Översikt över datahygien

Läs mer om datahygienfunktionen i Adobe Experience Platform.

Med datahygien kan du ta bort både konsumenter och hela datauppsättningar från alla Experience Platform-butiker, till exempel datariljön, profiltjänsten och identitetstjänsten. Du behöver inte bekymra dig om var Adobe lagrar data på backend-sidan eftersom du effektivt kan strukturera data för alla plattformsbaserade program som Customer Journey Analytics, Journey Optimizer och CDP i realtid. Mer information finns på dokumentation om datthygien.

VIKTIGT

Datahygien i Adobe Experience Platform är för närvarande endast tillgänglig för kunder som har skölden.

På denna sida