Versionsinformation om Adobe Experience Cloud – april 2020

Banderoll

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Experience Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på Adobe Priority Product Update för att få e-post om kommande releaser. Ny information som publiceras efter lanseringen markeras med publiceringsdatumet.

Lanseringsdatum: April 2020

(Specifika lanseringsdatum kan variera.)

Letar du efter startsidan i hjälpen? Se Adobe Experience Cloud-dokumentationen.

Ikon Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Nyheter

 • Med ditt Adobe ID kan du prenumerera på händelseaviseringar med mer information ända ned på produkt- och tilläggsnivå. Processen för självprenumerationer i vår senaste version rekommenderar nu ett urval av produkter och tjänster baserat på dina produktbehörigheter. Det bör effektivisera prenumerationsprocessen genom att minska antalet beslut eller klick som krävs för att skapa prenumerationer och, viktigast av allt, du får mer relevanta meddelanden i inkorgen. Kom igång på status.adobe.com/subscriptions.

Nya funktioner och förbättringar som är tillgängliga nu

Funktion Beskrivning
Personaliserade prenumerationer baserade på behörigheter
 • Förvalda prenumerationsrekommendationer baserade på användarens DX-behörigheter.
 • Rekommenderade prenumerationer markeras högst upp i produktlistan för snabb överblick.
 • Mottagna e-postmeddelanden är relevanta för användarens produkträttigheter.
Enklare hantering av prenumerationer
 • Manage Subscriptions har en ny användarupplevelse för att hantera både produkt- och händelseprenumerationer.
 • Nytt alternativ där prenumerationer på produkter och händelser kan visas och redigeras separat.
 • Med alternativet Delete kan du avbryta prenumerationen på en produkt eller en händelse.
 • Alternativet Unsubscribe all är tillgängligt för produktprenumerationer med ett klick.
 • UX-stöd finns för webben/mobiler/surfplattor och är lokaliserat till 19 språk.

Ikon Experience Cloud-gränssnitt

Nya funktioner och korrigeringar i Experience Cloud-gränssnittet:

 • Sidan Feed har tagits bort i Experience Cloud. (EXC-8505)
 • Inloggningssidan för Experience Cloud har uppdaterats för att återspegla nya varumärkeselement. (EXC-10747)

Produktdokumentation finns i hjälpen för Experience Cloud-gränssnittet.

Enhetlig produktdomän

Adobe uppdaterar domänen och gränssnittets sidhuvud för att skapa en enhetlig och förbättrad upplevelse i alla Experience Cloud-program. Dessa förbättringar är utformade för att förenkla upplevelsen på små, men viktiga sätt. Förbättringarna ändrar inte dina aktuella arbetsflöden.

Bland uppdateringarna finns:

 • Nya program-URL:er: experience.adobe.com/<application name>:
  • Alla produkter kommer så småningom att använda det här URL-mönstret. Titta efter nya URL:er som börjar gälla under månaden.
  • (Safari endast) Domänändringen kan orsaka cookie-problem i Safari. Om du avmarkerar Förhindra spårning över webbplatser i Safari Sekretessinställningar aktiveras cookies i domäner (och alla upplevelser på olika webbplatser) och Experience Cloud kan fungera i den nya domänen.
 • Enklare att växla mellan olika organisationer eller till ett annat program.
 • Förbättrad produkthjälp: Experience League är integrerat i produkten så att en hjälpsökning även visar resultat från communityforum och videoinnehåll. Den här ändringen gör det enklare att komma åt mer innehåll och hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud. Välj dessutom Help > Feedback för att rapportera problem eller utbyta idéer med Adobe.

Ikon för Experience Platform

Versionsinformation för Experience Platform, inklusive Experience Platform Launch, Journey Orchestration, Offers, People, Places, Mobile Services och säkerhetsbulletiner.

Journey Orchestration

Med Adobe Experience Platform kan ni samordna enskilda kundresor i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid, oavsett vart resan tar dem.

