Min token: Bild


 

Så här konfigurerar du en Image-token som ska användas i program- och kampanjmappar.

  1. Dra en Image-token till arbetsytan Local Tokens på fliken My Tokens i programmet eller mappen.

    Bild ett

  2. Ange ett namn för din bildtoken och ange sedan bildens URL. Klicka Save.

    Bild två

Du kan också välja en befintlig bild från Design Studio. Klicka Save.

Bild tre

På denna sida