Använda fliken Programöversikt


 

Det finns tre avsnitt under fliken Program Overview: Details, Schedule och Reports. Här är en snabb titt på var och en.

Detaljer

På sidan med huvudinformation visas allmän information om programmet.

Bild ett

Längst ned på sidan finns två avsnitt: Program Stats och Used By. Program Stats visar nyckeltal om programprestanda och Used By är ett enkelt sätt att se var programmet används i Marketo.

Bild två

Schema

Programschemavyn är en kraftfull funktion med vilken du kan skapa, flytta och redigera poster direkt i kalendern. Du kan visa kalendern per dag, vecka eller månad; Du kan också se alla tävlingsbidrag för månaden på dagordningssidan.

Bild tre

Djupdykning

Rapporter

På fliken Reports visas viktiga mätvärden för programmets prestanda, inklusive trender och medlemskapsstatistik.

Bild fyra

På denna sida