Skapa dataelement

Lär dig hur du skapar dataelement för att lagra värden som hämtas från datalagret och gör dem tillgängliga för regler och tillägg i taggegenskapen.

OBSERVERA

Starta nu tags

På denna sida