Åsidosätt personbegränsningar i en smart kampanj


 

Med Marketo kan ni ange det högsta antalet personer som kan kvalificera sig för en smart kampanj. På så sätt slipper du oavsiktligt skicka hela databasen via e-post. Så här åsidosätter du den här gränsen.

VIKTIGT

Var noga med att aktivera personbegränsningar för smarta kampanjer i Marketo Admin.

 1. Hitta din smarta kampanj och klicka på Schedule.

  Bild ett

 2. Klicka Qualification Rules.

  Bild två

  OBSERVERA

  Standardgränsen är den som anges i Admin.

 3. Ange en ny gräns bredvid Abort campaign if qualified leads exceed.

  Bild tre

OBSERVERA

Den smarta kampanjen körs inte om antalet personer som är kvalificerade överstiger den angivna gränsen.

FÖRSIKTIGHET

Var försiktig med den här funktionen så att du inte oavsiktligt tar med för många personer.

På denna sida