Definiera en smart lista för en utlösarkampanj


 

Få en smart kampanj att köras på en person i taget baserat på live-händelser genom att lägga till utlösare.

 1. Välj en smart kampanj och klicka sedan på Smart List.

  Bild ett

 2. Sök efter utlösaren och dra och släpp den på arbetsytan.

  Bild två

  OBSERVERA

  En smart kampanj med utlösare körs i utlösarläge. Den körs på en person i taget baserat på händelser som utlösts och eventuella ytterligare filter.

 3. Klicka på listrutan och välj en operator (t.ex. is, is not osv.) för den utlösare du valde.

  Bild tre

  FÖRSIKTIGHET

  Röda linjer indikerar fel eller att information saknas. Om den inte korrigeras blir kampanjen ogiltig och körs inte.

  TIPS

  I en smart kampanj med både utlösare och filter ligger utlösarna överst och när de aktiveras går bara personer som uppfyller filtervillkoren igenom flödet.

 4. Definiera utlösaren.

  Bild fyra

OBSERVERA

Med flera utlösare går en person igenom flödet om någon av utlösarna är aktiverad.

Om du vill köra kampanjen på en uppsättning personer samtidigt ska du lära dig hur du Definiera smart lista för smart kampanj | Grupp.

På denna sida