Ta bort ett program


 

Så här tar du bort ett program.

  1. Hitta det program du vill ta bort och välj sedan Delete i listrutan Program Actions.

    Bild ett

  2. Granska biverkningarna av borttagningen av programmet och kontrollera sedan Delete all the items listed above. Klicka Submit.

    Bild två

OBSERVERA

Du kanske inte kan ta bort ett program om det innehåller resurser som används någon annanstans i systemet. För att åtgärda detta kan du behöva detaljgranska och avgodkänna/ta bort dessa resurser; och sedan försöka ta bort programmet igen.

FÖRSIKTIGHET

Om du tar bort ett program tas alla associerade data bort. Om du vill bevara data kan du i stället placera programmet i en arkivmapp🔗.

På denna sida