Spara flödesåtgärder


 

Flödesstegen talar om för Marketo vad du vill ska hända med en grupp personer som är kvalificerade (de personer som du har valt i den smarta listan). Om du sparar ett visst flöde sparar du tid.

Spara flödesåtgärder

 1. Välj din smarta kampanj (eller skapa en ny) i Marketing Activities.

  Bild ett

 2. När du har angett din smarta lista klickar du på Flow.

  Bild två

 3. Lägg till önskade flödesåtgärder.

  Bild tre

  Bild fyra

 4. När du är klar med att lägga till filter/utlösare klickar du på listrutan Smart Campaign Actions och väljer Save New Flow.

  Bild fem

 5. Namnge ditt flöde och klicka på Save.

  Bild sex

Och du är klar. Nästa gång du skapar en smart kampanj får du tillgång till samma exakta uppsättning flödesåtgärder. Fortsätt läsa för att se hur du kommer åt dem…

Använda sparade flödesåtgärder

 1. Välj din smarta kampanj (eller skapa en ny) i Marketing Activities.

  Bild sju

 2. Klicka Flow.

  Bild åtta

 3. Klicka på listrutan Saved Flows.

  Bild nio

 4. Markera och dra över önskat flöde.

  Bild tio

 5. Ditt flöde fylls i automatiskt med samma uppsättning åtgärder. Följ bara resten av de vanliga smarta kampanjstegen därefter.

  Bild elva

FÖRSIKTIGHET

Om du placerar över ett sparat flöde ersätts inte befintliga flödesåtgärder, utan läggs till i dem.

På denna sida