Redigera ett inlägg i programschemavy


 
  1. Dubbelklicka på den post som du vill redigera. Detta kan du göra från vilken kalendervy som helst.

    Bild ett

  2. I popup-fönstret kan du redigera de olika elementen i inlägget. Om bidraget är en smart kampanj eller ett e-postprogram klickar du på anmälningsrubriken för att öppna kampanjen/programöversikten.

    Bild två

OBSERVERA

Det går inte att ändra namnet på grundläggande poster när de har skapats.

OBSERVERA

Det går inte att flytta poster för smarta kampanjer och e-postprogram som redan har körts.

På denna sida