Modellens hälsa och datavalidering

Modellernas prestanda beror på kvaliteten och fullständigheten hos indata. Se den viktigaste påverkande faktorn för var och en av dina sannolika AI-modeller. Se även de viktigaste faktorerna som leder till registrering av händelser, närvaro eller avanmälan.

OBSERVERA

Beteenden markerade med (+) påverkar prediktionerna positivt (och vice versa).

Så här bedömer du modellens hälsa.

Navigera till Models and Data Health avsnitt under Predictive Audiences i Admin Marketo Classic. Här ser du alla dina modeller och deras status.

Bild ett

  • Utbildningsstatus: Anger om din modell aktivt tränar (förbättrar prognoser). Kursen sker automatiskt varannan vecka. Alla modeller som Bearbetar kan ta upp till 24 timmar att slutföra. För alla Misslyckades modeller, kontakta Marketo Support.
  • Bedömningsstatus: Anger om din modell aktivt beräknar prognoser (sannolikhetsprocent) för programmedlemmar.
  • Prestanda: Kategorisering av din modellhälsa baserat på datainsamling och datakvalitet (se nedan).
  • Datakompatibilitet: Procentandel av dataattribut som finns/är fullständiga.
  • Datakvalitet: Procentandel av attribut som innehåller bra, användbara data.

På denna sida