringsordning för segment som mappats till mål i målvyn. De mappade segmenten sorteras nu efter startdatum för segmentmappning och sedan efter segment-ID. (AAM-38494)
 • Flera tillgänglighetsförbättringar i hela gränssnittet. (AAM-48956, AAM-49012, AAM-49364, AAM-49363, AAM-49374, AAM-49579, AAM-55037).

Ikon Adobe Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Adobe Experience Manager (AEM). Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Uppdateringar

Självhjälp

Community

 • AEM Community-diskussion

  Nu kan du se alla AEM-meddelanden och intressanta referenser till interna och externa bloggare på ett och samma ställe. Se Diskussionsavsnittet i AEM Community.

Nya Experience Manager-kurser och självstudiekurser

Nya videofilmer, självstudiekurser och kurser som publicerats den senaste månaden.

Publicerad Namn Typ Beskrivning
25 juni 2020 Kom igång med adaptiva formulär Video De här självstudiekurserna vägleder dig genom de steg som krävs för att skapa anpassade formulär med flera flikar. Lär dig använda tabeller, dragspelslayout och regelredigerare för att skapa affärsregler.
25 juni 2020 Skapa ett granskningsarbetsflöde i AEM Forms Video Lär dig skapa ett arbetsflöde för att granska skickade data från ett aktivt formulärinskickande.
23 juni 2020 Bearbetningsprofiler Video Bearbetningsprofiler definierar de återgivningar som ska skapas för resurserna i AEM as a Cloud Service.
23 juni 2020 Dynamic Media Classic – metodtips Artikel Befintliga och nya användare kan lära sig mer om Dynamic Media Classic, dess basfunktioner samt arbetsflödena för framtagning, utveckling och leverans.
23 juni 2020 Felsöka versioner och distributioner av AEM as a Cloud Service Artikel Läs om hur ni felsöker versioner och distributioner av AEM as a Cloud Service.
16 juni 2020 Felsöka AEM as a Cloud Service med hjälp av loggar Artikel Läs om hur du använder loggar för att felsöka AEM as a Cloud Service. Loggar är första steget vid felsökning av AEM-program, men de är beroende av korrekt loggning i det distribuerade AEM-programmet.
5 juni 2020 SPA Editor-projekt Artikel Lär dig hur du använder AEM-projektarketypen för att generera ett Maven-projekt med flera moduler som utgångspunkt för ett React-program som är integrerat med AEM SPA Editor.

Versionsinformation för Experience Manager

All versionsinformation för Experience Manager finns på följande sidor:

Ytterligare hjälpresurser för AEM

Ikon Adobe Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Nya produktversioner

Versionsinformation för Campaign Classic, Campaign Standard och Kontrollpanelen.

Campaign Classic

 • Ny stabil Gold Standard-version. Läs mer

Campaign Kontrollpanelen

 • Granskning av deldomänleverans – Läs mer

Nya kurser och självstudiekurser i Campaign

Nya videofilmer, självstudiekurser och kurser som publicerats den senaste månaden.

Publicerad Namn Lösning Beskrivning
26 juni 2020 Utforska användargränssnittet i Adobe Campaign Classic Campaign Classic I den här videon förklarar vi huvudgränssnittet i Adobe Campaign Classic och hur du använder huvudfunktionerna.
8 juli 2020 Installera och konfigurera Adobe Campaign-klienten Campaign Classic Lär dig hur du hämtar och installerar Adobe Campaign-klientkonsolen, skapar och hanterar anslutningar till flera miljöer och bekräftar åtkomst till Adobe Campaign-klientkonsolen.
19 juni 2020 Introduktion till Adobe Campaign Classic Campaign Classic Läs om hur Adobe Campaign Classic passar in i Adobe Digital Experience-portföljen och om de viktigaste funktionerna.
12 juni 2020 Distribuera en ad hoc-mall för e-postleverans Campaign Classic Lär dig hur du distribuerar en ad hoc-mall för e-post
12 juni 2020 Konfigurera en leveransmall Campaign Classic Lär dig hur du konfigurerar en e-postmall
12 juni 2020 Ange egenskaper för leveransmallar Campaign Classic Lär dig hur du anger egenskaper för e-postmallar
26 juni 2020 Kom igång med användargränssnittet i Adobe Campaign Standard Campaign Standard I den här videon får du en översikt över användargränssnittet i Adobe Campaign Standard och en beskrivning av hur du använder dess basfunktioner.
26 juni 2020 Hantering av GPG-nycklar Campaign Standard/Kontrollpanelen Lär dig hur du skapar och installerar ett GPG-nyckelpar med offentlig och privat nyckel för datakryptering och hur du importerar och installerar en offentlig nyckel för datadekryptering.

