Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - mars 2020

Senaste uppdatering: March 2020

Banderoll

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Experience Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på Adobe Priority Product Update för att få e-post om kommande releaser. Ny information som publiceras efter lanseringen markeras med publiceringsdatumet.

Releasedatum: Mars 2020

Senaste uppdatering: 11 mars 2020

Letar du efter startsidan i hjälpen? Se Adobe Experience Cloud-dokumentationen.

(Vissa produktreleasedatum kan variera.)

Ikon Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Nyheter

 • Med ditt Adobe ID kan du prenumerera på händelseaviseringar med mer information ända ned på produkt- och tilläggsnivå. Leta efter den här nya funktionen i Experience Cloud-produkter, där självprenumerationsprocessen visar delerbjudanden för de produkter och tjänster som du vill prenumerera på. Den här förbättringen bör avsevärt minska antalet meddelanden du får och göra meddelandena mer relevanta för de produkter och funktioner du använder. Kom igång på status.adobe.com/subscriptions.

Nya funktioner och förbättringar som är tillgängliga nu

Funktion Beskrivning
Personligt anpassad självprenumeration per produktunderleverantörer
 • Självprenumeration per produkterbjudande eller tillägg för Experience Cloud-produkter.
 • Händelsemeddelanden som tas emot är relevanta för dina produkt- och produkterbjudanden.
Personaliserade upplevelser baserat på användarpreferenser
 • Tidszonsinställningen baseras på webbläsarens inställning och används i e-postmeddelanden.
 • E-postbekräftelse skickad vid prenumeration/avprenumeration med alla valda inställningar.
Bättre leverans av händelsemeddelanden
 • Händelsehistorik sorterad baserat på uppdateringar av kronologiska händelser.
 • Tidsstämpel för händelseupplösning har lagts till i större/mindre stängda problem.

Ikon Experience Cloud gränssnitt och bastjänster

Nya funktioner och korrigeringar i gränssnittet i Experience Cloud, inklusive administration och bastjänster (kundattribut, målgrupper, triggers, cookies osv.).

Funktion Releasedatum Beskrivning
Administratörsverktyg - visa användarinformation 26 februari 2020 Administratörer kan visa en sorterbar och filterbar lista över alla Experience Cloud-användare och deras information i det nya administrationsverktyget. Användarinformationen innehåller information om en användares produktåtkomst, roller och den senast öppnade informationen. Mer information finns i hjälpen för Experience Cloud Admin Tool.

Enhetlig produktdomän

Adobe uppdaterar domänen och gränssnittets sidhuvud för att skapa en enhetlig och förbättrad upplevelse i alla Experience Cloud-program. Dessa förbättringar är utformade för att förenkla upplevelsen på små, men viktiga sätt. Förbättringarna ändrar inte dina aktuella arbetsflöden.

Bland uppdateringarna finns:

 • Nya URL:er för lösningar: experience.adobe.com/<application name>:
  • Alla produkter kommer så småningom att använda det här URL-mönstret. Titta efter nya URL:er som börjar gälla under månaden.
  • (Safari endast) Domänändringen kan orsaka cookie-problem i Safari. Om du avmarkerar Förhindra spårning över webbplatser i Safari Sekretessinställningar aktiveras cookies i domäner (och alla upplevelser på olika webbplatser) och Experience Cloud kan fungera i den nya domänen.
 • Enklare att växla mellan olika organisationer eller till ett annat program.
 • Förbättrad produkthjälp: Experience League är integrerat i produkten så att en hjälpsökning även visar resultat från communityforum och videoinnehåll. Den här ändringen gör det enklare att komma åt mer innehåll och hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud. Välj dessutom Help > Feedback för att rapportera problem eller utbyta idéer med Adobe.
 • Förbättrade meddelanden: The Notifications listrutan har nu två flikar, en för dina egna produktmeddelanden och en för globala produktmeddelanden.

Obs! The Feed sidan togs bort i januari 2020. Leta efter ett meddelande om borttagning av produkter.

Produktdokumentation finns på Experience Cloud hjälp.

