Min token: Text


 

Så här ställer du in en texttoken som ska användas i program- och kampanjmappar.

  1. Dra en Text-token till arbetsytan Local Tokens på fliken My Tokens i programmet eller mappen.

    Bild ett

  2. Ange ett namn för din nya token och lägg sedan till eventuell text. Klicka Save.

    Bild två

På denna sida