Skapa en batchvis smart kampanj i programschemavy


 

Du kan skapa nya smarta batchkampanjer direkt i kalendern.

OBSERVERA

Det går bara att skapa batchsmarta kampanjer i programschemavyn. Utlösarkampanjer stöds inte.

 1. Välj ditt program i trädet och gå sedan till fliken Schedule under Overview.

  Bild ett

 2. Håll muspekaren över den dag du vill lägga till en post i och klicka sedan på Add.

  Bild två

  OBSERVERA

  Du kan också följa liknande steg för att skapa en batchsmart kampanj från vyerna Day, Week eller Agenda.

 3. Ange ett namn för den nya smarta kampanjen och ändra sedan Type till Smart Campaign. Du kan också ändra Start Date och avmarkera Open In Agenda View om du vill stanna i kalendern när du har skapat posten. Klicka Save.

  Bild tre

 4. Du kan nu hitta din smarta kampanj i kalendern. Håll muspekaren över den för mer information…

  Bild fyra

…eller klicka för att öppna redigeringsfönstret.

Bild fem

På denna sida