Ikon för Experience Platform

Versionsinformation för Experience Platform, Experience Platform Launch, Identity Service, Journey Orchestration, mobiltjänster och säkerhetsbulletiner.

Experience Platform Launch

Se Experience Platform Launch för versionsinformation och produktdokumentation.

Journey Orchestration

Med Adobe Experience Platform kan ni samordna enskilda kundresor i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid, oavsett vart resan tar dem.

Q1-versionen har publicerats. Läs mer

Ytterligare resurser för Journey Orchestration

DokumentationVersionsinformationInstruktionsvideor

Mobile Services och SDK:er för mobiler

iOS v4.19.1

 • Allmänt - En potentiell krasch löstes när Swift fasttexter ingår i kontextdata för spåranrop.
 • Target - Target Sessions-ID läggs nu till som en kontextdataparameter a.target.sessionId i den interna Analytics-for-Target träff skickad till Adobe Analytics.

Android™ v4.18.1

 • Target - Target Sessions-ID läggs nu till som kontextdataparametern a.target.sessionId i den interna Analytics-for-Target träff skickad till Adobe Analytics.

Ikon Analytics

Releasedatum: 12 mars 2020

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Analytics:

Produktdokumentation finns på Adobe Analytics Help Home.

Nya funktioner, förbättringar och korrigeringar i Adobe Analytics

 • Flera rapportsviter iAnalysis Workspace: Nu kan du samla in data från flera rapportsviter i en enda Analysis Workspace projekt som ska visas i paneler sida vid sida. Läs mer…
 • Experience Cloud Audience Optimization: Med den här funktionen kan du publicera segment på Experience Cloud inom 8 timmar (i stället för den tidigare 48-timmars bearbetningstiden). Läs mer…
 • Analysis Workspace - mall för självstudiekurser: Den här nya standardmallen leder dig igenom vanliga termer och steg för att skapa din första analys i Workspace. Det är tillgängligt som en standardmall i New Project modal och ersätter exempelprojektet som finns idag för nya användare som inte har andra projekt i sin lista.

Korrigeringar

 • Korrigerade ett problem i Reports & Analytics som hindrade hämtning .xls rapporter. Detta problem påverkade kunder som använde andra valutor än dollar och euro. (AN-206541, AN-204008)
 • Lanseringen av ett nytt skal åtgärdade flera kundproblem i samband med bytet av Experience Cloud-organisationer.(AN-200844, AN-186920)
 • Ett problem där en uppdelning på Ospecificerad radpost (eller några andra poster på rapporteringsraden), men inte inklusive Ospecificerad (ingen) i sökfiltren för uppdelningen inte ger några resultat vid uppdelningen.
 • Korrigerade ett problem som uppstod när en klassificerad dimension användes, så att mätosummorna för in- eller utträde inte matchade radartikelsummorna för en uppdelning.
 • Ett problem har korrigerats där den första beröringen och den sista beröringsmodellen i Attribution IQ inte räknade in krediter korrekt för vissa radartiklar i vissa delar av rutan.
 • Ett problem har korrigerats där indelning av en datumdimension med en annan datumdimension skulle returnera felaktiga resultat.
 • Korrigerade ett problem där ibland inmatnings- eller avslutningsvärden skulle räknas felaktigt när de tillämpas på "Ospecificerad" i en klassificerad dimensionsrapport.