Mobile Services och SDK:er för mobiler

Android™ 4.18.2 (3 april 2020):

 • I App Messaging: Av säkerhetsskäl är egenskapen WebViews som skapas i SDK nu setWhitelistingFileAccess lika med false.

iOS 4.19.2 (24 mars 2020):

 • Allmänt: Åtgärdade vissa läckor i Target-koden.

Unity 4.19.0 (10 mars 2020):

 • Unity Plugin har uppdaterats att använda version 4.19.0 av iOS och 4.18.0 eller Android™.
 • En ny förvärvsmetod har introducerats så att Android™ tillåter bearbetning av en URL som tillhandahålls av Google Play referent-API:er.

Ytterligare versionsinformation om Experience Platform

Ikon Analytics

VIKTIGT

Underhållsutgåvan av Adobe Analytics för april har flyttats till 21 maj 2020. Den senaste versionsinformationen om Analytics finns i versionsinformationen om mars 2020.

Customer Journey Analytics

Funktion Beskrivning
Customer Journey Analytics: Automatiserad efteretablering av datauppsättning Med det nya alternativet kan du importera alla historiska data för en anslutning i Customer Journey Analytics. Läs mer

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Ändra hur Entries/Exits beräknas i Workspace 7 april 2020 Från och med mars 2020, har vi ändrat hur värdet Inga interagerar med Entries/Exits i Analysis Workspace. Eftersom du nu kan aktivera och inaktivera Inga i Analysis Workspace använder vi värdet Inga efter inmatningen eller avslutningen i stället för före (för eVars). Anta till exempel att den första träffen för ett besök inte har ett värde för eVars, men att den andra träffen har det. I Reports & Analytics visas det som Ospecificerat för posten, men i Analysis Workspace visas det som ett värde för den andra träffen.
Inställningen Conversion Level tas bort 3 mars 2020 Inställningen för icke fungerande konverteringsnivå i Admin Tools > Report Suites > General Account Settings kommer att tas bort från gränssnittet den 12 mars 2020.
Dashboard Archive tas bort 27 mars 2020 The View Archive ställa in under Manage Dashboards in Reports & Analytics kommer inte längre att vara tillgängligt från och med oktober 2020.
Stöd för TLS 1.1 upphör 3 oktober 2019 Adobe Analytics tar bort stödet för TLS 1.1 senast den 31 mars 2020. Den här ändringen är en del av våra löpande ansträngningar att upprätthålla högsta säkerhetsstandarder och skydda kunddata.
Ny Adobe Analytics-domän 18 dec 2019 Den 16 januari 2020 började Adobe Analytics gå över till en ny domän – https://experience.adobe.com/analytics.
Obs! Den här ändringen gäller alla användare som använder Analytics med sina Adobe ID:n eller Enterprise ID:n.
 • Domänändringen kan orsaka cookie-problem när Analytics läses in i Safari. Om du avmarkerar Förhindra spårning över webbplatser i Safari Sekretessinställningarna aktiveras cookies i domäner (och alla upplevelser på olika webbplatser) vilket gör att Analytics kan användas i den nya Adobe Experience Cloud-domänen. Du kan använda andra webbläsare utan problem eftersom det bara påverkar Safari-användare.
 • Domänändringen kan leda till att Activity Map slutar fungera för vissa kunder i en del fall.
Slutet av livscykeln – äldre API:er för Analytics 9 januari 2020 I november 2020 kommer följande äldre API-tjänster för Analytics att ha nått slutet av sina livscykler och avslutas. Aktuella integreringar som byggts med dessa tjänster kommer att sluta fungera.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Vi har tagit fram vanliga frågor och svar om upphörande av äldre API:er som kan hjälpa dig att få svar på frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 Analytics REST-API:er eller 2.0 Analytics API:er. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe Developer Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
San Jose FTP-hantering upphör för London och Singapore Juli 2020 För kunder i London och Singapore stöder vi inte längre datahantering mellan London eller Singapore och datacentret ftp.omniture.com i San Jose.
Ad Hoc Analysis upphör 6 aug 2018 Adobe har meddelat att man avser att dra tillbaka Ad Hoc Analysis. Ett slutdatum meddelas så snart det är tillgängligt. Mer information finns i Discover Workspace.

