Spara regler för smarta listor


 

Att spara smarta listregler är ett bra sätt att spara värdefull tid.

Sparar regler för smarta listor

 1. Välj din smarta kampanj (eller skapa en ny) i Marketing Activities.

  Bild ett

 2. Klicka Smart List.

  Bild två

 3. Lägg till önskade filter/utlösare.

  Bild tre

  Bild fyra

 4. När du är klar med att lägga till filter/utlösare klickar du på listrutan Smart Campaign Actions och väljer Save Smart List Rule.

  Bild fem

 5. Namnge regeluppsättningen och klicka på Save.

  Bild sex

Och det är allt! Nästa gång du skapar en smart kampanj får du tillgång till samma exakta uppsättning regler. Låt oss göra det nu…

Använda regler för sparad smart lista

 1. Välj din smarta kampanj (eller skapa en ny) i Marketing Activities.

  Bild sju

 2. Klicka Smart List.

  Bild åtta

 3. Klicka på listrutan Saved Rule.

  Bild nio

 4. Markera och dra över den önskade linjen.

  Bild tio

 5. Din smarta lista fylls i automatiskt med samma uppsättning regler. Följ bara resten av de vanliga smarta kampanjstegen därefter.

  Bild elva

FÖRSIKTIGHET

Om du placerar över en regel ersätts inte befintliga utlösare/filter, utan de läggs till.

På denna sida