Kopiera etiketter från överordnad till underordnad


 

Om du vill kopiera etiketter från en överordnad till en underordnad resurs går du till resursens Details-sida under fliken Overview.

Klicka på Copy Labels From Parent under avsnittet Labels.

Bild ett

De kopierade etiketterna fylls i automatiskt.

Bild två

På denna sida