AppMeasurement

Se versionsinformationen om AppMeasurement för Javascript. Version 2.20.0 släpptes 5 mars 2020.

Självstudiekurser för nya Analytics

Innehåll Beskrivning
Förbättringar i Experience Cloud Audience Publishing Förbättringar har gjorts i Experience Cloud Audience Publishing. Nu kan du publicera målgrupper (segment) och göra dem tillgängliga sex gånger snabbare. Det minskar den aktuella svarstiden från 48 timmar till cirka 8 timmar eller mindre beroende på trafik och segmentstorlek.
Flera rapportsviter i Analysis Workspace Du kan analysera flera rapportsviter i ett enda Workspace-projekt genom att välja rapportsviter på panelnivå. Det gör att du kan utföra panelanalyser sida vid sida för olika datauppsättningar.

Se produktdokumentationen på startsidan för Adobe Analytics-hjälpen.

Ikonen Audience Manager

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Audience Manager:

Funktion Beskrivning
De vanligaste supportfrågorna Vi har lagt till ett nytt avsnitt i dokumentationsportalen som innehåller svar på de vanligaste frågorna som vårt supportteam får.
 • Vi har korrigerat ett problem som orsakade felaktig rapportering av adresserbara målgrupper för segment som innehåller mobila enhets-ID:n. Efter den här uppdateringen kan ni se en ökning av era adresserbara målgrupper.
 • Ett problem har korrigerats som gjorde att knapparna Duplicate Test och Duplicate Allocation Template i Audience Lab inte fungerade. (AAM-53388)
 • Ett problem har korrigerats som gjorde att Match Rate och Segment Addressable Audiences visades som 0 när ett mål var konfigurerat att exportera UUID:n. Match Rate och Segment Addressable Audiences visas nu som 100 %. (AAM-51615)
 • Ett problem har korrigerats som gjorde att trait-namn som innehåller specialtecken HTML-kodades två gånger. (AAM-54001)
 • Ett problem har korrigerats som hindrade vissa användare från att växla till andra Adobe Experience Cloud-program från Audience Manager-användargränssnittet. (AAM-52917)
 • Ett problem har korrigerats som hindrade vissa användare från att skapa en SHA256-datakälla för personbaserade mål. (AAM-53525)
 • Flera tillgänglighetsförbättringar i hela gränssnittet. (AAM-48986, AAM-49009, AAM-48984, AAM-48939, AAM-48940, AAM-48964, AAM-49032, AAM-49360)

Ikonen för Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Adobe Experience Manager (AEM). Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Självhjälp

 • AEM nyhetsbrev

  Läs det senaste Adobe Experience Manager nyhetsbrevet.

 • AEM as a Cloud Service – Konfigurera Dynamic Media Cloud Service

  Ett nytt alternativ är tillgängligt när du konfigurerar Dynamic Media Cloud Service:

  Selektiv publicering – När du väljer det här alternativet innebär det att resurser automatiskt publiceras för säker förhandsvisning och att de kan publiceras explicit till AEM utan att publiceras till DMS7 för distribution i den offentliga domänen.

  Se Konfigurera Dynamic Media Cloud Service.

 • Dynamic Media – smart bildbehandling

  Hela hjälpavsnittet om smart bildbehandling har uppdaterats med ny information, inklusive exempel på bildresurser som visar den nya optimeringen i Smart bildbehandling.

  Se Smart bildbehandling.

 • Konfigurera Dynamic Media – Scene7-läge

  Det nya alternativet Synkronisera allt innehåll finns nu på konfigurationssidan för Dynamic Media i Tools > Cloud Services.

  Se Skapa en Dynamic Media-konfiguration.

 • Varumärkesportalen i AEM Assets har stöd för AEM Assets as a Cloud Service

  Du kan nu publicera resurser från AEM Assets as a Cloud Service på varumärkesportalen för AEM Assets.

  Se Konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen och Publicera resurser på varumärkesportalen.

 • Adobe Asset Link 2.0 har lanserats

  Adobe Asset Link 2.0 har stöd för flera AEM-miljöer och för AEM as a Cloud Service. AEM uppfyller marknadsförarnas behov av att konfigurera automatisk körning av arbetsflöden för mediebearbetning när resurser överförs till en mapp med Adobe Asset Link.

