Skapa märkordsregler

Lär dig hur du skapar regler så att du kan köra kommandon i taggar. Händelser och villkor avgör när att göra saker medan funktionsmakron bestämmer vad att göra.

OBSERVERA

Starta nu tags

På denna sida