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Beräkningen av första/sista besökssida har ändrats i Workspace 7 april 2020 I Analysis Workspace har vi från mars 2020 ändrat hur värdet"Ingen" interagerar med poster/utträden. Eftersom du nu kan aktivera och inaktivera"Inga" i Analysis Workspace använder vi"Inget" efter inträde eller utträde, medan (för eVars) det tidigare användes. Anta till exempel att den första träffen av ett besök inte har något värde för eVarx, men att den andra träffen gör det. I Rapporter och analyser visas det som"Ospecificerad" för bidraget, men i Analysis Workspace visas det som värdet för den andra träffen.
Inställningen Conversion Level tas bort 3 mars 2020 Funktionsstörningen Konverteringsnivå ange Admin Tools> Report Suites >General Account Settings kommer att tas bort från användargränssnittet den 12 mars 2020.
Dashboard Archive tas bort 27 mars 2020 The View Archive ställa in under Manage Dashboards in Reports & Analytics kommer inte längre att vara tillgängligt från och med oktober 2020.
Stöd för TLS 1.1 upphör 3 oktober 2019 Adobe Analytics tar bort stödet för TLS 1.1 senast den 31 mars 2020. Den här ändringen är en del av våra löpande ansträngningar att upprätthålla högsta säkerhetsstandarder och skydda kunddata.
Ny Adobe Analytics-domän 18 dec 2019 Den 16 januari 2020 började Adobe Analytics gå över till en ny domän – https://experience.adobe.com/analytics.
Obs! Den här ändringen gäller alla användare som använder Analytics med sina Adobe ID:n eller Enterprise ID:n.
 • Domänändringen kan orsaka cookie-problem när Analytics läses in i Safari. Om du avmarkerar Förhindra spårning över webbplatser i Safari Sekretessinställningarna aktiveras cookies i domäner (och alla upplevelser på olika webbplatser) vilket gör att Analytics kan användas i den nya Adobe Experience Cloud-domänen. Du kan använda andra webbläsare utan problem eftersom det bara påverkar Safari-användare.
 • Domänändringen kan leda till att Activity Map slutar fungera för vissa kunder i en del fall.
Slutet av livscykeln – äldre API:er för Analytics 9 januari 2020 I november 2020 kommer följande äldre API-tjänster för Analytics att ha nått slutet av sina livscykler och avslutas. Aktuella integreringar som byggts med dessa tjänster kommer att sluta fungera.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Vi har tagit fram vanliga frågor och svar om upphörande av äldre API:er som kan hjälpa dig att få svar på frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 Analytics REST-API:er eller 2.0 Analytics API:er. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe Developer Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
San Jose FTP-hantering upphör för London och Singapore Juli 2020 För kunder i London och Singapore stöder vi inte längre datahantering mellan London eller Singapore och datacentret ftp.omniture.com i San Jose.
Ad Hoc Analysis upphör 6 aug 2018 Adobe har meddelat att man avser att dra tillbaka Ad Hoc Analysis. Ett slutdatum meddelas så snart det är tillgängligt. Mer information finns i Discover Workspace.

AppMeasurement

Se Versionsinformation om AppMeasurement for JavaScript. Version 2.20.0 släpptes 5 mars 2020.

Ikonen Audience Manager

Inte uppdaterad.

Korrigeringar och förbättringar

 • Korrigerade ett fel där kunder inte kunde uppdatera segmentnamnet på grund av att RBAC-behörighet saknas VIEW_ALL_DESTINATIONS. The VIEW_ALL_DESTINATIONS behörighet ska inte krävas för att uppdatera ett segment. Mer information om RBAC-behörigheter finns i Administration (RBAC-kontroller). (AAM-52760)
 • Korrigerade ett fel i Data Explorer där vissa kunder inte kunde se innehåll i avsnittet med grundläggande information och operatorer i uttrycksverktyget när de skapade egenskaper baserade på Data Explorer signaler. (AAM-53130)
 • Korrigerade ett fel där vissa kunder inte kunde läsa in Audience Marketplace gränssnitt. (AAM-52070)
 • Korrigerade ett fel i Segments API där, på grund av vissa segment utan beskrivning, gränssnittet skulle låsas när användare försökte få åtkomst till dessa segment och användarna var tvungna att navigera bort från den sidan. (AAM-53071)
 • Flera tillgänglighetsförbättringar i hela gränssnittet. (AAM-48952, AAM-48969, AAM-48979, AAM-48993, AAM-49048, AAM-49057, AAM-49058, AAM-49392)

Ikonen för Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Adobe Experience Manager (AEM). Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Uppdateringar

 • AEM 6.5.4.0
  AEM 6.5, Service Pack 4.0 (6.5.4.0 släppt 5 mars 2020) är en viktig uppdatering som innehåller nya funktioner, viktiga kundförbättringar, förbättrade prestanda, stabilitet och säkerhet som släppts sedan den allmänna tillgängligheten AEM 6.5 april 2019.

