Skapa en smart kampanj


 

Smarta kampanjer är det viktigaste verktyget i Marketo. De kan aktiveras av en person och utföra åtgärder, eller slå ihop miljontals människor och köra en serie flödessteg.

  1. I Marketing Activities väljer du det program eller den mapp där du vill att den smarta kampanjen ska finnas.

    Bild ett

  2. Högerklicka på markeringen och välj Create Smart Campaign.

    Bild två

TIPS

Ni kan skapa smarta kampanjer som lokala resurser i alla program.

  1. Namnge den smarta kampanjen (och lägg till valfri beskrivning/etiketter) och klicka på Create.

    Bild tre

På denna sida