Min token: Datum


 

Så här ställer du in en Date-token som ska användas i program- och kampanjmappar.

  1. Dra en Date-token till arbetsytan Local Tokens på fliken My Tokens i programmet eller mappen.

    Bild ett

  2. Ange ett namn för din datumtoken och välj ett datum i kalendern. Klicka Save.

    Bild två

På denna sida