 • AEM 6.4.8.0

  AEM 6.4, Service Pack 8.0 (6.4.8.0 släppt 5 mars 2020) är en viktig uppdatering med viktiga kundkorrigeringar som släppts sedan den allmänna tillgängligheten av AEM 6.4 april 2018.

 • AEM 6.3.3.8

  AEM 6.3, Service Pack 3, Cumulative Fix Pack 8 (6.3.3.8 släppt 5 mars 2019) är en viktig uppdatering som innehåller viktiga kundkorrigeringar som släppts sedan den allmänna tillgängligheten av den AEM 6.3 april 2017.

 • AEM Assets Brand Portal

  AEM Assets Brand Portal 6.4, Service Pack 6 (6.4.6 släppt 5 mars 2020) förändrar hur AEM Assets konfigureras med Brand Portal. Dessutom innehåller releasen andra förbättringar och felkorrigeringar.

Självhjälp

 • AEM as a Cloud Service - rollbaserade behörigheter

  Cloud Manager har förkonfigurerade roller med lämpliga behörigheter. Var och en av rollerna har specifika behörigheter, förkonfigurerade uppgifter eller behörigheter som är kopplade till varje roll. The Rollbaserade behörigheter Hjälpavsnittet identifierar tillgängliga funktioner och vilka roller som kan köra dem.

 • Konfigurera AEM Assets med varumärkesportalen

  AEM Assets är nu konfigurerat med Brand Portal via Adobe I/O, som köper en IMS-token för godkännande av Brand Portal-klienten. Tidigare konfigurerades den i Classic-gränssnittet med hjälp av Legacy OAuth Gateway.
  Se Konfigurera AEM Assets med Brand Portal.

 • AEM as a Cloud Service - smart beskärning i Dynamic Media

  Ett nytt alternativ är tillgängligt i AEM as a Cloud Service när du arbetar med Smart beskärning i Dynamic Media-komponenten:

  Aktivera matchning av proportioner - Välj det här alternativet om du vill att Dynamic Media ska välja en smart beskärningsåtergivning som bäst matchar originalbildens proportioner.
  Se När du arbetar med smart beskärning.

Community

 • Webbseminarier om AEM SKill Builder

  • AEM Sites - Med början den 17 mars 2020 får du lära dig grunderna i hur man skapar innehåll och hur AEM Sites fungerar. Anmäl dig nu.
  • AEM Assets - Med början 19 mars 2020 behöver du inte längre vara expert på digital resurshantering, utan du kan också lära dig grunderna i varumärkesportalen, Dynamic Media, Asset Link, med mera. Anmäl dig nu.

Ytterligare resurser

Ikon Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Campaign Classic

Ytterligare resurser

Ikon Advertising Cloud

Uppdaterad 20 mars 2020 för 21 mars:

Visa Funktion
Portfolios Riktlinjer för hur du hanterar dina portföljer för att ta hänsyn till trafikförändringar till följd av COVID-19kontaktar du kontohanteraren.
Google Ads och Microsoft Ads - kampanjer I optimerade portföljer med Auto-optimize Bid Adjustment Values Advertising Cloud optimerar inte längre automatiskt budjusteringsinställningarna för kampanjer med hjälp av den förbättrade anbudsstrategin för varje klick (eCPC). Sökmotorn optimerar alla offertjusteringar vid tidpunkten för auktionen. Advertising Cloud optimerar fortfarande basanbuden och - när Auto adjust campaign budget limits är aktiverat - kampanjbudgeten.
Alerts Beta (Betafunktion) Du kan nu skapa varningsmallar som identifierar när en portfölj uppfyller specifika villkor - som prestandamått - under en viss period och sedan generera en avisering. Du kan skapa meddelanden på portföljnivå från Insights & Reports > Alerts (Beta) men inte från Optimization > Portfolios). Obs! Varningar som skapats från den äldre versionen av Varningar Beta, som ersattes i januari, är inte längre tillgängliga.
Admin > Transaction Properties En ny Property ID kolumnen visar det unika egenskaps-ID:t för varje transaktionsegenskap. Du kan söka efter alla strängar som finns i kolumnvärdena.

