Lokala resurser: Massåtgärder


 

Du kan utföra gruppåtgärder på flera resurser direkt från Actions-avsnittet på fliken Assets. Så här hittar du de resurser du behöver och använder en massåtgärd på dem.

Filtrera efter resurstyp och/eller villkor

Om du vill hitta specifika resurser som du vill vidta åtgärder för kan du filtrera efter asset type genom att välja en eller flera typer i listrutan.

Bild ett

Dessutom kan du filtrera efter asset condition genom att välja ett eller flera villkor i listrutan. Du kan göra detta separat eller i kombination med filtrering av resurstyper.

Bild två

OBSERVERA

Marketo Sky har för närvarande endast stöd för filtrering av e-post, gruppkampanjer, landningssidor och utlösarkampanjer.

Tillämpa en massåtgärd

Välj en grupp med resurser och välj sedan en åtgärd i listrutan Select Action. Åtgärder som inte kan tillämpas på någon av dina valda resurser är automatiskt nedtonade.

Bild tre

Ignorerade resurser

Resurser som redan har den status som du försöker tillämpa, eller som du inte har behörighet att tillämpa, ignoreras (t.ex. när du godkänner en grupp resurser ignoreras de som redan har godkänts). Alla resurser som inte matchar den valda åtgärden (utlösarkampanjer kan inte godkännas, till exempel) kommer också att ignoreras.

När du väljer en massåtgärd visas ett bekräftelsefönster med ignorerade resurser.

Bild fyra

Statusmeddelanden

Du hittar statusen för dina massåtgärder i Recent Notifications-fältet.

Bild fem

Massåtgärdsfel

Om den åtgärd du har valt inte kan användas på grund av att resursen kräver korrigering får du ett meddelande om ett partiellt fel (med en gul varningssymbol). Om åtgärden inte har tillämpats på alla av de valda resurserna får meddelandet en röd varningssymbol. Klicka på View Failures om du vill ha mer information.

Bild sex

Bild sju

På denna sida