Åsidosätt en ärvd min token


 

Så här åsidosätter du en ärvd token i ett underordnat program eller en kampanjmapp.

  1. På fliken My Tokens söker du efter den token som du vill åsidosätta i avsnittet Inherited Tokens.

    Bild ett

  2. Klicka på token Value och ändra den. Om du ändrar värdet för den här token flyttas det automatiskt till avsnittet Overridden Tokens.

    Bild två

    Bild tre

På denna sida