Definiera en smart lista för en batchkampanj


 

Smarta listor är en mekanism i hela Marketo som definierar vem (vilka personer) som ska inkluderas, oavsett om det är en rapport, en lista eller en smart kampanj. Så här definierar du en smart lista för en batchkampanj.

 1. Välj en smart kampanj och klicka sedan på Smart List.

  Bild ett

 2. Skriv om du vill söka efter ett filter och sedan dra och släppa det på arbetsytan. Upprepa för flera filter.

  Bild två

  OBSERVERA

  En smart kampanj med bara filter körs i gruppläge. Den hittar personer i databasen som är kvalificerade baserat på filtren och kör alla via flödet samtidigt.

  VIKTIGT

  Du kan få en smart kampanj att köras på en person i taget baserat på live-händelser genom att lägga till utlösare, vilket gör att den smarta kampanjen aktiveras i utlösarläget.

 3. Klicka på listrutan och välj en filteroperator (t.ex. is, is not osv.) för det filter du valde.

  Bild tre

  FÖRSIKTIGHET

  Röda linjer indikerar fel eller att information saknas. Om den inte korrigeras blir kampanjen ogiltig och körs inte.

 4. Ange filtervärdet.

  Bild fyra

OBSERVERA

Som standard är personer som uppfyller alla smarta listregler
kvalificerade. Detta kan ändras för att passa era kampanjbehov. Läs Smart List Rules for Complex Logic om du vill veta mer.

Lär dig hur du definierar en smart lista för Smart Campaign om du vill aktivera en person i taget för live-händelser | Utlösare🔗.

På denna sida