Byta namn på en smart kampanj


 

Du kan ändra namnet på en befintlig smart kampanj.

 1. Välj en smart kampanj och klicka sedan på dess namn.

  Bild ett

  TIPS

  Smarta kampanjnamn i program översätts alltid till formatet ProgramName.CampaignName.

 2. Ange det nya namnet på den smarta kampanjen.

  Bild två

 3. Spara den genom att klicka någon annanstans på skärmen.

  Bild tre

Oavsett var den smarta kampanjen refereras ändras också.

På denna sida