Schemalägg en batchsmart kampanj att köras senare


 

När du är klar med gruppkampanjen kan du välja att köra den nu eller senare. Så här kör du det senare.

 1. Välj den batchsmarta kampanj som du vill köra.

  Bild ett

 2. Gå till fliken Schedule och klicka på Add Run.

  Bild två

 3. Välj Set Run Date/Time, klicka sedan på kalenderikonen och välj det datum då du vill att den smarta kampanjen ska köras.

  Bild tre

 4. Välj den tid du vill att den smarta kampanjen ska köras (minst 15 minuter framåt). Klicka utanför kalendern för att stänga den.

  Bild fyra

 5. Klicka Confirm.

  Bild fem

På denna sida