Ikoner i trädet


 

Ikonerna i trädet kan ge er mycket information om era kampanjer och resurser. Här är en lista över de olika ikonerna och vad de betyder.

Bild ett

On-Demand Loading

En tom mappikon anger att mappen innehåller resurser som inte har ändrats inom det valda datumintervallet och därför är dolda. Om du vill visa dessa resurser håller du pekaren över mappikonen som ändras till uppdateringsikonen som visas nedan. Klicka för att uppdatera och läsa in alla resurser.

Bild två

På denna sida