Avbryt en schemalagd återkommande batchkampanjkörning


 

Om du har en återkommande batchkampanj som du inte vill ha mer kan du avbryta framtida körningar.

Avbryt hela upprepningen

 1. Markera kampanjen och gå till fliken Schedule.

  Bild ett

 2. Klicka Edit Recurrence.

  Bild två

 3. Ange Återkommande till Ingen och klicka på Confirm.

  Bild tre

FÖRSIKTIGHET

Detta avbryter framtida körningar, men om en smart kampanj körs kan du inte avbryta den.

Avbryt en enskild körning

 1. Markera kampanjen och gå till fliken Schedule.

  Bild fyra

 2. Klicka Scheduled Runs.

  Bild fem

 3. Leta reda på den enstaka körning som du vill avbryta och klicka på X längst till höger.

  Bild sex

OBSERVERA

Om du klickar på pennikonen kan du redigera den enskilda omgången.

På denna sida