iOS 设备版本

下表包含许多 iOS 设备发送的 iOS 版本字符串。

重要

此列表基于内部测试和在线信息,可能包含不准确或不完整的信息。

有关 iOS 设备的更多信息,请访问 iPhone 维基百科之类的网站。

iPhone 版本
初代 iPhone1,1
3G iPhone1,2
3GS iPhone2,1
4 (GSM)(随固件 4.0 提供) iPhone3,1
4 (GSM)(随固件 6.0 提供) iPhone3,2
4 (CDMA) iPhone3,3
4S iPhone4,1
5 (GSM) iPhone5,1
5 (CDMA) iPhone5,2
5C (GSM) iPhone5,3
5C(全球版) iPhone5,4
5S (GSM) iPhone6,1
5S(全球版) iPhone6,2
6 Plus iPhone7,1
6 iPhone7,2
6S Plus iPhone8,2
SE(美国版) iPhone8,4
7 (CDMA) iPhone9,1
7 Plus (CDMA) iPhone9,2
7 (GSM) iPhone9,3
7 Plus (GSM) iPhone9,4
iPod Touch 版本
第 1 代 iPod1,1
第 2 代 iPod2,1
第 3 代 iPod3,1
第 4 代 iPod4,1
第 5 代 iPod5,1
第 6 代 iPod7,1
iPad 版本
初代 iPad1,1
iPad 2 iPad2,1
iPad 2 (GSM) iPad2,2
iPad 2 (CDMA) iPad2,3
iPad 2(新版 16 GB) iPad2,4
iPad Mini(WiFi 版) iPad2,5
iPad Mini (GSM) iPad2,6
iPad Mini,全球版(与 iPad Mini (GSM) 相同,但额外包括蜂窝射频:CDMA EV-DO Rev. A 和 Rev. B (3.5G)) iPad2,7
iPad 3(WiFi 版) iPad3,1
iPad 3 (CDMA) iPad3,2
iPad 3 (GSM) iPad3,3
iPad 4(WiFi 版) iPad3,4
iPad 4 (GSM) iPad3,5
iPad 4,全球版(与第 4 代 iPad (GSM) 相同,但额外包括蜂窝射频:CDMA EV-DO Rev. A 和 Rev. B (3.5G)) iPad3,6
iPad Air(WiFi 版) iPad4,1
iPad Air (LTE) iPad4,2
iPad Air (CDMA) iPad4,3
iPad Mini 2(WiFi 版) iPad4,4
iPad Mini 2 (LTE) iPad4,5
iPad Mini 2(中国版) iPad4,6
iPad Mini 3(Wi-Fi 版) iPad4,7
iPad Mini 3 (CDMA) iPad4,8
iPad Mini 3 (GSM) iPad4,9
iPad Mini 4(Wi-Fi 版) iPad5,1
iPad Mini 4 (LTE) iPad5,2
iPad Air 2(Wi-Fi 版) iPad5,3
iPad Air 2 (LTE) iPad5,4
iPad Pro,9.7 英寸(Wi-Fi 版) iPad6,3
iPad Pro,9.7 英寸 (LTE) iPad6,4
iPad Pro,12.9 英寸(Wi-Fi 版) iPad6,7
iPad Pro,12.9 英寸 (LTE) iPad6,8
iPad 5,9.7 英寸(Wi-Fi 版) iPad6,11
iPad Pro 5,9.7 英寸 (LTE) iPad6,12
iPad Pro 2,12.9 英寸(Wi-Fi 版) iPad7,1
iPad Pro 2,12.9 英寸 (LTE) iPad7,2
iPad Pro,10.5 英寸(Wi-Fi 版) iPad7,3
iPad Pro,10.5 英寸 (LTE) iPad7,4

在此页面上