Skapa datatyper

I den här videon visas hur du skapar egna datatyper i Adobe Experience Platform för användning i XDM-scheman (Experience Data Model).

INFO

Den här videon ingår i en kurs, Modellera dina kundupplevelsedata med XDM, som är tillgänglig kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns i schemadokumentationen.

På denna sida