Redigera kvalificeringsregler i en smart kampanj


 

Kvalificeringsregler styr hur många gånger någon kan gå igenom flödet i en smart kampanj. Även om någon utlöser en smart kampanj flera gånger skickas de som standard bara via flödet en gång. Så här ändrar du inställningarna.

 1. Markera kampanjen och gå till fliken Schedule.

  Bild ett

 2. Klicka Edit Recurrence.

  Bild två

 3. Välj hur ofta ni ska leda era medarbetare genom det smarta kampanjflödet: daily, weekly, monthly eller once every # days.

  Bild tre

  OBSERVERA

  När du anger en regel för en gång varje dag konverterar Marketo den till timmar. Om du t.ex. anger regeln för en gång om dagen och en person kvalificerar sig klockan 10.00 på en söndag kväll, kan den inte kvalificera igen förrän 10.00 på måndag kväll.

  Den här logiken gäller även för veckor och månader. En månad räknas alltid som 30 dagar.

 4. Klicka på Confirm när du är klar.

  Bild fyra


 

Påminnelse

Kommunikationsbegränsningar används inte som standard för smarta kampanjer. Lär dig hur du tillämpar kommunikationsbegränsningar på en smart kampanj.

På denna sida