Schemalägg en återkommande batchkampanj


 

Med Återkommande kan du köra en batchsmart kampanj enligt ett regelbundet schema.

I det här exemplet väljer vi en gång i veckan, tisdagar kl. 8.00.

 1. Välj kampanj.

  Bild ett

 2. Gå till fliken Schedule och klicka på Set Recurrence.

  Bild två

 3. Klicka på listrutan Recurring och välj Weekly.

  Bild tre

 4. Klicka på kalenderikonen bredvid Recurrence Start Date och välj dag för första körningen och tid. I det här exemplet använder vi nästa tillgängliga tisdag. Klicka utanför kalendern när du är klar.

  Bild fyra

 5. Ange Repeat every till 1 och välj Tuesday.

  Bild fem

 6. Klicka på kalenderikonen bredvid Ending on och välj ett slutdatum. Klicka på Confirm när du är klar.

  Bild sex

OBSERVERA

På fliken Schema visas de tre följande förekomsterna som referens.

Och det är allt. Din gruppkampanj kommer nu att köras varje tisdag kl. 8.00.

På denna sida