Förstå smarta kampanjer i grupp och utlösare


 

Det finns två typer av smarta kampanjer: Batch och utlösare.

Batch Smart Campaign

En batchkampanj startas vid en viss tidpunkt och påverkar en viss uppsättning personer på en gång. Ett exempel är att skicka ett e-postmeddelande till alla i din databas som bor i Kalifornien.

Smarta gruppkampanjer har bara filter i avsnittet med smarta listor (d.v.s. inga utlösare).

Bild ett

Om du klickar på fliken Schedule bekräftar du att den smarta kampanjen är inställd på"Gruppera".

Bild två

Smarta gruppkampanjer

  • Kan schemaläggas för återkommande aktiviteter, som dagliga, veckovisa och månadsvisa. Du kan också få dem att springa bara en gång.
  • Är synliga i programschemavyn.
  • Allt efter ett "Vänta"-steg i den smarta kampanjen inkluderas inte i vyn.

Utlös Smart Campaign

En utlösande smart kampanj påverkar en person i taget baserat på en utlöst händelse. Ett exempel på en utlösare är att klicka på en länk i ett e-postmeddelande.

Om en smart kampanj använder minst en utlösare i den smarta listsektionen ställs läget automatiskt in på utlösare.

Bild tre

Om du klickar på fliken Schedule bekräftar du att den smarta kampanjen är inställd på"Utlösare".

Bild fyra

Utlös smarta kampanjer

  • Det går inte att schemalägga för återkommande aktiviteter. De kan bara anges som aktiva eller inaktiva.
  • Du kan ställa in mer än en utlösare. Om någon-utlösare aktiveras körs kampanjåtgärderna.
TIPS

Använd aktivitetsloggen för att se vad som hände steg för steg inom smarta kampanjer. Du hittar aktivitetsloggen på den sista fliken på en persons detaljsida.

På denna sida