Mina tokenåtgärder: Redigera, ta bort, klona och kopiera tokennamn

Redigera en token

På fliken My Tokens i kampanjmappen eller -programmet klickar du på Value för den token som du vill redigera. Redigeringsfönstret öppnas.

Bild ett

OBSERVERA

Textvariabler har inget separat redigeringsfönster. Klicka på Value för att göra infogade redigeringar.

Bild två

Ta bort en token

 1. Högerklicka på variabeln och välj Delete.

  Bild tre

 2. Klicka Confirm.

  Bild fyra

OBSERVERA

Mina token som för närvarande används i resurser kan inte tas bort. Om du försöker ta bort dem får du ett felmeddelande som visar var variabeln används. Ta bort token från dessa resurser och försök ta bort den igen.

Klona en token

 1. Om du vill klona en Min token högerklickar du på den och väljer Clone.

  Bild fem

 2. Ange ett nytt namn för din klontoken, redigera vid behov och klicka på Save.

  Bild sex

Kopiera ett tokennamn

Om du vill kopiera namnet på en token till Urklipp (d.v.s. {{my.Event Calendar File}}) högerklickar du på token och väljer Kopiera tokennamn.

Bild sju

På denna sida