Skapa datatyper

I den här videon visas hur du skapar egna datatyper i Adobe Experience Platform för användning i XDM-scheman (Experience Data Model).

INFO

Den här videon är en del av en kurs, Modellera era kundupplevelsedata med XDM, kan köpas kostnadsfritt på Experience League!

Mer information finns på schemadokumentation.

På denna sida