Ikon Magento

Versionsinformation om Magento finns i:

Ikon Marketo

Marketo Engage är en komplett lösning för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera sig i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Releasedatum: 21 februari 2020

 • Microsoft Dynamics Ändra ägare i Microsoft Flödesåtgärd: Ändra en lead- eller kontaktägare direkt från Marketo Engage.
 • Förbättringar av API-anrop:
  • API:er för användarhantering
  • API:er för anpassade objektscheman
  • API:er för omdirigeringsregler för landningssidor
 • Cachelagring av formulärbeskrivare: Förbättringar av landningssidor och Forms.

Se Marketo versionsinformation för Februari 2020 för mer information.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Meddelanden

Marketo Engage Success Center: Startar i februari 2020. Success Center är ett hjälpcenter i produkten som gör att du kan söka i produktdokumentation och communityn, starta instruktionsguider, komma åt hjälpavsnitt och mycket annat. Obs! Den här funktionen lanseras som en betaversion i ANZ och lanseras i Nordamerika senare under kvartalet.

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 kommer Resurs-API-slutpunkter inte längre att acceptera "_method" för att skicka Query Parameters i en POST för att kringgå URI-längdbegränsningar.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Kumulativ och historisk versionsinformation finns i Marketos versionsinformation.

Ikon Ny dokumentation och självstudiekurser

Nya självhjälpsartiklar och videor.

