Min token: Poäng


 

Så här konfigurerar du en bakgrundstoken som ska användas i program- och kampanjmappar.

  1. Dra en bakgrundstoken-token till arbetsytan i Local Tokens på fliken My Tokens i programmet eller mappen.

    Bild ett

  2. Ange ett namn för din nya token, ange ett poängvärde (t.ex. -5, +10, =50) och klicka sedan på Save.

    Bild två

På denna sida