Versionsinformation om Adobe Experience Cloud - februari 2020

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Experience Cloud.

OBSERVERA

Prenumerera på Adobe Priority Product Update för att få e-post om kommande releaser. Ny information som publiceras efter lanseringen markeras med publiceringsdatumet.

Releasedatum: 20 februari 2020

Senaste uppdatering: 26 februari 2020

Letar du efter startsidan i hjälpen? Se Adobe Experience Cloud-dokumentationen.

Adobe – systemstatus

Adobe System Status ger detaljerad information, statusuppdateringar och e-postmeddelanden om Adobe-molnprodukter och -tjänster, driftstopp, avbrott och underhållshändelser. Kolla in det på status.adobe.com.

Nyheter

 • Med din Adobe ID kan du prenumerera på händelsemeddelanden baserat på dina produkt-, region-, händelse- och språkinställningar. Användare som konfigurerar sina prenumerationsinställningar meddelas om relevanta produktincidenter och underhållshändelser så fort de öppnas, uppdateras eller stängs. Kom igång på status.adobe.com/subscriptions.

Nya funktioner och förbättringar som är tillgängliga nu

Funktion Beskrivning
Snabbare medvetenhet om produkthändelser
 • Få information 30 dagar i förväg om kommande serviceunderhåll. Den här funktionen ger mer ledtid för att bedöma den potentiella effekten på din affärsverksamhet, så att du kan implementera en minskningsplan om det behövs.
 • Avancerade meddelanden är tillgängliga på webben-, mobil- eller surfplatteytor och via e-postmeddelanden.
Anpassa upplevelsen utifrån det språk du föredrar
 • Välj önskat språk för e-postmeddelanden. Självprenumerationsfunktionen är nu tillgänglig på 19 språk.
Förbättrad användarupplevelse för prenumerationer och meddelanden
 • Ange region- och händelseinställningar i ett urval för alla produkter som du vill prenumerera på.
 • Få meddelanden när Potentiell problem befordras till Mindre eller Viktigt de.
 • Webbläsarsidan uppdateras automatiskt när en produkt- eller händelsestatus uppdateras.

Experience Cloud gränssnitt och bastjänster

Versionsuppdatering: 26 februari 2016

Nya funktioner och korrigeringar i gränssnittet i Experience Cloud, inklusive administration och bastjänster (kundattribut, målgrupper, triggers, cookies osv.).

Funktion Beskrivning
Administratörsverktyg - visa användarinformation Administratörer kan visa en sorterbar och filterbar lista över alla Experience Cloud-användare och deras information i det nya administrationsverktyget. Användarinformationen innehåller information om en användares produktåtkomst, roller och den senast öppnade informationen. Mer information finns i hjälpen för Experience Cloud Admin Tool.

Korrigeringar

 • Kundattribut: Gränssnittet för kundattribut visar nu ytterligare statusvärden för profiler som har synkroniserats i Target. (MCUI-10231)
 • Huvudtjänst för utlösare: På grund av bristande användning har benägenheten"Sannolikhet att returnera inom 30 dagar" när en utlösare av typen Abandonment skapas tagits bort. (MCUI-10056)

Enhetlig produktdomän

Adobe uppdaterar domänen och gränssnittets sidhuvud för att skapa en enhetlig och förbättrad upplevelse i alla Experience Cloud-program. Dessa förbättringar är utformade för att förenkla upplevelsen på små, men viktiga sätt. Förbättringarna ändrar inte dina aktuella arbetsflöden.

Bland uppdateringarna finns:

 • Nya URL:er för lösningar: experience.adobe.com/<application name>:
  • Alla produkter kommer så småningom att använda det här URL-mönstret. Titta efter nya URL:er som börjar gälla under månaden.
  • (Safari endast) Domänändringen kan orsaka cookie-problem i Safari. Om du avmarkerar Förhindra spårning över webbplatser i Safari Sekretessinställningar aktiveras cookies i domäner (och alla upplevelser på olika webbplatser) och Experience Cloud kan fungera i den nya domänen.
 • Enklare att växla mellan olika organisationer eller till ett annat program.
 • Förbättrad produkthjälp: Experience League är integrerat i produkten så att en hjälpsökning även visar resultat från communityforum och videoinnehåll. Den här ändringen gör det enklare att komma åt mer innehåll och hjälper dig att få ut mesta möjliga av Experience Cloud. Välj dessutom Help > Feedback för att rapportera problem eller utbyta idéer med Adobe.
 • Förbättrade meddelanden: The Notifications listrutan har nu två flikar, en för dina egna produktmeddelanden och en för globala produktmeddelanden.

