Åsidosättning av prioritet för utlösarkampanjer


 

Administratörer kan åsidosätta Marketo fastställda prioritet för utlösarkampanjer för att ange prioriteringar som bättre motsvarar affärsmålen.

OBSERVERA

Den här funktionen är bara tillgänglig för utlösarkampanjer och för användare som har beviljats behörigheten Redigera utlösarkampanjprioritet.

FÖRSIKTIGHET

Vi rekommenderar starkt att du använder den här funktionen för en begränsad uppsättning affärskritiska kampanjer (25 är det rekommenderade maxvärdet). Om du använder funktionen löst i en stor uppsättning kan det påverka kampanjkörningen negativt.

Åsidosätt prioritet

 1. Klicka på fliken Schedule i utlösarkampanjen och klicka sedan på Override Priority.

  Bild ett

 2. Välj en ny prioritetsnivå i listrutan. Klicka Confirm.

  Bild två

  Bild tre

OBSERVERA
 • Du kan visa kampanjens standardprioritet i Campaign Queue under Marketing Activities. Vi rekommenderar att du ställer in kampanjprioriteten på en nivå som är högre än standardnivån för att öka exekveringsfrekvensen.
 • Prioriteten för användarinställningen gäller endast nya personer som är kvalificerade för kampanjen. Personer som redan är i kö påverkas inte.

Återställ prioritet

 1. Om du vill återställa kampanjprioriteten till systemstandardvärdet går du till fliken Schedule i utlösarkampanjen och klickar på Reset Priority.

  Bild fyra

 2. Bekräfta genom att klicka på Reset.

  Bild fem

OBSERVERA

Prioritetsåsidosättningar och -återställningar sparas i granskningsspåret. Du kan visa granskningsspåret genom Admin-området i Classic Experience.

Åsidosätt åtkomst med Bevilja prioritet

FÖRSIKTIGHET

Endast administratörer eller användare med administratörsansvar bör ha åtkomst till åsidosättande av kampanjprioritet.

 1. Klicka på Users & Roles i området Admin.

  Bild sex

 2. Klicka på fliken Roles, markera den användare som du vill ge åtkomst till och klicka sedan på Edit Role.

  Bild sju

 3. Markera Edit Trigger Campaign Priority under Access Marketing Activities. Klicka Save.

  Bild åtta

Visa kampanjprioritet i Marketo Classic

Du kan visa kampanjprioritet i Classic-upplevelsen genom att klicka på fliken Schedule i en utlösarkampanj.

Bild nio

OBSERVERA

Prioriteten i Classic-upplevelsen är endast synlig. Det går bara att ändra eller återställa kampanjens prioritet via Marketo Sky.

På denna sida