Min token: Länk


 

Så här konfigurerar du en länktoken som ska användas i program- och kampanjmappar.

 1. Dra en länk-token till arbetsytan Local Tokens på fliken My Tokens i programmet eller mappen.

  Bild ett

 2. Ange ett namn för din nya länktoken. Ange sedan Display Text, URL och Title (title-tagg) och välj en Target i listrutan.

  Bild två

  Definition

  • Nytt fönster: Öppnar länken i ett annat fönster
  • Aktuellt fönster: Öppnar länken i samma fönster
  • Överordnad: Om det finns kapslade ramar på sidan öppnas länken en nivå upp
  • Hela kroppen: Öppnar länken i huvudfönstret
 3. Markera rutorna under Track link for för att välja var du vill att länkarna ska spåras.

  Bild tre

  OBSERVERA

  Om Inkludera mkt_tok är markerat visar Marketo en länkförhandsvisning av spårningsdomänen (t.ex. https://mkto-sjqe3355.com/mn/…). Om du avmarkerar den här kryssrutan ändras länken. Om du inaktiverar länkspårning för e-post eller landningssidor förkortas URL-adressen till sin grundläggande längd (t.ex. www.examplepage.com).

 4. Om du vill kan du under Advanced anpassa länken med CSS. Klicka Save.

  Bild fyra

På denna sida