Obs! The Feed sidan tas bort i januari 2020. Leta efter ett meddelande om borttagning av produkter.

Produktdokumentation finns på Experience Cloud.

Experience Platform

Versionsinformation för Experience Platform, Experience Platform Launch, identitetstjänsten och säkerhetsbulletiner.

Experience Platform Launch

Se Experience Platform Launch för versionsinformation och produktdokumentation.

Journey Orchestration

Med Adobe Experience Platform kan ni samordna enskilda kundresor i stor skala över olika upplevelsekanaler genom att intelligent förutse varje individs behov i realtid, oavsett vart resan tar dem.

Ytterligare resurser

DokumentationVersionsinformationInstruktionsvideor

Mobile Services och SDK:er för mobiler

4 februari 2020: Version 4.19.0

Följande uppdatering gjordes i den här versionen:

Livscykel: Lagt till ett nytt API, pauseCollectingLifecycleData, för att minska den onormala sessionslängden som rapporterades från vissa gamla iOS-enheter.

Analytics

Nya funktioner och korrigeringar i Adobe Analytics:

Produktdokumentation finns på Adobe Analytics Help Home.

Nya funktioner, förbättringar och korrigeringar i Adobe Analytics

 • CDA-stygn för organisationer som använder det privata diagrammet reduceras till en dag: Funktionen för privata diagram har förbättrats för att minska tidsfördröjningen för diagramgenerering från en gruppbearbetning varje vecka till ett dagligt uppdaterat diagram, vilket gör att CDA-kunder kan få tillgång till mer aktuella identitetsdiagram och länkar.
 • Labs (förhandsvisning av teknik): Med den här nya analysfunktionen kan du testa nya funktionsprototyper i produktionen och ge värdefull feedback till Adobe. Läs mer…
 • Nya kortkommandon i Workspace:
  • Visa/dölj alla paneler: alt + m
  • Visa/dölj aktiv panel: alt + ctrl + m
  • Sök i vänster list: ctrl + /
  • Gå till nästa panel: alt + Right Key
  • Gå till föregående panel: alt + Left Key
  Läs mer…
 • Andra förbättringar av Workspace:
  • När en panel eller visualisering släpps in i Workspacegår den vänstra listen automatiskt över till komponenter för ett smidigare arbetsflöde.
  • Mallkomponenter kan nu åtgärdas (t.ex. taggade, markerade som favoriter, godkända).
  • Filtrerade mätvärden och segmentlistor erbjuder + om du vill lägga till en ny komponent om du inte hittar det du behöver.
 • The Felsökning för arbetsyta har lagts till på Hjälp-menyn, vilket ger dig ett smidigare sätt att aktivera den för felsökning av arbetsytebegäranden. Läs mer…
 • Chromiumbaserad webbläsare Microsoft® Edge: Den här versionen innehåller ändringar för att känna igen den Chromium-baserade webbläsaren Microsoft® Edge (version 79 och senare) i rapporteringssyfte.

Korrigeringar

 • Ett problem med segmentgränssnittet som anger att har åtgärdats har åtgärdats Marketing Channel dimensionerna var kompatibla med Data Warehouse, när de inte är det i verkligheten. I framtiden kommer Segment Builder visar inte längre de här dimensionerna som Data Warehouse kompatibel. (AN-202297)
 • Korrigerade ett problem med namnet på ett publicerat segment som uppdaterades i Analytics och inte uppdaterades i Audience Manager inom 24 timmar. (AN-199974)

