Använda fliken Programinställningar


 

På fliken Setup i ditt program kan du välja en kanal, lägga till taggar och periodkostnader samt ändra inställningarna.

Bild ett

Ändra programkanal

Om du vill ändra programkanal väljer du en annan i listrutan högst upp på sidan.

Bild två

OBSERVERA

Du kan inte redigera kanalen när programmet eller händelsen har medlemmar.

Lägg till taggar

 1. Under avsnittet Tags klickar du på listrutan Attribute och väljer ett taggattribut bland de tillgängliga alternativen.

  Bild tre

 2. Klicka på listrutan Value och välj ett taggvärde bland de tillgängliga alternativen. Klicka Add.

  Bild fyra

 3. Om du vill redigera eller ta bort en programtagg klickar du på respektive ikoner bredvid taggen. Det går inte att ändra taggattributet när taggen har skapats, men du kan redigera taggvärdet.

  Bild fem

OBSERVERA

Lär dig hur du skapar programtaggar i Marketo Classic och gör dem tillgängliga i listrutan.

Lägg till periodkostnader

 1. Under Period Costs väljer du en månad, anger en kostnad och lägger till ett kort namn eller en beskrivning. Klicka Add.

  Bild sex

 2. Om du vill redigera eller ta bort en periodkostnad klickar du på respektive ikoner bredvid kostnaden.

  Bild sju

Ändra inställningar

Under Settings-avsnittet kan du välja en CRM-kampanj att synkronisera till (om din prenumeration har CRM-integrering) och/eller ändra analysbeteendet för ditt program.

Bild åtta

På denna sida