Publicera taggegenskap

Nu när du har implementerat några av Adobe Experience Cloud lösningar i utvecklingsmiljön är det dags att lära sig publiceringsflödet.

OBSERVERA

Adobe Experience Platform Launch håller på att integreras i Adobe Experience Platform som en serie datainsamlingstekniker. Flera terminologiska förändringar har introducerats i gränssnittet som du bör vara medveten om när du använder det här innehållet:

Förutsättningar

Ditt användarkonto för taggar måste ha behörighet att godkänna och publicera för att kunna slutföra den här lektionen. Om du inte kan slutföra något av de här stegen eftersom du inte har tillgång till gränssnittsalternativen kan du kontakta Experience Cloud Administrator för att få tillgång till dem. Mer information om att tagga användarbehörigheter finns i dokumentationen.

Utbildningsmål

När lektionen är klar kan du:

 1. Publicera ett utvecklingsbibliotek i mellanlagringsmiljön
 2. Uppdatera din app för att läsa in olika taggmiljöer
 3. Publicera ett mellanlagringsbibliotek i produktionsmiljön

Publicera till mellanlagring

Nu när du har skapat och validerat ditt bibliotek i utvecklingsmiljön är det dags att publicera det på Förproduktion.

 1. Gå till sidan Publicera

 2. Öppna listrutan bredvid biblioteket och välj Skicka för godkännande

  Skicka för godkännande

 3. Klicka på knappen Skicka i dialogrutan:

  Klicka på Skicka i modulen

 4. Biblioteket visas nu i kolumnen Skickat i ett obyggt tillstånd:

 5. Öppna listrutan och välj Bygg för mellanlagring:

  Bygg för mellanlagring

 6. När ikonen med grön punkt visas kan biblioteket förhandsgranskas i mellanlagringsmiljön.

I verkligheten är nästa steg i processen vanligtvis att låta QA-teamet validera ändringarna i mellanlagringsbiblioteket.

Validera ändringarna i mellanlagringsbiblioteket

 1. Öppna sidan Miljöer i taggegenskapen

 2. Klicka på ikonen Installera i raden Förproduktion

  Installera ikoner för att öppna modala

Gå till sidan för miljöer och klicka för att öppna den modala

I det här läget är den enda skillnaden mellan installationsanvisningarna i dina utvecklings- och mellanlagringsmiljöer referensen i initieringskoden, som visas på skärmbilden ovan. Allt du behöver göra är att uppdatera motsvarande rad i din DemoApplication-fil och återskapa din app. Om du använder ett annat projekt för din mellanlagringsapp måste du se till att det här projektet har alla andra programuppdateringar som du har gjort under kursen.

När kvalitetsteamet har signerat i realtid genom att granska ändringarna i mellanlagringsmiljön är det dags att publicera i produktionen.

Publicera till produktion

 1. Gå till sidan Publicera

 2. Klicka på Godkänn för publicering i listrutan:

  Godkänn för publicering

 3. Klicka på knappen Godkänn i dialogrutan:

  Klicka på Godkänn

 4. Biblioteket visas nu i kolumnen Godkänd i obyggt läge (gul punkt):

 5. Öppna listrutan och välj Skapa och publicera i produktion:

  Klicka på Skapa och publicera i produktion

 6. Klicka på Publicera i dialogrutan:

  Klicka på Publicera

 7. Biblioteket visas nu i kolumnen Publicerad:

  Publicerad

Lägg märke till att produktionsmiljön använder en taggreferens i kärnkonfigurationen, vilket visas på skärmbilden nedan. Om du använder ett annat projekt för din produktionsapp måste du se till att det här projektet innehåller alla programuppdateringar som du har gjort under kursen.

Gå till sidan för miljöer och klicka för att öppna den modala

VIKTIGT

Nästa gång du ändrar i taggkonfigurationen måste du skapa ett nytt bibliotek i utvecklingsmiljön. Kom ihåg att om du lägger till och tar bort tillägg måste själva programmet uppdateras. Var försiktig med att synkronisera taggmiljöer och appkod med varandra för att undvika problem.

Nu räcker det! Du har slutfört självstudiekursen och publicerat din första mobila egenskap i taggar!

På denna sida