Viktiga meddelanden för Analytics-administratörer

Meddelande Datum tillagt eller uppdaterat Beskrivning
Ny Adobe Analytics-domän 18 dec 2019 Den 16 januari 2020 började Adobe Analytics gå över till en ny domän – https://experience.adobe.com/analytics.
Obs! Den här ändringen gäller alla användare som använder Analytics med sina Adobe ID:n eller Enterprise ID:n.
 • Domänändringen kan orsaka cookie-problem när Analytics läses in i Safari. Avmarkera Förhindra spårning mellan webbplatser i Safaris sekretessinställningar möjliggör cookies i domäner (och alla upplevelser över flera webbplatser) och gör att Analytics kan fungera i den nya Adobe Experience Cloud-domänen. Du kan använda andra webbläsare utan problem eftersom det bara påverkar Safari-användare.
 • Domänändringen kan leda till att Activity Map slutar fungera för vissa kunder i en del fall.
Slutet av livscykeln – äldre API:er för Analytics 9 januari 2020 I november 2020 kommer följande äldre API-tjänster för Analytics att ha nått slutet av sina livscykler och avslutas. Aktuella integreringar som byggts med dessa tjänster kommer att sluta fungera.
 • 1.3 API:er för Analytics
 • 1.4 API:er för SOAP Analytics
 • Äldre OAuth-autentisering (OAuth och JWT)
Vi har tagit fram vanliga frågor och svar om upphörande av äldre API:er som kan hjälpa dig att få svar på frågor och ge vägledning om hur du går vidare. API-integrationer som använder dessa tjänster kan migrera till 1.4 Analytics REST-API:er eller 2.0 Analytics API:er. Äldre OAuth-konton kan migrera till en Adobe Developer Integrationskontot för analyser, som kan användas för att komma åt både 1.4-API:er för analyser och 2.0-API:er för analyser.
EOL för View Archive option 30 okt 2019 Nu kommer januari 2020, sista giltighetsdatum för View Archive i Kontrollpanelshanteraren (Components > Dashboards).
EOL för Enforce IP Login Restrictions option 30 okt 2019 Nu kommer januari 2020, sista giltighetsdatum för IP Tillåtelselista (Enforce IP Login Restrictions) under Admin > Company Settings > Security -menyn.
Stöd för TLS 1.1 upphör 3 oktober 2019 Adobe Analytics tar bort stödet för TLS 1.1 senast den 31 mars 2020. Den här ändringen är en del av våra löpande ansträngningar att upprätthålla högsta säkerhetsstandarder och skydda kunddata.
San Jose FTP-hantering upphör för London och Singapore Juli 2020 För kunder i London och Singapore stöder vi inte längre förmedling av data mellan London och Singapore och datacentralen i San Jose ftp.omniture.com.
Kommande ändring gällande createDate fält för Analytics-användare 30 augusti 2019 I oktober eller november 2019 createDate fältet för Analytics-användare uppdaterades från US Pacific Time till ett korrekt formaterat datum- och tidsvärde med tidszonsinformation.(AN-183468)

AppMeasurement

Se Versionsinformation om AppMeasurement for JavaScript. Version 2.19.0 släpptes 21 februari 2020.

Audience Manager

Korrigeringar och funktioner som lagts till i Audience Manager.

Nya funktioner, förbättringar och korrigeringar i Audience Manager

Funktion Beskrivning
Rapportera aktivitetsanvändning Med Activity Usage Report kan du visa och spåra aktivitetsanvändningen för din Audience Manager-instans, vilket ger dig en tydlig uppfattning om hur aktivitetsanvändningen ser ut jämfört med ert avtalsåtagande.

Korrigeringar och förbättringar

 • Korrigerade ett fel som gjorde att målskapandeflödet bröt urvalet av gränssnitt för integrerade konton (AAM-52414).
 • Korrigerade ett fel som gjorde att användargränssnittet bröts vid navigering genom det algoritmiska modellskapandet (AAM-37942).
 • Korrigerade ett fel som medförde att dataexportvalet inte sparades när dataexportkontroller sparades för nya eller befintliga mål, för kunder som använder Adobe Experience Platform-integrering (AAM-52814).
 • Korrigerat ett fel som medförde att rekommendationer för tredjepartsegenskaper inte fungerade korrekt för egenskaper som innehåller lodstreck (|) i namnet (AAM-51635).
 • Flera tillgänglighetsförbättringar i hela användargränssnittet.

