Konfigurera trädet


 

Här är en snabb titt på de konfigurationsalternativ som är tillgängliga för trädet i Marketo.

Ändra arbetsytor

Om du vill ändra arbetsytan klickar du på den stora glob i det övre vänstra hörnet.

Bild ett

Välj sedan en annan arbetsyta i listrutan.

Bild två

Grundläggande åtgärder

Högerklicka på arbetsytans glob överst i trädet om du vill komprimera alla mappar eller komma åt grundläggande funktioner.

Bild tre

Komprimera och ändra storlek på trädet

Klicka på den vita triangeln om du vill expandera eller komprimera trädet.

Bild fyra

Hovra över sidofältets kant och dra den dubbelsidiga pilen åt vänster eller höger för att ändra storlek på trädet.

Bild fem

På denna sida