Lägg till Adobe Audience Manager

I den här lektionen får du hjälp med att implementera Adobe Audience Manager i Experience Platform Mobile SDK med hjälp av Serverside Forwarding.

Adobe Audience Manager (AAM) tillhandahåller branschledande tjänster för datahantering online för målgrupper, vilket ger digitala annonsörer och utgivare de verktyg de behöver för att kontrollera och utnyttja sina datatillgångar för att öka försäljningen.

OBSERVERA

Adobe Experience Platform Launch håller på att integreras i Adobe Experience Platform som en serie datainsamlingstekniker. Flera terminologiska förändringar har introducerats i gränssnittet som du bör vara medveten om när du använder det här innehållet:

Utbildningsmål

När lektionen är klar kan du:

 1. Beskriv de två viktigaste sätten att implementera Audience Manager i en mobilapp
 2. Lägg till Audience Manager med hjälp av funktionen för vidarebefordran på serversidan i Analytics
 3. Validera implementeringen av Audience Manager

Förutsättningar

Du behöver följande för att kunna slutföra lektionen:

 1. För att ha slutfört lektionerna under Konfigurera taggar, det vill säga Skapa en taggegenskap, Lägg till tillägg, Skapa ett bibliotek och Installera Mobile SDK.

 2. Administratörsåtkomst till Adobe Analytics så att du kan aktivera vidarebefordran på serversidan för den rapportserie du använder för kursen. Du kan också be en befintlig administratör på din organisation att göra detta åt dig enligt instruktionerna nedan.

Implementeringsalternativ

Det finns två sätt att implementera Audience Manager i ett program:

 • SSF (Server-Side Forwarding) - det här är det enklaste och rekommenderade sättet att implementera för kunder med Adobe Analytics. Adobe Analytics skickar data till AAM på Adobe backend så att du inte behöver göra förfrågningar från appen direkt till Audience Manager. Detta möjliggör också viktiga integreringsfunktioner och uppfyller våra bästa metoder för implementering och driftsättning av Audience Manager-kod.

 • Klientsidan DIL - Detta är ett tillvägagångssätt för kunder som inte har Adobe Analytics. Audience Manager-metoder i appen skickar data direkt till Audience Manager. I det här fallet använder du tillägget Audience Manager i taggar när du konfigurerar din mobila taggegenskap.

När du tidigare konfigurerade Analytics-tillägget i avsnittet Lägg till tillägg i den här självstudien, markerade du kryssrutan för att initiera vidarebefordran av data från Analytics till Audience Manager på serversidan. Detta infogar dynamiskt den kod som behövs för att hantera Audience Manager-segmentens svar tillbaka i appen. Vi kommer inte att lägga till tillägget Audience Manager i den här självstudiekursen, eftersom det här bara gäller när du INTE har Adobe Analytics.

Aktivera vidarebefordran på serversidan

Det finns tre huvudsteg för att implementera SWF:

 1. Lägga till Experience Cloud Mobile SDK och Analytics-tillägget i appen, *som du redan har gjort i avsnittet Konfigurera taggar
 2. Aktivera vidarebefordran av Audience Manager i Analytics-tilläggskonfigurationen som du redan har gjort under Lägg till tillägg genom att markera en kryssruta.
 3. Aktiverar en växling i Analytics-Admin Console för att vidarebefordra data från Analytics till Audience Manager per rapportsvit, som vi granskar i resten av den här lektionen.

Aktivera vidarebefordran på serversidan i Analytics Admin Console

Det krävs en konfiguration i Adobe Analytics Admin Console för att börja vidarebefordra data från Adobe Analytics till Adobe Audience Manager. Observera att det kan ta upp till fyra timmar för systemet att börja vidarebefordra data, så tänk på det när du felsöker vidarebefordran.

Aktivera SSF i Analytics Admin Console

 1. Logga in på Analytics via användargränssnittet i Experience Cloud. Om du inte har administratörsåtkomst till Analytics måste du prata med Experience Cloud- eller Analytics-administratören för att tilldela dig åtkomst eller slutföra de här stegen åt dig.

  Logga in i Adobe Analytics UI

 2. I den översta navigeringen i Analytics väljer du Admin > Rapportsviter och i listan väljer du (eller markerar flera) de rapportsviter som du vill vidarebefordra till Audience Manager.

  Klicka på Admin Console

 3. Välj Redigera inställningar > Allmänt > Vidarebefordra på serversidan på skärmen Rapportsviter och med rapportsviten/-sviterna markerade.

  Välj SSF-menyn

  VARNING

  Som vi nämnt ovan måste du ha administratörsbehörighet för att kunna se det här menyalternativet.

 4. Läs informationen och markera kryssrutan Aktivera vidarebefordran på serversidan för rapportsviten/-sviten när du är på sidan Vidarebefordra på serversidan.

 5. Klicka på Spara

  Slutför SSF-konfiguration

OBSERVERA

Eftersom SSF måste aktiveras per rapportserie, glöm inte att upprepa det här steget för dina riktiga rapportsviter när du distribuerar SWF i appens rapportserie.

Om SSF-alternativet är nedtonat måste du mappa rapportsviten(en) till din Experience Cloud-organisation för att kunna aktivera alternativet. Detta förklaras i dokumentationen.

Den här växeln startar den faktiska överföringen av data till AAM så länge som Adobe Experience Platform identitetstjänst är implementerad. Resten av SSF-implementeringen sker i koden, som hanterades i taggar när du markerade kryssrutan i Analytics-tillägget för att vidarebefordra till AAM.

Kod för vidarebefordran på serversidan har nu implementerats för din app!

Nästa"Publicera din egenskap" >

På denna sida