Experience Manager

Nya funktioner, korrigeringar och uppdateringar i Adobe Experience Manager (Experience Manager). Adobe rekommenderar att kunder med lokala distributioner driftsätter de senaste korrigeringarna för bättre stabilitet, säkerhet och prestanda.

Produktreleaser

 • Cloud Manager 2020.2.0

  Cloud Manager 2020.2.0 förenklar självbetjäningshanteringen för sandlådor för Adobe Experience Manager as a Cloud Service.

  Se Versionsinformation.

Självhjälp

Ytterligare resurser

Campaign

Adobe Campaign är ett intuitivt och automatiserat sätt att leverera personliga meddelanden i alla marknadsföringskanaler, både online och offline. Nu kan ni förutse vad era kunder vill ha med upplevelser som bestäms av deras vanor och önskemål.

Campaign Classic

Campaign Standard

Ytterligare resurser

Advertising Cloud

Uppdaterad 10 februari 2020 för 8 februari-versionen

Visa Funktion
Portfolio Nu kan du lägga till Yahoo! Japanska YDN-kampanjer (Display Network) för att optimera kampanjbudgeten och annonserbjudanden på gruppnivå. Samma bud gäller för alla annonser i en annonsgrupp. Data för YDN-kampanjer ingår i simuleringarna för portföljen.
Sök > Bulksheets Nu kan du skapa, redigera och ta bort responsiva sökannonser från Google (RSA) med hjälp av kalkylblad. Tidigare fanns support endast via standardgränssnittet för kampanjhantering på Search > Campaigns
Sök > Kampanjer, rapporter Google Ads - framträdande mätvärden Impr. (Abs. Top) % och Impr. (Top) % finns nu tillgängliga i alla grundläggande rapporter och kampanjhanteringsvyer på entitetsnivå, utom de för produktgrupper som handlar, i Campaign Daily Impression Share och Keyword Daily Impression Share rapporter och i etiketter och begränsningsvyer.

Magento

Versionsinformation om Magento finns i:

Marketo

Marketo Engage är en komplett lösning för lead-hantering och B2B-marknadsförare som vill omvandla kundupplevelser genom att engagera sig i alla faser av komplexa inköpsresor.

Uppdateringar om Core Marketo Engage

Releasedatum: 21 februari 2020

 • Microsoft® Dynamics Ändra ägare i Microsoft® Flödesåtgärd: Ändra en lead- eller kontaktägare direkt från Marketo Engage.
 • Förbättringar av API-anrop:
  • API:er för användarhantering
  • API:er för anpassade objektscheman
  • API:er för omdirigeringsregler för landningssidor
 • Cachelagring av formulärbeskrivare: Förbättringar av landningssidor och Forms.

Se Marketo versionsinformation för Februari 2020 för mer information.

Kommande funktioner

Följande funktioner släpps under kvartalet:

Funktion Beskrivning
Bizible
 • Ny kontobaserad segmentering
 • Spara instrumentpanelsspecifika filter
 • Exportera Bizible-instrumentpaneler som PDF-filer
Sales Connect Uppdateringar/förbättringar av kompositionsfönster och kommandocentral

Meddelanden

Marketo Engage Success Center: Startar i februari 2020. Success Center är ett hjälpcenter i produkten som gör att du kan söka i produktdokumentation och communityn, starta instruktionsguider, komma åt hjälpavsnitt och mycket annat. Obs! Den här funktionen lanseras som en betaversion i ANZ och lanseras i Nordamerika senare under kvartalet.

Utgånget

 • Resurs-API "_method"-parameter: Efter september 2020 kommer Resurs-API-slutpunkter inte längre att acceptera "_method" för att skicka Query Parameters i en POST för att kringgå URI-längdbegränsningar.
 • Stöd för Internet Explorer har tagits bort: Från och med juliversionen den 31 juli 2020 stöds inte längre gränssnittet Marketo Engage i Internet Explorer.

Kumulativ och historisk versionsinformation finns i Marketos versionsinformation.

På denna sida