Min token: CRM-kampanj


 

Så här konfigurerar du en CRM Campaign-token som ska användas i dina program och kampanjmappar.

OBSERVERA

CRM Campaign Mina token är bara tillgängliga för Salesforce-integreringar.

  1. Dra en CRM Campaign-token till arbetsytan Lokala token på fliken Mina token i ditt program eller din mapp.

    Bild ett

  2. Ange ett namn för din nya token och välj sedan en CRM-kampanj i listrutan. Klicka Save.

    Bild två

OBSERVERA

Denna Min token är bara tillgänglig om din prenumeration har en CRM-integrering.

På denna sida