Lösning Innehåll Beskrivning
AEM Commerce Video - Skapa flera kategori- och produktsidor Lär dig hur du skapar ett minimalt Adobe Experience Manager (AEM) CIF-projekt som utgångspunkt för kundprojekt med CIF Core Components. Använd tema och CSS-format på komponenter och inspektera ett nytt AEM CIF-projekt, som genereras av arkitypen. Läs också om hur CSS och JavaScript som används av CIF-kärnkomponenter är organiserade.
AEM Forms Artikel - Autentisera till AEM Author med OKTA Lär dig hur du konfigurerar appen på OKTA-portalen och om de inställningar som du vanligtvis använder när du registrerar nya program.
AEM Commerce Självstudiekurs - Anpassa CIF-kärnkomponenter Granska flera olika tilläggspunkter från CIF Core Components och AEM i allmänhet. CIF Core Components innehåller en standarduppsättning med Commerce-komponenter som kan användas för att snabba upp ett projekt som integrerar Adobe Experience Manager (AEM) och Magento.
Adobe Campaign - Målgrupper Video - Skapa en målgrupp… Skapa en publik i Campaign Standard med Adobe Experience Platform Segment Builder. Du kommer åt den här funktionen direkt från Adobe Campaign Standard via Audiences moduler.
Adobe Campaign - Målgrupper Video - Aktivera Adobe Experience Platform-målgrupper i ett marknadsföringsarbetsflöde Lär dig hur du aktiverar Data Services Query Audience i ett arbetsflöde genom att använda Read Audience aktivitet.
Adobe Campaign Självstudiekurs - Push-meddelanden med Android™ Skicka skräddarsydda och segmenterade push-meddelanden till mobila enheter från iOS och Android™. I den här självstudiekursen får du en genomgång av att skicka push-meddelanden från Adobe Campaign och ta emot dessa meddelanden i din Android™-app.
Adobe Campaign Video - Skapa ett push-meddelande Skapa ett push-meddelande i Adobe Campaign Standard. Du kan skicka personaliserade och segmenterade push-meddelanden till mobila enheter från iOS och Android™.
Adobe Campaign - AEP Data Connector Video - Kontrollera status för ett datainmatningsjobb Lär dig hur du kontrollerar status för ett dataöverföringsjobb och om data har importerats från Adobe Campaign Standard till Adobe Experience Platform.
Adobe Campaign - AEP Data Connector Video - Ändra datamappning Lär dig hur du kontrollerar status och ändrar datamappningen.
Adobe Campaign - AEP Data Connector Video - Kartupplevelsehändelser Lär dig kartlägga Experience Events i Adobe Experience Platform.
Adobe Campaign - AEP Data Connector Video - Mappa anpassade resurser Lär dig hur du mappar olika datatyper mellan Adobe Campaign Standard och Adobe Experience Platform.
Adobe Campaign - AEP Data Connector Video - Förstå Adobe Experience Platform Data Connector Lär dig hur du gör dina data tillgängliga på Adobe Experience Platform genom att mappa XTK-data (data som importerats i Campaign) till Experience Data Model-data (XDM) på Adobe Experience Platform.
Adobe Campaign - AEP Data Connector Video - Mappa startregisterdata Lär dig hur du mappar startdata/testprofiler med Adobe Experience Platform.
Adobe Campaign- Målgrupper Video - Ändra målinriktningsdimensionen för en leverans för en plattformspublik Lär dig hur du ändrar målgruppsdimensionen för en leverans för en plattformsmålgrupp utanför den primära profiltabellen i Adobe Campaign Standard.
Adobe Campaign Video - Big data management på Snowflake Dra nytta av Snowflake-kontakten i Adobe Campaign Classic.
Adobe Campaign - Målgrupper Artikel - Målgrupper (BETA) - Översikt Lär dig utnyttja centraliserade och konsoliderade profildata från Adobe Experience Platform för marknadsföringskampanjer i Adobe Campaign Standard.
Adobe Analytics Video - Supersession Adobe Summit 2019 Se välstrukturerade klipp från den högteknologiska supersessionen på Summit 2019.
Adobe Analytics Video - Supersession Adobe Summit 2019 Se kuraterade klipp från rese- och turismsessionen på Summit 2019.
Adobe Analytics Video - Supersession Adobe Summit 2019 Se kuraterade klipp från butikssessionen på Summit 2019.
Adobe Analytics Video - Kundexempel: Accent Group investerar i kundupplevelsen för att öka försäljningen Se hur Accent Group använder Adobe Experience Cloud för att skapa sömlösa digitala upplevelser.
Adobe Analytics Video - Kundexempel: ServiceNow får rätt insikter för att kommunicera med potentiella kunder Ta reda på hur ServiceNow får användbara data från sina marknadsföringskanaler och ökar avkastningen på betald sökannonsering med Adobe Advertising Cloud och Adobe Analytics.
Adobe Analytics Video - Adobe Analytics - Det är mer än data Det är kundanalys Lär dig mer om datadriven marknadsföring och hur ni kan ta er analysmognad till allt från data till insikter till åtgärder.
Adobe Analytics Video - Adobe Sensei och Adobe Analytics - utökad version Se de viktigaste funktionerna i Adobe Analytics från Adobe Sensei, inkluderar Anomaly Detection, Contribution Analysis, Intelligent Alerts, Clustering, Segment IQ, och Propensity Modeling.
Adobe Analytics Video - Hur Adobe Analysis Workspace kan förändra ert företag Lär dig hur du kan utföra Ad Hoc Analysis, flexibel analys, kohortanalys och utfallsanalys med Analysis Workspace. Du kan också dela analysarbetsmiljön med alla på företaget, och dra och släpp-funktionen gör att alla enkelt kan analysera data och få insikter snabbt.
Adobe Analytics Video - Kundexempel: Home Depot Innovates med Customer Experience Management Lär dig mer Home Depot använder Adobe lösningar för att skapa varumärkeslojalitet och kundnöjdhet med en personaliserad, anpassad shoppingupplevelse.
Adobe Analytics Artikel - Kundtips för att fortsätta din Adobe Analytics Learning Journey Träffa tre Adobe-kunder som har tips och tricks om hur du får ut det mesta av Adobe Analytics.

På denna sida