  Se Adobe Asset Link.

Nya självstudiekurser för Experience Manager

Innehåll Beskrivning
Konfigurera verktyg för lokal Dispatcher Lär dig hur du underlättar lokal konfigurering, validering och simulering av Dispatcher.
Konfigurera utvecklingsverktyg för AEM-projekt För utveckling med Adobe Experience Manager (AEM) måste en liten uppsättning utvecklingsverktyg installeras och konfigureras på utvecklingsmaskinen. Dessa verktyg har stöd för utveckling och byggande av AEM-projekt.
Konfigurera lokal AEM-körningsmiljö Adobe Experience Manager (AEM) kan köras lokalt med SDK:t för AEM as a Cloud Service QuickStart Jar. På så sätt kan utvecklare driftsätta och testa anpassad kod, konfigurationer och innehåll innan det skickas för källkontroll samt distribuera det till en AEM as a Cloud Service-miljö.
Navigering Läs mer om grunderna för navigering i AEM Assets.
Versioner Läs mer om hur AEM skapar och underhåller resursversioner.
AEM - Magento Integrering med Commerce Integration Framework Den här videon visar hur du konfigurerar integreringen mellan AEM och Magento.
Introduktion till AEM Architecture Stack CIF-projektarketypen skapar ett minimalt Adobe Experience Manager (AEM) CIF-projekt som utgångspunkt för kundprojekt med CIF-kärnkomponenter.
Introduktion till OSGi En introduktion till OSGi, en dynamisk modulär arkitektur för Java™-applikationer som utgör grunden för Adobe Experience Manager.
Introduktion till Java™ Content Repository (JCR) En introduktion till Java™ Content Repository (JCR) som används av Adobe Experience Manager.
Introduktion till Sling En introduktion till Sling, ett RESTful-webbramverk med öppen källkod som ingår i Adobe Experience Managers underliggande teknikstack.
Introduktion till redigerings- och publiceringsnivå En introduktion till nivåerna Author och Publish som är en del av arkitekturen i Adobe Experience Manager.
Introduktion till Dispatcher En introduktion till funktionerna i Dispatcher som är en del av AEM-arkitekturen.
Introduktion till komponentutveckling En översikt över utveckling av komponenter med Adobe Experience Manager Sites. Innehåller en introduktion till Dialogs, Sling Models, HTL Scripts och Client-Side Libraries.
AEM-projektarketyp AEM-projekt innehåller all kod och alla konfigurationer som behövs för en implementering. AEM Project Archetype skapar ett minimalt, metodbaserat Adobe Experience Manager-projekt som utgångspunkt för dina egna AEM-projekt.
Förstå kärnkomponenter AEM Core Components är standardkomponenter som används med Adobe Experience Manager.

Ytterligare hjälpresurser

Ikon Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Campaign Standard

Nya självstudiekurser för Campaign Standard

Innehåll Beskrivning
Profilersättning – Testa e-postmeddelanden med målprofiler Testa dina e-postmeddelanden med funktionen Profilersättning.

Fler hjälpresurser för Campaign

Ikon Magento

Versionsinformation om Magento finns i:

Ikon Marketo

Marketo Engage är ett komplett program för lead-hantering för B2B-marknadsförare som vill transformera kundupplevelser genom engagemang under alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Mer information finns i Marketo versionsinformationen.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Meddelanden

Marketo Engage Success Center: Startar i februari 2020. Success Center är ett hjälpcenter i produkten som gör att du kan söka i produktdokumentation och communityn, starta instruktionsguider, komma åt hjälpavsnitt och mycket annat. Obs! Den här funktionen lanseras som en betaversion i ANZ och lanseras i Nordamerika senare under kvartalet.

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 accepterar inte längre Assets API-slutpunkter _method för att skicka frågeparametrar i en POST-brödtext som kringgår begränsningar av URI-längd.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Kumulativ och historisk versionsinformation finns i Marketos versionsinformation.

På denna sida