Arkivera ett program

Om du vill arkivera ett program måste du flytta det till en separat arkivmapp.

 1. Skapa en ny kampanjmapp genom att högerklicka på arbetsytan och välja New Campaign Folder.

  Bild ett

 2. Ange ett namn för den nya mappen och lägg sedan till en valfri beskrivning. Klicka Create.

  Bild två

 3. Om du vill arkivera ett program lägger du först till det i den nya mappen genom att högerklicka på det i trädet och välja Move.

  Bild tre

 4. Skriv för att söka efter den nya mappen och välj den i listrutan. Klicka Move.

  Bild fyra

 5. Högerklicka på mappen och välj Convert To Archive Folder.

  Bild fem

Mappikonen ändras till ett filskåp enligt nedan. Alla program som du har lagt till i den här mappen kommer att arkiveras.

Bild sex

OBSERVERA

När du arkiverar ett program:

 • Resurserna visas inte längre i sökresultaten. Om du söker efter ett program eller en händelse i en arkiverad mapp returnerar resultatet en komprimerad vy av den arkiverade mappen.
 • Resurser visas inte längre i automatiska förslag.
 • Arkiverade mallar är inte tillgängliga när du skapar en e-post- eller landningssida i Design Studio.
 • Arkiverade sidor kan inte användas i testgrupper för landningssidor.

Följande funktioner ändras inte vid arkivering:

 • Global sökning hittar fortfarande resultat i arkiverade mappar.
 • En resurs som används fortsätter att fungera även efter att den har arkiverats.
 • Du kan använda ett filter för att välja arkiverade resurser som ska användas i rapporter.
 • Arkiverade resurser inaktiveras inte. De måste också inaktiveras om du vill att de ska sluta köras.

På denna sida