Hjälpresurser

Ikon Advertising Cloud

Versionsinformation för Adobe Advertising Cloud.

Nya funktioner i Advertising Cloud DSP

Uppdaterat 24 juli 2020.

Funktion Beskrivning
GDPR-ramverk för öppenhet och samtycke Advertising Cloud uppgraderar sitt stöd för IAB:s ramverk för öppenhet och samtycke till version 2.0 senast den 15 augusti 2020. För närvarande behövs inga ändringar på kundsidan. Som dataprocessor för var och en av våra kunder har Adobe Advertising Cloud de möjligheter som finns för kunderna att uppfylla sina skyldigheter enligt den allmänna dataskyddsförordningen som gäller för användningen av våra produkter och tjänster.
Integrering med Audience Manager (Beta endast för Adobe Audience Manager-kunder med Adobe Experience Platform) DSP kan skicka loggfiler som innehåller annonsörens reklaminteraktionsdata till Audience Manager via Adobe Experience Platform. I Audience Manager kan annonsörer använda data för avancerad segmentering och användning i insiderverktyg, som Audience Optimization Reports.
Målgruppsbaserad grafik för olika enheter Självbetjäningskunder DSP kan använda ett enhetsdiagram (Adobe Device Co-op eller LiveRamp) för personbaserad målinriktning och frekvenshantering i nya kampanjer. På så sätt kan annonsörer nå ut till sina målgrupper via sina egna enheter, men begränsa exponeringen. Dessutom finns nu massredigering av målinriktningsinställningar för olika enheter i betaversioner. Om du vill aktivera betaversionen för ditt konto kontaktar du kontohanteraren för Adobe.
Webbplatsmål "Svartlistor" och "vitlistor" har bytt namn till de mer rättvisa termerna "blockerade (webbplatser)" och "riktade (webbplatser)"."
Flashtalk Ads DSP infogar nu automatiskt klickmakron för alla Flashtalk-annonstaggar via arbetsflödena för att skapa en enstaka annons och skapa satsningar från tredje part.
Rapporter (Endast betaversion för Adobe Experience Platform-kunder) En ny flerkanalsrapport i Advertising Cloud Search ger en enhetlig vy över medieutgifter i olika DSP och sökningar, med dagliga nyckeltal för DSP och sökkampanjer.

Uppdaterad 8 juli 2020 för versionen från den 11 juli.

Funktion Beskrivning
Alerts Beta Du kan nu öppna en skrivskyddad, filtrerad vy som innehåller data för en avisering och sedan öppna en filtrerad vy över enheterna i den relevanta kampanjhanteringsvyn, varifrån du kan redigera enhetsposterna.
Portfolios Borttagningen av positionsbaserade mått i begränsningar och portföljinställningar har skjutits upp till den 8 augusti.

Ikon Magento

Versionsinformation om Magento finns i:

Ikon Marketo Engage

Marketo Engage är ett komplett program för lead-hantering för B2B-marknadsförare som vill transformera kundupplevelser genom engagemang under alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Den senaste informationen finns i Marketo versionsinformationen.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Meddelanden

Marketo Engage Success Center: Startar i februari 2020. Success Center är ett hjälpcenter i produkten som gör att du kan söka i produktdokumentation och communityn, starta instruktionsguider, komma åt hjälpavsnitt och mycket annat. Obs! Den här funktionen lanseras som en betaversion i ANZ och lanseras i Nordamerika senare under kvartalet.

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 accepterar inte längre Assets API-slutpunkter _method för att skicka frågeparametrar i en POST-brödtext som kringgår begränsningar av URI-längd.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Kumulativ och historisk versionsinformation finns i Marketos versionsinformation.

På denna sida