Förstå mina token


 

Mina token är anpassade variabler som du kan skapa och använda i program- och kampanjmappar. De ser ut så här: {{_my.Name of Token_}}

Exempel

  • {{my.Event Date}}
  • {{my.Webinar Speaker}}

Om du vill komma åt och skapa Mina token väljer du program- eller kampanjmappen och går till fliken My Tokens. Dra och släpp en token på din Local Tokens arbetsyta.

Bild ett

FÖRSIKTIGHET

Namnen på Mina token kan inte ändras efter att de har sparats, så välj noga.

OBSERVERA

Mina token kommer inte att matchas när du skickar ett e-postmeddelande från Sales Insight på antingen Microsoft Dynamics eller Salesforce. endast standardtokens fylls i (Lead, Company, etc.). Standardvärden för tokens fungerar dock.

OBSERVERA

Länktoken fungerar inte i e-postmeddelanden med endast text.

Kapslade token

När du skapar en ny token kan andra objekt i trädet referera till den. Du kan åsidosätta globala variabler på lägre nivåer i trädet. Det finns en namngivningsstruktur där token skapades för enkel hantering.

  • Lokal token: Token skapades direkt i programmet eller mappen.
  • Åsidosatt token: Token ärvdes, men ett undantag gjordes i programmet eller mappen.
  • Ärvd token: Token skapades upp trädet någonstans i ett program eller en mapp på en högre nivå.

Du hittar dessa tre typer på fliken My Tokens i program- eller kampanjmappen.

Bild två

När du flyttar program och mappar påverkas även tokens. Kontrollera alltid för att se till att referenser inte bryts under flyttningen.

OBSERVERA

Om e-postmeddelandet som skickas från ett engagemangsprogram är en underordnad e-postadress till ett standardprogram (d.v.s. inte lokal till ditt engagemangsprogram), löses alla Mina token som används i e-postmeddelandet från standardprogrammet där den underordnade e-postadressen finns.

Tokenanvändning

Välj en variabel och klicka sedan på användningsikonen i det övre högra hörnet för att visa en lista med resurser som innehåller denna variabel.

Bild tre

Bild fyra

Djupdykning

Läs mer om alla Mina token:

På denna sida